Львів
C
» » Як складається програма виховної роботи в школі

Як складається програма виховної роботи в школі

Програма виховної роботи необхідна для роботи як окремого педагога, так і всієї загальноосвітньої організації. Вона дозволяє державної освітньої організації реалізовувати в повному обсязі вимоги, що пред'являються до школам з боку держави в рамках ФГОС.

Нормативно-правова база

Складається програма на основі наступних локально-правових документів:
 • закону РФ «Про основні гарантії прав дитини»;
 • Конвенції про права дитини;
 • статуту освітньої організації;
 • локальних актів ОУ;
 • закону «Про освіту в Російській Федерації».
 • У структурі програми виховної роботи з ФГОС передбачається зазначення мети і виділення завдань. Вона повинна бути спрямована на розвиток громадянина і патріота, який зможе успішно адаптуватися в соціумі. Програма виховної роботи стосується позаурочної діяльності дітей, впливу додаткової освіти на розвиток особистості. Вона створюється на базі традицій і досвіду, накопиченого школою.
  Як складається програма виховної роботи в школі

  Мета розробки

  Програма виховної роботи передбачає створення оптимальних умов для самовиховання та самореалізації школярів, конструктивної взаємодії з навколишнім середовищем та соціумом.

  Вона передбачає комплекс підпрограм за різними напрямами виховної діяльності, які націлені на виконання певних завдань і засобів для їх реалізації. Основні завдання:
 • створити умови для формування і розвитку інтелектуальних можливостей школярів виховними засобами;
 • розвинути здібності школярів в різних видах дозвіллєвої діяльності;
 • формувати у підростаючого покоління розуміння значущості здоров'я;
 • виховувати моральність, справжню любов до своєї країни, Батьківщини.
 • Як складається програма виховної роботи в школі

  Орієнтири позаурочної діяльності

  Програма виховної роботи базується на наступних принципах:
 • гуманістичного виховання;
 • особистісно-орієнтованого підходу
 • Так як дитина розвивається в соціумі, крім навчально-пізнавальної діяльності необхідно дати йому можливість вільно спілкуватися. В якості основ змісту виховного процесу виступають національні та загальнолюдські цінності, основні ідеї виховної діяльності. В якості ефективного засобу виховання у даний час розглядається учнівське самоврядування. Грамотно складена програма виховної роботи в класі — це гарантія розвитку духовно багатого, високо морального молодої людини, який легко адаптується до процесів, які відбуваються в сучасному суспільстві. Виховання повинно допомагати дитині виявляти і розвивати фізичні і духовні сили і здібності, вибудовувати для кожного школяра індивідуальну розвиваючу траєкторію. Серед засобів, які педагог використовує у своїй роботі, можна відзначити гру, проектну, дослідницьку діяльність.
  Як складається програма виховної роботи в школі

  Підведемо підсумки

  В даний час освітні установи з вимог ФГОС займаються не тільки освітньою діяльністю. Особлива увага приділяється розвитку особистості кожної дитини в рамках позаурочної діяльності. Кожен класний керівник складає власну виховну програму, орієнтуючись на загальний план роботи освітньої організації. Заходи, які включаються в календарний план, сприяють розвитку творчих здібностей та ініціативності у підростаючого покоління шляхом залучення їх в активне суспільне життя. Серед форм роботи, які класні керівники для цього використовують, найпоширенішими є: ігрові тренінги, бесіди, класні години, вікторини, конкурсні програми, КТД, свята.