Львів
C
» » Основні правила користування шкільною бібліотекою

Основні правила користування шкільною бібліотекою

Сучасні умови ідеально підходять для формування особистості нового типу, що мають високий рівень інформаційних запитів і потреб. Подібна тенденція обумовлена специфікою історичного періоду, а також тими нововведеннями, які відбуваються у вітчизняній освітній системі.
Основні правила користування шкільною бібліотекою

Значимість шкільних бібліотек

Найважливішою турботою держави є використання засобів масової інформації для розвитку інтелектуальних навичок в підростаючому поколінні. Помічником у роботі будь-якого вчителя виступає шкільна бібліотека. Правила користування підручниками, художньою літературою, науковими довідниками знають навіть учні початкової школи. Складно уявити собі повноцінну освіту без шкільної бібліотеки.


Основні правила користування шкільною бібліотекою

Цікаві факти

Результати соціологічних досліджень, що проводяться в 32 країнах світу, показали, що наша країна знаходиться на 27-му місці за рівнем читання. У класичній радянській школі його вважали основним засобом формування та розвитку творчих здібностей дітей. Саме тому в кожному освітньому закладі була своя бібліотека, у фондах якої були присутні не тільки підручники, методичні посібники для педагогів, але і різноманітні словники, твори вітчизняних і зарубіжних письменників і поетів.

Бібліотека в сучасних реаліях

Далеко не всі хлопці знають основні правила користування шкільною бібліотекою, деякі за весь період свого навчання жодного разу не користувалися її фондами. Її відмітною особливості можна вважати функціонування як соціальної системи, спрямованої на розкриття інтелектуального потенціалу підростаючого покоління.
Основні правила користування шкільною бібліотекою

Завдання шкільних бібліотек

Після реформування змісту освіти вони виступають в якості інформаційних центрів, що надають допомогу педагогам і учням у навчально-виховному процесі. Якщо в школі немає хорошої бібліотеки, навряд чи вона зможе створити оптимальні умови для адаптації хлопців в сучасному інформаційному просторі. Співробітництво педагогів і вихователів дає відмінні результати, позитивно відбивається на підвищенні грамотності дітей, стимулює їх прагнення до саморозвитку, сприяє формуванню логічного мислення.


Основні правила користування шкільною бібліотекою

Особливості діяльності

У кожному освітньому закладі створюється спеціальне Положення про правила користування шкільною бібліотекою, яке затверджується на зборах трудового колективу. У ньому перераховуються правила видачі навчальної та художньої літератури, терміни. Бібліотекар допомагає вчителям формувати стійкий інтерес до читання. Особливе значення в ФГОС другого покоління приділяється позаурочної діяльності, тому працівник бібліотеки допомагає педагогам підбирати матеріал для класних годин, тематичних екскурсій, вікторин та конкурсів.

Фактори якісної роботи

Можна виділити кілька основних факторів в роботі шкільного бібліотекаря, які сприяють формуванню читацької діяльності, реалізації хлопцями їх творчого потенціалу:
 • Фактор часу. Дитина і бібліотекар протягом декількох років спілкуються один з одним, між ними виникає взаєморозуміння.
 • Співробітництво. Працівник бібліотеки бачить у своїх читачів не учнів, а маленьких людей.
 • Співпереживання і співчуття дозволяє бібліотекарю виступати в ролі наставника для своїх читачів.
 • Книжкові фонди

  Основні правила користування шкільною бібліотекою припускають дбайливе ставлення до навчальної та художньої літератури.
  В даний час загальний фонд шкільних бібліотек оцінюється мільярдом томів. У кожної є близько п'ятнадцяти тисяч екземплярів, причому майже половину всіх книг складають підручники. Правила користування шкільною бібліотекою однакові незалежно від кількості школярів, статусу освітньої установи.
  Основні правила користування шкільною бібліотекою

  Діяльність

  Серед основних обов'язків, які покладаються на працівника шкільної бібліотеки, зазначимо:
 • планування та звіти;
 • формування книжкових фондів;
 • облік і обробку документів;
 • роботу зі створення довідково-бібліографічного апарату;
 • інформаційне обслуговування;
 • здійснення методичної підтримки педагогічному складу.
 • Основні правила користування шкільною бібліотекою

  Обслуговування читачів

  Правила користування шкільною бібліотекою включають розділ, пов'язаний з видачею підручників і книг, а також виконання заявок від вчителів. Наприклад, в даний час відбувається поетапний перехід в середньому і старшому ланці на освітні федеральні стандарти нового покоління. Даний процес передбачає зміну навчальної та методичної літератури з усіх предметів шкільної програми, отже, оновлення бібліотечного фонду. Правила користування навчальним фондом шкільної бібліотеки припускають певний алгоритм дій. Вчитель подає заявку на придбання нової навчальної, довідкової, методичної літератури до грудня поточного навчального року. У заявці він вказує назви книг, авторів, видавництво, кількість запитуваних примірників. Бібліотекар приймає заявку, робить замовлення, а після надходження літератури, створює для книг спеціальні формуляри. Правила користування підручниками з фонду шкільної бібліотеки передбачають спостереження за терміном використання книг. Якщо дитина втрачає підручник або приводить його в неналежний стан, допускається його заміна рівноцінною художньої або навчальної літературою. Правила користування шкільною бібліотекою знаходяться на спеціальному стенді, вони доступні кожному школяреві.
  Крім традиційної видачі підручників і книг вчителям і дітям, бібліотекар здійснює роботи, пов'язані з оформленням приміщення, веде постійну картотеку, займається книжковими каталогами. Окреме місце в його діяльності займає збір матеріалу для різних тематичних виставок, розміщення його на переносних столах, стендах, експозиційних вітринах. Правила користування книгами в шкільній бібліотеці дають можливість вибудовувати чіткий алгоритм взаємин між бібліотекарем, дітьми, педагогами. Незважаючи на активне впровадження в освітні установи комп'ютерних технологій, тільки у одиницях шкільних бібліотек на сьогоднішній день створені цифрові інформаційні каталоги. Раніше бібліотекарі оформляють читацькі формуляри, вручну вписують видаються дітям підручники та художню літературу. Певні правила користування шкільною бібліотекою в дар припускають видачу на руки тих книг, які списані з фондів, допускається і безоплатний прийом від батьків, дітей художньої літератури в шкільний читацький зал. В даний час поступово в бібліотечну систему впроваджуються інноваційні процеси, тут з'являються сучасні комп'ютери, принтери, що дозволяють істотно спростити важка ручна праця шкільного бібліотекаря.
  Основні правила користування шкільною бібліотекою

  Права і обов'язки читачів

  Користуватися послугами шкільної бібліотеки можуть батьки (законні представники), учні, педагоги, а також інші працівники навчального закладу. Клієнти мають право на такі послуги:
 • одержувати повну інформацію про склад бібліотечних фондів, послуги, інформаційних ресурсах;
 • використовувати довідковий та бібліографічний апарат;
 • розраховувати на повноцінну консультацію в підборі та пошуку необхідних інформаційних джерел;
 • брати у тимчасове користування в читальному залі та на абонементі друковані видання, аудіо, а також інші інформаційні джерела;
 • при необхідності подовжувати період використання взятих посібників;
 • брати участь у заходах, організованих бібліотекою;
 • розраховувати на консультативну допомогу з боку шкільного бібліотекаря при підборі матеріалу для проведення дослідницької і проектної діяльності;
 • використовувати електронне та інше обладнання для копіювання (розмноження) деяких літературних джерел.
 • Порядок використання шкільної бібліотеки

  При запису учнів навчальних закладів в бібліотеку використовується обліковий склад класу. Батьки, вчителі, інші працівники школи пред'являють паспорт бібліотекаря, тільки після цього проводиться оформлення формуляра, видача навчальної та методичної літератури. Щорічно проводиться перереєстрація читачів, виключаються випускники школи, оформляються нові читацькі листки для першокласників. Всі учасники освітнього процесу, зареєстровані в шкільній бібліотеці, можуть отримувати на будинок багатотомні видання в обсязі до 2-3 книг. Існують і певні терміни користування навчальною літературою, що встановлюються індивідуально в кожній школі. Наприклад, підручники, збірники завдань видаються на навчальний рік. Пізнавальної, науково-популярною, художньою літературою можна користуватись 30 днів. Для періодичних видань, а також матеріалів, що користуються підвищеним попитом у читачів, встановлено термін використання до п'яти днів. Рідкісні енциклопедії, довідкові посібники, які є в бібліотечному фонді в одиничному екземплярі, дозволені для використання тільки в читальному залі. Всі користувачі бібліотек зобов'язані дотримувати основні правила, дбайливо ставитися до будь-яких друкованих видань: книг, довідників, задачникам, енциклопедій. Забороняється робити позначки в книгах, виривати з них сторінки, виносити з бібліотеки книги, які не вписані в читацький формуляр. При порушенні правил користування бібліотечними фондами, читач відшкодовує завдану шкоду виключається з числа користувачів. Запис на абонемент, а також у читальний зал є для кожного учасника освітнього процесу добровільною процедурою, вона проводиться в індивідуальному порядку.