Львів
C
» » План виховної роботи класного керівника. Планування виховної роботи в класі

План виховної роботи класного керівника. Планування виховної роботи в класі

Однією з обов'язків класного керівника є формування плану виховної роботи. Яка структура документа, основні етапи формування та вимоги до його змісту?

Обов'язки класного керівника

За Ст. Вороному – автору навчальних посібників, які висвітлюють планування, класному керівнику необхідно мати специфічні знання та вміння. Вимоги до діяльності такого викладача визначаються цілями та заходами виховання в сучасній школі. Обов'язки класного керівника можна віднести до трьох груп: виховні, організаційно-адміністративні та координуючі.
План виховної роботи класного керівника. Планування виховної роботи в класі
Виховні функції виражаються в педагогічному керівництві розвитком і формуванням як класного колективу загалом, так і індивідуальності кожного окремого учня. Організаційно-адміністративні обов'язки включають в себе керівництво колективом як організаційною одиницею у складі навчального закладу, ведення особистих справ учнів, складання звітності та інших необхідних паперів, ведення документації. Координаційна функція класного керівника полягає в забезпеченні взаємодії між учнями, викладачами-предметниками та іншими представниками педагогічного складу навчального закладу, батьками або законними представниками учнів.


Планування виховної роботи в класі відноситься до категорії організаційно-адміністративних обов'язків. Реалізація ж складеного плану на практиці вже входить у виховні функції педагогічного працівника (з елементами координуючих у моментах, де планується взаємодія з учасниками освітнього процесу).

Основні види планів роботи з учнями

Планування має виключне значення в роботі не тільки керівника класного колективу, але і навчального закладу в цілому. Педагоги, як правило, у процесі професійної діяльності займаються складанням двох видів планів: календарного і перспективного. Виділяють також змішаний перспективно-календарний план.


Перспективний план виховної роботи класного керівника формується на тривалий період, тобто на навчальний рік або півріччя. Календарне планування відображає перелік робіт на менший відрізок часу: день, тиждень, місяць, чверть. Такий вид плану виховної роботи класного керівника є більш обширним, включає в себе конкретні дії, а не загальні напрямки діяльності. Перспективно-календарний план відрізняється одночасно і широким часовим охопленням і конкретикою. Окремо складається загальношкільний план виховної роботи. Класному керівникові при розробці документа для класу рекомендується дотримуватися загального плану.
План виховної роботи класного керівника. Планування виховної роботи в класі
У плані виховної роботи вказуються орієнтири діяльності, зміст і терміни виконання виховних робіт, орієнтири роботи класного керівника. Документ забезпечує систематичну, цілеспрямовану організацію роботи педагогів в освітньому закладі. Крім того, планування діяльності в класі, реалізація виховного плану і подальший аналіз сприяють професійному розвитку вчителя.

Планування роботи з класом

Приступаючи до планування роботи в класі, керівнику необхідно належним чином підготуватися до складання документа. Так, слід:
 • Ознайомитися з нормативно-правовими актами, законодавством, що визначає завдання загальноосвітніх установ на сучасному етапі. До таких належать положення про класного керівництва, Конституція РФ, Закон про освіту, Конвенція прав дитини, статут освітнього закладу.
 • Вивчити спеціальну (методичну) літературу, в якій міститься інформація про планування різних видів виховної роботи.
 • Переглянути загальношкільний план виховної роботи. Класному керівникові слід звернути увагу на заходи, в яких учні повинні взяти участь.
 • Зібрати та проаналізувати пропозиції щодо планування роботи на навчальний рік з боку вчителів-предметників, активу класу, інших учнів і батьків.
 • Вивчити досвід інших класних керівників в освітньому закладі, прислухатися до рекомендацій колег і керівництва.
 • Провести аналіз роботи за минулий навчальний рік (якщо така з класом проводилася і збереглася документація).
 • План виховної роботи класного керівника. Планування виховної роботи в класі
  На цьому попередня підготовка до планування закінчується. Далі керівникові колективу необхідно приступати безпосередньо до розробки й оформлення плану виховної роботи. Здійснювати дії необхідно крок за кроком – тільки в такому випадку вчитель вдасться розробити оптимальний та обґрунтовані з наукової точки зору план виховної роботи.

  Основні етапи формування плану

  План виховної роботи класного керівника повинен бути ретельно продуманий і обгрунтований. Розробка документа включає в себе такі пункти:
 • Аналіз минулорічного плану роботи. Необхідно визначити, що було зроблено, які результати діяльності, над чим слід продовжити роботу в поточному навчальному році.
 • Характеристика класного колективу. Слід провести соціальний моніторинг, скласти характеристику за такими параметрами, як загальний рівень знань, умінь і навичок, згуртованість колективу, актив класу. Не зайвою буде і психологічна характеристика колективу.
 • Визначення завдань на навчальний рік, напрямів, форм і методів роботи, термінів.
 • До останнього пункту потрібні додаткові пояснення. До завдань виховної роботи, наприклад, можуть ставитися формування дружного колективу, орієнтація учнів на успіхи в навчальній діяльності, виховання хороших манер, формування життєвої позиції, розвиток громадянськості і патріотизму і так далі.
  Що стосується форм і методів роботи з класом, то тут можна виділити:
 • проведення класних годин;
 • індивідуальне спілкування;
 • відкриті уроки;
 • екскурсії;
 • підготовка та участь у класних і загальношкільних заходах;
 • творчі майстерні;
 • проведення спортивних заходів;
 • зустрічі з цікавими особистостями;
 • ігри.
 • До напрямів діяльності, які необхідно також відобразити в плані виховної роботи класного керівника, відносяться:
 • моральне і етичне виховання;
 • навчальний процес;
 • трудове навчання;
 • фізичне виховання;
 • виховання патріота і громадянина;
 • робота з «важкими» учнями;
 • робота з батьками;
 • формування ЗСЖ учнів;
 • профорієнтація.
 • План виховної роботи класного керівника. Планування виховної роботи в класі

  Цілі та завдання виховної роботи

  Освіта покликана створити умови для становлення відповідального, високоморального, творчого, ініціативного, компетентного громадянина. Основні напрями планування виховної роботи класному керівнику полягають у патріотичному вихованні учнів, формуванні у підростаючого покоління навичок ЗСЖ, створення сприятливих умов для формування учнівського самоврядування, соціалізації учнів в суспільстві, профорієнтації, а також профілактики правопорушень та злочинів. У процесі формування цілей виховної роботи класному керівнику слід врахувати необхідність:
 • забезпечення належного інтелектуального розвитку учнів;
 • громадянського та патріотичного виховання (залучення молодого покоління до традицій та історії малої батьківщини, держави, сім'ї і школи);
 • культурно-морального розвитку (підвищення рівня культури і реалізація творчого потенціалу);
 • естетичного розвитку;
 • соціальної адаптації учнів (формування системи цінностей, запобігання і допомогу у вирішенні соціальних проблем, у тому числі в сім'ї);
 • організації учнівського самоврядування (включення учнів у роботу класу в якості організаційної одиниці в складі школи);
 • професійної орієнтації учнів (проведення профорієнтаційної роботи з учнями та батьками);
 • спільної діяльності з батьками та громадськими організаціями.
 • Основні напрями та зміст роботи з учнями

  Для класного керівника є план виховної роботи є орієнтиром і дозволяє не пропустити жодного важливого моменту. Після формування списку завдань необхідно спланувати заходи, проведення яких дозволить досягти поставлених цілей. Так, спочатку потрібно відобразити в плані загальношкільні заходи, в яких учні повинні взяти участь. Це можуть бути організація і проведення Дня знань і Останнього дзвоника, звітного концерту, концерту до Дня вчителя, Днів здоров'я і так далі. Потім необхідно продумати заходи, приурочені до свят, певними періодами навчального року. Наприклад, як не можна до речі до початку навчального року будуть бесіда «Вчися вчитися» та проведення організаційних класних годин, перед зимовими канікулами слід провести бесіду про техніку безпеки в холодну пору року й на льоду, а бесіду «Повага до жінки» краще приурочити до Восьмого березня.
  План виховної роботи класного керівника. Планування виховної роботи в класі
  Після складання списку обов'язкових заходів необхідно доповнити орієнтовний план виховної роботи класного керівника видами діяльності, спрямованими на досягнення цілей (інтелектуальний розвиток, патріотичне виховання, соціальна адаптація, профорієнтація, робота з батьками і далі за списком). Наприклад, слід рівномірно розподілити протягом року такі заходи:
 • бесіди про шкідливість куріння і вживання алкоголю, наркотичної залежності, раннього статевого життя, запобігання ІПСШ та небажаної вагітності;
 • туристичні походи, пікніки, участь у спортивних змаганнях, тренувальні евакуації;
 • участь у суботниках, генеральне прибирання класу;
 • уроки мужності, бесіди про патріотизм, толерантності;
 • бесіди про культуру поведінки, організація допомоги пенсіонерам та ветеранам, випуск шкільних стінгазет;
 • контроль відвідуваності (щоденно);
 • навчальна робота: робота з особовими справами, перевірка щоденників, формування активу класу, участь класу в олімпіадах, позанавчальної діяльності і так далі.
 • Взаємодія класного керівника з батьками

  Робота керівника колективу з батьківським комітетом, опікунами та батьками учнів полягає в організації і проведенні батьківських зборів: загальношкільних та тематичних в класі (організаційні питання початку навчального року, анкетування, підведення підсумків чвертей, організаційні збори щодо закінчення навчального року).
  План виховної роботи класного керівника. Планування виховної роботи в класі
  Також необхідна організація батьківського комітету, залучення батьків до шкільних заходів. Окремо (у разі необхідності) класний керівник проводить зустрічі з батьками, у тому числі з батьками «важких» дітей, організовує спілкування з предметниками.

  Індивідуальна робота з окремими категоріями учнів

  Робота з «важкими» учнями включає в себе з'ясування складу сім'ї, особистісних особливостей учнів, оновлення даних про "важких" учнів. Необхідно стежити за динамікою успішності, відвідуваності, прогулів, зайнятістю дитини в позаурочний час, проводити профілактичні бесіди, за необхідності надавати допомогу учневі, контролювати поведінку.

  Вимоги до змісту плану

  Існує ряд вимог до плану виховної роботи, які включають в себе:
 • цілеспрямованість плану;
 • реальність;
 • застосування різних форм роботи;
 • творчий підхід класного керівника;
 • систематичність;
 • облік вікових особливостей та інтересів учнів.
 • План виховної роботи класного керівника. Планування виховної роботи в класі
  Правильно складений план дозволить організувати виховну діяльність, створити оптимальні умови для розвитку як колективу в цілому, так і учнів.