Львів
C
» » Біологічна роль амінокислот і їх застосування

Біологічна роль амінокислот і їх застосування

Яка біологічна роль амінокислот? Спробуємо разом знайти відповідь на це питання. Виявимо особливості будови даного класу органічних речовин, їх хімічні властивості, основні області застосування.
Біологічна роль амінокислот і їх застосування

Історичні відомості

Першою відкритою амінокислотою був гліцин. Його синтезували в 1820 році шляхом кислотного гідролізу желатину. Розшифрувати амінокислотний склад білкових молекул вдалося лише до середини минулого століття, саме тоді була виявлена амінокислота – треонін.

Основні функції

На даний момент є інформація про 300 амінокислотах, які виконують в організмі різні функції. Яка основна біологічна роль амінокислот? Двадцять з них вважають стандартними (протеиногенними), оскільки саме вони входять до складу основних білкових молекул. Ці сполуки входять до складу певних білків. Оксиприлин є основою колаген, еластин утворюється десмозином. Вони можуть бути проміжними речовинами в обмінних процесах. Таку функцію виконує цитрулін, орнітин. Біологічна функція амінокислот також полягає у синтезі нуклеотидів, поліамідів. Вуглецева ланцюг цих сполук використовується для утворення інших органічних речовин:
 • глюкоза синтезується з глюкогенних амінокислот;
 • ліпіди утворюються кетогенними сполуками.
 • Біологічна роль амінокислот полягає в можливості їх використання для визначення функціональних груп. Цистеїн застосовують при виявленні сульфатної групи. Аспарат використовується при виявленні аміногрупи.


  Біологічна роль амінокислот і їх застосування

  Особливості номенклатури

  Як правильно назвати амінокислоти? Будова, класифікація, біологічна роль цих сполук розглядаються навіть у курсі шкільної програми. Амінокислоти є похідними карбонових кислот, у складі яких один атом водню заміщається аміногрупою. В залежності від розташування цієї функціональної групи, у одного з'єднання може існувати кілька ізомерів. Хіміки використовують відразу три різних номенклатури: раціональну, тривіальну, систематичну. Тривіальні назви даних сполук пов'язані з тим джерелом, з якого вони були виділені. Серин включений до складу фиброина шовку, глутамін виявлений в клейковини злакових рослин. Цистин присутня в каменях сечового міхура.


  Раціональне назва пов'язана з похідного карбонової кислоти, а скорочене позначення застосовують при вказівці послідовності розташування амінокислот в білковій молекулі. У біохімії користуються скороченими і тривіальними назвами цих сполук.
  Біологічна роль амінокислот і їх застосування

  Класифікація амінокислот

  Для того щоб зрозуміти, яка біологічна роль амінокислот і їх застосування, зупинимося детальніше на види класифікації цих органічних сполук. В даний час використовується кілька видів класифікації:
 • за радикалу;
 • за ступенем його полярності;
 • по варіанту синтезу в організмі.
 • За будовою радикала в органічній хімії виділяють різні види амінокислот. Аліфатичні сполуки можуть містити однієї карбоксильної і аміногрупи, в такому випадку вони є моноаминокарбоновими сполуками. При наявності двох СООН і аміногрупи однієї речовини називають моноаминодикарбоновими речовинами. Також виділяють диаминомонокарбоновие і диаминодикарбоновие форми амінокислот. Циклічні види відрізняються не тільки кількістю циклів, але і їх якісним складом. За Ленинджеру, амінокислоти поділяють на чотири групи по особливостям взаємодії вуглеводневого радикалу з водою:
 • гідрофобні;
 • гідрофільні;
 • негативно заряджені;
 • позитивно-заряджені.
 • Залежно від здатності амінокислот синтезуватися в людському організмі виділяють незамінні (надходять з їжею), а також замінні види.
  Численними науковими експериментами була доведена біологічна роль альфа-амінокислот.
  Біологічна роль амінокислот і їх застосування

  Фізичні властивості

  Чим характеризуються амінокислоти? Номенклатура, властивості, біологічна роль цих сполук пропонується випускникам шкіл на єдиному державному іспиті з хімії. Ці органічні кислоти добре розчиняються у воді, володіють високою точкою плавлення. Їх оптична активність пояснюється наявністю в молекулах асиметричного вуглецевого атома (винятком є тільки гліцин). Саме тому були виявлені L - і D-стереоізомери амінокислот. Ізомери L-ряду виявлені у складі білків тварин. Величина водневого показника для цих сполук знаходиться в діапазоні 55-7.
  Біологічна роль амінокислот і їх застосування

  Хімічні властивості

  Розглянемо докладніше амінокислоти. Будова, хімічні властивості, біологічна роль цих органічних речовин необхідно знати. Специфіка хімічних властивостей амінокислот полягає в їх двоїстості. Причиною амфотерності є наявність двох функціональних груп у складі цих органічних кислот. Присутність карбоксильної групи СООН надає цим з'єднанням кислотний характер. Вони легко вступають у взаємодію з активними металами, основними оксидами, лугами. Також кислотність властивостей цих органічних сполук проявляється в реакції етерифікації (зі спиртами утворюють ефіри). Амінокислоти можуть також вступати в хімічну взаємодію з солями, утвореними слабкішими мінеральними кислотами. В якості прикладу такої реакції можна розглядати взаємодія амінокислот з гидрокарбонатами і карбонатами.
  Основні властивості даного класу полягають у здатності амінокислот реагувати з іншими кислотами по аміногрупі. При цьому утворюються солі. Біологічна роль декарбоксилювання амінокислот в тому, що утворюється нейтральне середовище, яка абсолютно безпечна для живого організму. Нінгідринова реакція дозволяє виявляти в розчині амінокислот. Суть реакції полягає в тому, що безбарвний розчин нингидрина при взаємодії з амінокислотою, буде конденсуватися у формі димера через атом азоту, який відщеплюється від аміногрупи відповідної кислоти. Одержуваний пігмент має червоно-филолетовий відтінок, крім того, відбувається декарбоксилювання амінокислоти, в результаті якого утворюється певний альдегід і оксид вуглецю (4). Саме нінгідринова реакція використовується біологами при аналізі первинної структури білкових молекул. За інтенсивністю забарвлення можна виявити кількісний вміст амінокислот у вихідному розчині, тому подібний аналіз доречний при виявленні концентрації амінокислот.
  Біологічна роль амінокислот і їх застосування

  Специфічні реакції

  В амінокислотах, крім карбоксильної та аміногрупи, можуть міститися додаткові функціональні групи. Для їх визначення в науково-дослідних лабораторіях проводять якісні реакції. Аргінін можна виявити в суміші шляхом здійснення якісної реакції Сакагучи (на гуанидиновую групу). Цистеїн можна визначити методом Фоля, специфічним для SH-групи. Реакція нітрування (ксантопротеїнову реакція) дає можливість підтверджувати наявність у суміші ароматичної амінокислоти. Реакція Міллона призначена для виявлення гідроксильної групи в ароматичному кільці тирозину.

  Особливості пептидного зв'язку

  Чим характеризуються сірковмісні амінокислоти? Їх біологічна роль пов'язана з утворенням молекул пептидів. При взаємодії між собою декількох молекул амінокислот, відбувається відщеплення молекул води, а залишки амінокислот з допомогою пептидної (амідній) зв'язку утворюють пептиди. Число амінокислотних залишків, що утворюють поліпептид, істотно варіюється. Ті пептиди, які містять не більше десяти амінокислотних залишків, іменують олигопептидами. У назві утворюється з'єднання часто вказують кількість амінокислотних залишків. Якщо в складі речовини міститься більше десяти амінокислотних залишків, з'єднання називають поліпептидами. Для тих сполук, у складі яких більше п'ятдесяти залишків амінокислот, продукт їх синтезу називають білком. Так, гормон глюкаген, у складі якого є 29 амінокислот, біологи називають гормоном. Амінокислотними залишками вважають мономери вихідних органічних кислот, з яких утворюються білкові сполуки. Той залишок амінокислоти, який записується ліворуч, має аміногрупу, називають N-кінцевим, фрагмент, що володіє карбоксильної групою, вважають С-кінцевим, його прийнято записувати справа. При найменуванні отриманого поліпептиду використовують скорочені назви амінокислот, з яких він утворюється. Наприклад, якщо у взаємодії брали участь гліцин, серин, аланін, одержуваний трипептид буде читатися як глицилсерилаланин.
  Біологічна роль амінокислот і їх застосування

  Значущість деяких амінокислот

  Гліцин (аминоуксусная кислота) є донором вуглецевих фрагментів, які потрібні для утворення гемоглобіну, пиррола, холіну, нуклеотидів, а також для синтезу креатину. Серин присутній у складі активних центрів ферментів. Ця амінокислота потрібна для процесу синтезу фосфопротеина (казеїну натурального молока). Глюкогенная кислота потрібна для формування вторинної, третинної структур білкової молекули. В цьому з'єднанні є найбільш реакційно-активна функціональна група, тому речовина легко вступає в окислювально-відновлювальні процеси, що зв'язує важкі метали у вигляді нерозчинних сполук. Саме вона виконує функцію донора сульфатної групи, затребуваною для синтезу сірковмісних речовин.

  Висновок

  Амінокислоти є амфотерними органічними сполуками, що мають важливе біологічне значення. Саме амінокислотні залишки в процесі синтезу утворюють послідовність, яка є первинною структурою білкової молекули. В залежності від того, як саме вишикуються амінокислотні фрагменти, синтезується білок, специфічний для кожного живого організму.