Львів
C
» » Економічні конфлікти: причини, шляхи вирішення

Економічні конфлікти: причини, шляхи вирішення

Людська цивілізація має безліч досягнень різного характеру. Серед них – ринок, здатний ефективно регулювати економічні конфлікти. Життя соціуму неможливо уявити без ринкових відносин. Економічний аспект соціального життя є одним з найважливіших. Однак суспільству властиво періодично вступати в різного роду конфліктні ситуації, серед яких не останнє місце займають економічні.

Економічна теорія про конфлікти

Діючи у власних інтересах, люди безперервно пристосовуються до змін в суспільстві, мають можливість вибору, взаємодіють один з одним. В результаті можуть виникати економічні конфлікти у сфері споживання і виробництва. Тому економічна теорія пропонує певні методи розв'язання такого типу конфліктів.


Згідно економічній науці, що встановлює зв'язку між потребами людей у соціумі, економічна діяльність людини схильна до раціоналізму. Люди в більшості своїй прагнуть до співвідношення своїх потреб з доходами та способами їх досягнення. Це говорить про те, що завжди є можливість для сприятливого регулювання ситуацій, які викликають економічні конфлікти різного типу.
Економічні конфлікти: причини, шляхи вирішення

Типи

Поняття конфлікту передбачає протистояння суб'єктів соціуму з нерівними необхідними життєвими благами, можливостями забезпечення благополуччя, комфорту в певних верствах суспільства. Виділяють такі типи економічних конфліктів:
 • учасники побутових і сімейних конфліктів (чоловік, дружина, діти і т. д.);
 • робітники і роботодавець;
 • підприємства і структура влади, яка займається регулюванням діяльності
 • підприємців;
 • претендують на ренту (привілеї та ліцензії);
 • учасники картелів;
 • різні соціальні класи і виникають між ними економічні конфлікти із-за соціальних проблем;
 • держава і соціальні верстви населення, які перебувають на держзабезпеченні: пенсіонери, малозабезпечені, інваліди, студенти, безробітні і виховують маленьких дітей батьки, які не мають доходу;
 • професійні категорії громадян, що мають мету перерозподіл ресурсів у власних інтересах;
 • позивачі в суді і відповідачі за позовом;
 • федеральний центр і регіони в зв'язку з ресурсними проблемами;
 • політичні організації, які вступають в економічні конфлікти з причини розбіжностей;
 • країни, що відстоюють економічні інтереси.
 • Економічні конфлікти: причини, шляхи вирішення  Складова та функції

  В здебільшого економічний конфлікт має об'єктивну складову. Держава є основним регулятором економічних відносин і виконує публічну функцію. У нього в розпорядженні потужний адміністративний, податковий, митний та інший інструментарій публічно-правової галузі. Суспільство – це носій публічних інтересів і суб'єкт економічних відносин. Функції економічного конфлікту – вплив конфлікту або його результатів на опонентів, їхні відносини та на соціальне і матеріальне середовище.

  Як соціально-економічні конфлікти розвиваються?

  Основний привід для виникнення подібних ситуацій – це суперечливість економічних інтересів. Перш ніж спалахнути і вирішитися в повній мірі, конфлікт проходить стадії розвитку:
 • формуються протиріччя у сторін;
 • потенційний конфлікт переростає в реальний;
 • виникають конфліктні дії;
 • зняття напруги і вирішення виниклої ситуації.
 • Часто кажуть, що причиною виникнення економічних спорів є меркантилізм, тобто пошук джерел багатства і його зростання за рахунок впровадження.
  Економічні конфлікти: причини, шляхи вирішення

  Які збитки соціально-економічні конфлікти наносять?

  Як правило, економічні спори тягнуть витрати:
 • транзакційні на суди, організацію контрактів тощо;
 • втрати при форс-мажори тощо;
 • витрати на сам дозвіл конфліктної ситуації, і чим довше вона триває, тим вони вищі.
 • Говорити про ситуації, тягне розвиток економічних конфліктів, можна, коли спостерігаються:
 • порушення зворотного зв'язку;
 • відсутність контролю за домовленостями;
 • відсутність законодавства, що описує відповідальність сторін за порушення термінів або невиконання поставлених завдань і обумовлених зобов'язань;
 • наявність законопроектів, які набрали чинності, але на ділі не працюють.
 • Економічні конфлікти: причини, шляхи вирішення

  Суть і причини

  Всі конфлікти в економічній сфері можна розділити за формою на відкриті і закриті, а по типу взаємодії – очні, коли відбувається безпосередня взаємодія, і заочні, якщо має місце присутність третіх осіб з якої-небудь сторони. Поняття, що виражає суть економічних конфліктів, виникло в середині дев'ятнадцятого століття в німецькій термінології і означало зіткнення інтересів, серйозних суперечностей, протилежних поглядів, протиріч між суб'єктами зі сформованими об'єктивними умовами. Перше значення німецького слова – це «разом стикатися». Конфлікт – це усвідомлене протиборство втягнутих у нього сторін. В економічній сфері він виникає з-за використання та привласнення матеріальних, фінансових ресурсів, організації, управління, розпорядження благами та їх розподілу. Всі причини соціально-економічних конфліктів у своєму корені мають протиріччя економічних інтересів. Це не тільки рівень людей і підприємств, це можуть бути різні групи людей з протилежним напрямком економічної думки.

  Об'єкти і суб'єкти

  Об'єктами науки, що вивчає економічні конфлікти, є грошові кошти, об'єкти виробництва, виробничі фактори (трудові ресурси, земля, інформаційні ресурси, капітал), акції, нерухомість, облігації, патенти, авторське право, кредитні продукти і т. п. Суб'єктами економічної конфліктології будуть юрособи, фізособи, держоргани, уряди країн. Предметом є: процеси, що супроводжують конфлікт та методи врегулювання. Конфлікти в економіці можуть виникати на мікро-, мезо-, макро - і мегаэкономических рівнях.

  Економічні конфлікти: причини, шляхи вирішення

  Вплив глобалізації та фактор знань

  Сьогодні багато говорять про глобалізацію, про навислу загрозу поляризації світу, де прірва між багатими і бідними постійно збільшується. У зв'язку з цим неминучі міжнародні економічні конфлікти, які загрожують збройними сутичками. Для того щоб уникнути катастрофічних наслідків, необхідно дотримуватися міжнародне право, розвивати міжнародну торгівлю, вибудовувати цивілізаційні відносини. Тільки в такому випадку можливе підвищення добробуту країн, незалежно від початкового рівня розвитку і грошового балансу. Щоб розв'язати економічний конфлікт між різними державами, необхідно використовувати дорогі засоби економічної політики. Тому вигідніше не вступати в конфронтацію, а розвивати торговельні відносини. Процеси глобалізації прискорюють розвиток НТП (науково-технічного прогресу), що призводить до виникнення нових засобів для узгодження рішень глобальних проблем і стійкості світового господарства. Економічне протистояння між державами були присутні в усі часи розвитку людського суспільства. Сучасний розвиток глобалізації має на меті прибрати самі причини економічних конфліктів, які можуть призвести до відкритих протистоянь і розв'язання війни. Однак країни вели і будуть вести боротьбу за ринки збуту, фактори виробництва, а особливо важливим останнім часом вважається фактор виробництва знань, що веде до розвитку економіки знань. Знання – це фактор економічної сили, необхідний для зростання виробництва. При збереженні монополії перші піонери економіки знань зможуть мати надприбуток. Як наслідок, виникає контроль над високими технологіями та їх експортом. Це, насамперед, стосується передових країн, які приділяють підвищену увагу захисту інтелектуальної власності. Але через лібералізму по відношенню до авторського права виникають конфлікти в економічній сфері знань. Відповідно, боротьба за знання і встановлення того чи іншого порядку щодо їх розповсюдження – це важливий фактор міжнародних конфліктів. З ростом населення планети конфлікти загострюються. Боротьба за ресурси ведеться для отримання права на їх використання, для того щоб обмежити можливості супротивника. Особливо це відноситься до джерел енергії. Не секрет, що посилюється міць держав, поки ще вважаються країнами, що розвиваються: Китаю, Індії та інших. По мірі збільшення їх потужності конфлікти будуть загострюватися. Особливо гостро це відчувається у сфері інвестицій. Причинами, що викликають економічні і політичні конфлікти на міжнародному рівні, можуть стати глобальні демографічні та екологічні проблеми, розв'язання яких потребує великих витрат і узгоджених дій у світовому співтоваристві. Однак тут виникають спірні питання про винуватця виникнення проблеми та розподілі тягаря витрат для її рішення. Сьогодні головний конфліктне питання – це сама глобалізація. Ведуться гарячі суперечки між противниками та прихильниками глобалізації. На рівні міжнародних відносин це конфлікт між країнами, які отримують вигоду від глобальних процесів і залишаються без неї.
  Економічні конфлікти: причини, шляхи вирішення

  Подолання проблем

  З питання подолання економічної відсталості та вплив на ці процеси самої глобалізації склалися суперечливі думки. Противники вважають, що глобальні зміни вигідні тільки розвиненим і впливових країн, розширює свій вплив за рахунок слаборозвинених держав, які в підсумку залишаться ображеними, що спричинить за собою економічні конфлікти. Приклади таких протистоянь сьогодні в наявності. У світі настільки напружена обстановка, що говорити про загальне зростання добробуту вкрай важко. Зубожіння одних і, навпаки, зашкалювання багатства інших – ось результат сьогоднішньої міжнародної економічної політики багатьох держав. Тільки час покаже, хто був правий – прихильники чи противники глобалізації. Але поки що схоже на те, що у противників світового співтовариства перевагу в аргументах. Конфлікти економічного характеру різні у своєму прояві. Прикладами можуть служити: економічні блокади, конкурентна боротьба, ембарго, страйки різного типу і т. д. Ще потрібно розуміти, що будь-яке ущільнення соціальної маси супроводжується зростанням населення і викликає проблему поділу праці. Ідеї нового міжнародного економічного порядку, вимоги країн щодо світової валюти і міжнародних торгових відносин, що лягли в основу програми з встановлення нового світового порядку в економіці і в цілому у світовому співтоваристві. Однак проголошувані принципи вільного ринку, рівності можливостей в реальності не працюють і часто звертаються проти слабкого партнера. До того ж, існуюча система не в змозі вирішити глобальні проблеми сучасного суспільства. Країни, що розвиваються, бажають мати більш широкий доступ на промислові ринки розвинених держав. Вони хочуть реально контролювати діяльність транснаціональних корпорацій, розширити можливості розвитку передових технологій, що виключити економічний тиск, стати активними учасниками провідних організацій на міжнародній арені і разом з розвиненими державами здійснювати контроль у міжнародній торгівлі. Допомога, яку надають розвинені держави, сильні на світовій сцені, будується на визначених умови та має пов'язаний характер. А нужденні країни бажають, щоб ця допомога була безумовною. У підсумку всі зміни економічної системи на міжнародній платформі поки що здійснюються без взаємної вигоди. Багато держави залишаються один на один зі своїми проблемами і діють за принципом «порятунок потопаючого – справа рук самого потопаючого». Така концепція суперечить усім принципам світового співтовариства.
  Економічні конфлікти: причини, шляхи вирішення

  Поляризація і безпека

  Безпека міжнародної системи – це шлях дозволу економічного конфлікту, коли буде досягнуто рівноправність і взаємовигідне співробітництво в економічній сфері. Колективна економічна безпека буде дієвою тоді, коли вона зможе відповідати інтересам всіх учасників міжнародних відносин – слабким і сильним. Це говорить про те, що економічні партнери з менш розвиненим рівнем розвитку будуть наполягати на перерозподілі доходів, створенні сприятливих умов в торгівлі і надання пільг. Чи можливо це в повній мірі? Поляризація світу на «Схід-Захід» або «Північ-Південь» стає занадто очевидною. Доступність інформації в цьому світі відіграє істотну роль. Кожна сторона конфліктної ситуації завжди має не тільки позитивні риси, але і негативні. Виникають виключають один одного інтерпретації. На збільшення масштабів конфлікту впливає самобутність кожного народу, різниця в культурних і духовних цінностях. А в умовах глобальної інформатизації суттєва різниця, можна сказати, ціла прірва між добробутом різних народностей і верств населення стала ще більш наочною. Крім того, вона нагадує про себе постійно. Все це не може не призвести до наростання напруженості та розвитку економічних конфліктів різного ступеня складності. З точки зору неокласичної і класичної економічної науки протиріччя, що виникає серед економічних інтересів, – це тимчасове явище. Такі розбіжності зникнуть. Довгострокові плани приведуть до вирішення протиріч, до виникнення гармонії інтересів. Головне в цьому питанні – це слідування принципам вільної економічної політики і дотримань індивідуальних інтересів. Суспільний інтерес повинен бути наслідком дотримання індивідуальних інтересів. Тому завдання держав на шляху до розв'язання економічних суперечностей – це формування умов розвитку вільної економіки, без втручання в самі економічні процеси. З позиції економічного лібералізму світова економіка – це величезна майстерня, де змагаються всі учасники процесу створення багатства, сукупного результату праці у всіх сферах виробництва, різних професій і видів праці. Це багаторівневе соціальне явище, де істинним джерелом багатства може стати розподіл праці, полегшує процес виробництва і дає високий результат.