Львів
C
» » Плюси і мінуси феодальної роздробленості на Русі

Плюси і мінуси феодальної роздробленості на Русі

Феодальна роздробленість – період російської історії, коли держава було розрізнено на безліч князівств. Період ослаблення влади центру був характерний не тільки для Росії, але і для всієї середньовічної Європи. Як відзначають історики, роздробленість – природний процес в період становлення і розвитку держави. Також відзначаються плюси і мінуси феодальної роздробленості, тому що, як і будь-який інший історичний процес, послаблення централізації має позитивні і негативні наслідки для держави і громадян.


Плюси і мінуси феодальної роздробленості на Русі

Особливості феодальної роздробленості на Русі

Початком феодальної роздробленості прийнято вважати смерть князя Мстислава, сина відомого правителя Київської Русі Володимира Мономаха. Умовною датою децентралізації земель прийнято вважати 1132 рік. Проте роздробленість – складний еволюційний історичний процес, передумови до яким складалися десятиліттями. Феодальна роздробленість на Русі відрізнялася від європейської. На Заході існував принцип престолонаслідування, коли влада переходила від батька до сина. У Росії ж діяло лествичное право, яке передбачало, що влада переходить до старшого в роду. Ця особливість породжувала постійні міжусобиці між братами і синами померлого князя. Перші зіткнення між київськими князями в боротьбі за трон відбулися після смерті Святослава у 972 році. Однак тоді міжусобиці вдалося подолати.
Плюси і мінуси феодальної роздробленості на Русі

Причини роздробленості на Русі

Причини децентралізації Російської держави можна розділити на кілька категорій. 1. Економічні.
 • Відсутність економічних зв'язків між регіонами країни дозволяло князівствам вести незалежну економічну діяльність. Київ перестав бути економічним центром країни.
 • Міста росли, з'являлися нові пункти торгівлі з іншими державами.
 • 2. Соціально-політичні.


 • Постійні міжусобні війни призводили до послаблення центральної влади.
 • Слабкий центр сприяв посиленню ролі місцевих князів, складався дуалізм влади.
 • Активний зростання вотчин бояр в окремих князівствах.
 • 3. Зовнішні причини
 • В XII столітті, в період початку феодальної роздробленості, був відсутній серйозний зовнішній ворог. Це сприяло децентралізації влади.
 • Територіальний поділ у період роздробленості

  У період феодальної роздробленості території колишньої Київської Русі були розділені на окремі самостійні князівства, на чолі кожного з них стояв свій князь. Кількісний склад князівств змінювався з-за тривали міжусобиці. До середини XII століття було зафіксовано близько 15 питомих територій. На початку періоду монгольської навали на території Русі налічувалося близько 50 самостійних князівств, а в період збирання руських земель 250.
  Плюси і мінуси феодальної роздробленості на Русі

  Князівства як самостійні території

  Князівства в період феодальної роздробленості представляли собою окремі квазідержави зі своєю власною економікою, культурою і соціальним життям. На основі цієї самостійності історики виділяють різні плюси і мінуси феодальної роздробленості як процесу децентралізації держави. До початку процесу роз'єднаності самим великими князівствами були Володимиро-Суздальське, Галицько-Волинське і Новгородська республіка.

  Плюси і мінуси феодальної роздробленості

  Як будь-який великий історичний процес, період удільних князівств в Росії має ряд своїх переваг і недоліків. Щоб наочно продемонструвати ці характеристики, необхідно розглянути порівняльну таблицю про феодальної роздробленості.

  Плюси  Мінуси  Спрощена система управління: одним князівством керувати значно простіше, ніж усім державою.  Ослаблення зовнішньої обороноздатності.  Швидкий розвиток культурних і економічних особливостей кожного окремого князівства.  Постійні міжусобиці між князями сприяли руйнуванню земель.  Зростання нових міст і освоєння нових земель.  Зниження міжнародного авторитету Росії.  Активне створення культурних пам'яток та спадщини.  Київський престол втратив свою першість і значимість.  Нерівномірність розвитку земель з-за географічної недоступності окремих князівств до торгових шляхах.

  Таким чином, за допомогою порівняльного аналізу плюсів і мінусів феодальної роздробленості можна зробити висновок, що період удільних князівств мав більше негативних наслідків для розвитку держави.
  Плюси і мінуси феодальної роздробленості на Русі

  Володимиро-Суздальське князівство як центр збирання земель

  Зважаючи географічної та ресурсної нерівномірності існувала нерівність розвитку питомих земель. Найуспішнішим історики називають Володимиро-Суздальське князівство, яке згодом стане ініціатором процесу централізації Росії. Юрій Довгорукий є головним посібником посилення Володимиро-Суздальського князівства. Найбільших успіхів питома земля досягла за його сина Андрія Боголюбського. Територія не мала сильним ресурсним і кліматичним потенціалом, і потрібно використовувати інструмент сили для зміцнення влади. У відповідності з цим принципом Андрій Боголюбський розпочав здійснення своєї політики. Він стратив місцеву знать, яка відмовлялася підкорятися князю. Згодом Боголюбський постраждав від своїх дій і був убитий при боярському змові.
  Плюси і мінуси феодальної роздробленості на Русі
  Володимиро-Суздальська земля володіла зручним геополітичним становищем. Вона перебувала видалено територій від кочівників, які здійснювали пагони на Русь руйнували її. У зв'язку з цим спостерігався постійний приплив населення в ці землі. Як наслідок, зростала робоча сила і економіка князівства.