Львів
C
» » Що таке педагогічне тестування

Що таке педагогічне тестування

Сучасна освітня система постійно розвивається і вдосконалюється. З поширенням нових технологій навчання поступово приймає форми безперервного, гнучкого й динамічного процесу. В наші дні з'явилося багато нововведень і інновацій. Одним з популярних досягнень нинішнього століття вважається педагогічне тестування. Що це таке?

Методологія

Педагогічний тест - це сукупність завдань, які пред'являються будь-якому учню, з метою вимірювання певних особистісних характеристик. Ця процедура призначена для оцінки знань і особистих якостей учнів. Вона складається з системи текстових завдань, методів проведення процедури і обробки даних. Педагогічне тестування - це строго стандартизований метод, застосовуваний для дослідження певних характеристик учнів. Ця процедура проводиться в спеціальних і контрольованих умовах однаково для всіх учнів. Педагогічне тестування дозволяє на практиці отримувати потрібні об'єктивні і достовірні результати.
Що таке педагогічне тестування

Етимологія

Термін "тестування" з'явився в російському словнику не зовсім давно. Слово походить від англійського іменника test, яке перекладається як "проба, випробування". Лексичне значення терміна з часом мало змінилося. В наші дні слово входить у багато розмовні словники відомих мов світу. Основними вважаються синонімами терміна іменники випробування, дослідження, діагностика.

Історичні факти

Родоначальником тестування можна назвати англійського вченого Френсіса Гальтона. В кінці IX століття він у своїй лабораторії проводив невеликі дослідження для відвідувачів: визначав зростання, вага, швидкість реакції і т. д. Крім того, за певну плату він оцінював деякі психологічні властивості своїх пацієнтів. До початку XX століття уявлення про тестуванні змінилося. У зарубіжній педагогіці з'явилися нові завдання для об'єктивної оцінки учнів. У російськомовних державах тестування педагогічних працівників довго застосовувалася в психолого-педагогічної діагностики з метою вивчення фізіологічних здібностей людини. В наші дні методика використовується у багатьох освітніх закладах для перевірки успішності учнів. Комп'ютеризація навчального процесу, впровадження сучасних, передових технологій вимагає підвищення компетентності фахівців. Участь у Всеросійському педагогічному тестуванні - це чудова можливість для педагогічних працівників довести свою творчу майстерність.
Що таке педагогічне тестування

Відмінні риси

Педагогічне тестування - це інструмент, метою якого вважається передусім оцінка рівня сформованості знань учнів. Форма і зміст процедури залежить від її призначення. Структура будь-діагностики може бути найрізноманітнішою.

Основними показниками якості будь-якого педагогічного тесту є: надійність, валідність, стандартизація, достовірність результатів. До будь-якого педагогічного тесту додається інструкція по застосуванню, в якій наводиться мета процедури, характеристика отриманих результатів, методика проведення діагностики.

Стандартизація

Педагогічне тестування може бути різним. Сучасні фахівці класифікують тести з спеціальними ознаками. Форма процедури залежить від певних факторів, головними з яких вважаються мета, зміст і цільова аудиторія. На вибір виду педагогічного тестування величезний вплив роблять наступні складові:
 • Мета. Процедуру фахівці підрозділяють на інформаційну, мотиваційну, діагностичну, навчальну, атестаційну.
 • Форма завдання: відкритого та закритого типу.
 • Спосіб засвоєння знань. Цей процес може бути динамічним, стохастичним, детермінованим.
 • Технологія проведення. Процедура може проводитися усно, письмово, дистанційно і т. д.
 • Форма зворотного зв'язку: традиційного і адаптивного типу.
 • Метод проведення процедури. Цей процес може бути стандартизованим і не стандартизованим.
 • Сучасні фахівці з функціональними ознаками розрізняють такі основні види тестів: інтелектуальні; особистісні; діагностики досягнень, інтересів, цінностей, установок і т. д. В педагогіці величезною популярністю користуються дидактичні, експериментальні, психологічні завдання. Ось, що таке тестування. Атестація педагогічних працівників придбала поступово першорядне значення для російської освітньої системи.
  Що таке педагогічне тестування

  Функції

  Психолого-педагогічне тестування застосовують для одержання попередніх даних про початкової успішності учнів; формування кінцевих загальних і підсумкових результатів оцінки набутих знань учнями. Ця діагностика виконує кілька основних функцій, які включають: виховну, навчальну, діагностичну. Виховна функція полягає у периодичном контролі над виконанням процедури. Вона призначена дисциплінувати, спрямовувати, організовувати увагу та діяльність учнів. Це допомагає виявити прогалини в знаннях учнів, сформувати прагнення розвивати свої здібності. Навчальна функція полягає в мотивації учнів до засвоєння нового матеріалу, активізації самостійної роботи. З цією метою застосовуються різні додаткові заходи щодо стимулювання учнів. А саме: підготовка питань до семінару, спільний аналіз нового матеріалу і т. д.
  Що таке педагогічне тестування
  Діагностична функція являє собою перевірку знань учнів на практиці. Це основна форма педагогічного тестування, яка по точності, швидкості та об'єктивності перевершує інші функції.

  Специфіка проведення

  Компетентно і грамотно здійснити педагогічне тестування на практиці дозволяє знання основних загальних правил і рекомендацій. Порядок проведення процедури включає кілька етапів. Всі вони визначають результативність педагогічного тестування. А саме: вибір текстових завдань, інструктування учнів, контроль виконання завдань, обробка отриманих даних і підведення підсумків. Результати діагностики визначаються у відповідності з інструкцією учнів за спеціальною шкалою інструменту. Методи педагогічного тестування являють собою сукупність схожих прийомів і способів виміру, спрямованих на отримання певних характеристик. До них відносяться наступні основні способи застосування процедури на практиці:
 • методологічний;
 • експериментальний;
 • теоретичний;
 • аналітичний.
 • Що таке педагогічне тестування

  Результативність

  Педагогічне тестування вважається більш об'єктивним способом визначення знання учнів. Цей процес досягається шляхом стандартизації процедури проведення діагностики, яка ставить учнів в однакові умови, виключаючи суб'єктивність оцінки. Педагогічне тестування - більш точна, економічна та ефективна процедура порівняно з іншими прийомами. Вона дозволяє оцінити рівень підготовки учнів не лише за окремими категоріями, але і по всьому предмету в цілому. Незважаючи на незаперечні достоїнства, існують деякі недоліки. Педагогічні тести не дозволяють оцінити піднесені знання, пов'язані з творчими здібностями. Учням відводиться на відповіді менше часу, ніж на інших традиційних опитуваннях.
  Що таке педагогічне тестування
  При проведенні процедури необхідно забезпечувати конфіденційність виконання завдання. При повторенні діагностики необхідно вносити зміни до запитання. У будь-якому педагогічному тесті завжди присутній елемент випадковості. Сучасний інструмент педагогічного тестування містить ще багато прогалин, які потребують подальшої розробки та вдосконалення.