Львів
C
» » Об'єктом педагогіки є Що є об'єктом дослідження в педагогіці?

Об'єктом педагогіки є Що є об'єктом дослідження в педагогіці?

Навчання людини, на перший погляд, здається досить простим заняттям. Однак на практиці навчити когось чомусь- нелегко. Адже по своїй природі - людина схильний до лінощів, і тільки необхідність турботи про хліб насущний змушує його розвиватися і набувати нові знання й уміння. Саме тому процес навчання нового покоління настільки важливий, що для його вивчення створена ціла наука – педагогіка. Давайте дізнаємося більше про неї, а також з'ясуємо, що є об'єктом педагогіки і чим він відрізняється від предмета і суб'єкта.


Що таке «педагогіка»

Даним іменником іменується наука, яка сконцентрована на освіту особистості в кожному з її вікових періодів.
Об'єктом педагогіки є Що є об'єктом дослідження в педагогіці?
З педагогікою тісно пов'язана наступна ланцюжок понять: виховання-навчання-освіта-формування, розвиток-соціалізація. Щоб краще зрозуміти їх, варто дізнатися визначення кожного.
 • Виховання – систематизований і цілеспрямований процес формування в учнів системи поглядів і переконань, а також знань і навичок.
 • Навчання – процес взаємодії педагога і його підопічного, з метою засвоєння останніми системи знань, формування у нього умінь, а також розвитку природних задатків в учня.
 • Освіта – це поняття має двояку природу. З одного боку, це комплекс з виховання та навчання. З іншого – це результат досягнутий ними.
 • Формування, розвиток особистості під дією зовнішніх чинників і внутрішніх мотивів.
 • Розвиток – процес змін у людині, в результаті яких він удосконалюється в моральному, інтелектуальному і професійному плані. На відміну від інших педагогічних явищ, дана має стрибкоподібний характер. Іншими словами, з теорії тенденції розвитку учня можна прорахувати, однак на практиці цей процес у кожного проходить з індивідуальною швидкістю.
 • Соціалізація – процес адаптації індивіда в соціумі. Як і освіта, дана категорія відноситься до педагогічним цілям. Тобто педагогіка спрямована на те, щоб допомогти особистості знайти своє місце в суспільстві і перетворитися на його повноправного і корисного члена.
 • Які існують розділи педагогіки

  Перш ніж розібратися з тим, що є об'єктом педагогіки, варто дізнатися, які розділи цієї науки. Справа в тому, що окремі з них мають кілька більш вузькоспеціалізовані об'єкти.


  Як правило, виділяється вісім розділів.
 • Історія педагогіки.
 • Спеціальна, вона ж лікувальна.
 • Порівняльна.
 • Виправна (пенітенціарна).
 • Вікова.
 • Соціальна.
 • Практична.
 • Загальна.
 • Що є об'єктом педагогіки як науки

  Розглянувши у загальних рисах, що таке педагогіка, варто перейти до головного.
  Об'єктом педагогіки є Що є об'єктом дослідження в педагогіці?
  Насамперед, варто зазначити, що на питання «Що є об'єктом дослідження педагогіки?», різні вчення відповідають по-різному. Іноді зустрічається думка, що якщо суб'єктом у цьому процесі є вчитель, то об'єктом виступає безпосередньо сам учень. Однак таке трактування не зовсім вірна. Адже вона значно звужує масштаби даної науки, оскільки вихованець не є об'єктом педагогіки.
  Всесвітньо відомий педагог-практик А. С. Макаренка на початку ХХ ст. зазначав помилковість такого твердження, закликаючи колег концентруватися не на учня, а на його психіці. Однак, і такий прогресивний погляд був не повним. Справа в тому, що психіка людини (в даному випадку-учня) – це об'єкт іншої науки (психології). І хоча цей аспект завжди береться до уваги при організації освітнього процесу, вона теж не є об'єктом педагогіки. Що ж це тоді? Справжнім об'єктом педагогіки є освіта.
  Об'єктом педагогіки є Що є об'єктом дослідження в педагогіці?
  Іншими словами, це вся сукупність явищ і процесів, пов'язаних з формуванням і соціалізацією особистості.

  Предмет та об'єкт педагогіки: в чому різниця?

  Розглянувши, що є суб'єктом і об'єктом досліджуваної науки, варто дізнатися і про її предметі. Як і об'єкт, він сконцентрований на освіту. Проте в даному випадку, йдеться про практичне, цілеспрямоване, продумане процесі, організованим не тільки в загальноосвітніх закладах, але і в сім'ях.

  Що є об'єктом спеціальної педагогіки та соціальної

  Як вже було сказано вище, в окремих галузях розглянутої науки, виділяються відмінні, більш вузькоспеціалізовані об'єкти.
  Об'єктом педагогіки є Що є об'єктом дослідження в педагогіці?
  Так у лікувальній педагогіці (сконцентрована на вивченні та організації освітнього процесу з учнями, які мають особливі потреби) об'єктом виступає безпосередньо особистість такого проблемного дитини. При цьому предметом залишається все той же процес освіти. Соціальна педагогіка спрямована на вивчення та аналіз впливу середовища на освіту. Як і в попередньому випадку, в загальному, об'єктом соціальної педагогіки є сам учень. Однак, зокрема, розглядається його адаптація в суспільстві, в процесі формування особистості. Предметом соціальної педагогіки виступає закономірність протікання соціалізації.

  Що є об'єктом у інших педагогічних науках

  В історії педагогіки об'єктом виступає закономірність розвитку (в теорії і на практиці) процесу освіти у різних народів у різні епохи, та знаходження загальних тенденцій. У вікової педагогіки - це освіта дитини від народження і до його перетворення в дорослого. У випадку з порівняльною педагогікою – це порівняння освітніх систем та інститутів у різних країнах, пошук їх особливостей, пов'язаних з культурою окремо взятої нації.
  Об'єктом педагогіки є Що є об'єктом дослідження в педагогіці?
  Об'єктом пенітенціарної педагогіки виступає освітня система у виправних установах.