Львів
C
» » Класно-урочна система навчання - це що таке

Класно-урочна система навчання - це що таке

Ця форма навчання вчинила революцію в системі освіти, вона дала можливість масового навчання з найменшими витратами ресурсів. Недарма вчені-педагоги всього світу присвятили їй свої фундаментальні праці, піддаючи ретельному аналізу всі достоїнства і недоліки. На сьогодні класно-урочна система навчання – це провідна система організації шкільної освіти у багатьох державах світу. Її життєздатність протягом кількох століть говорить про її високої продуктивності, доступності та лояльності до змін.


Класно-урочна система освіти

У всі часи перед школою стояло важливе завдання: не просто засвоєння учням якихось дисциплін, але і виховання, формування його як особистості для подальшого самовизначення та адаптації в суспільстві. Успішна реалізація поставлених завдань була тільки в тому випадку, коли взаємодія вчителя і учнів являло собою цілеспрямовану сформовану систему навчання, що забезпечує єдиним розвитком наукові дисципліни і навички самостійної роботи. Розуміння організації класно-урочної системи навчання, її суть зводиться до того, що учні одного віку і рівня розвитку складають клас. І цей клас протягом усього періоду навчання зберігає свій постійний склад. Основна форма занять системи – це урок, який має чітку організовану структуру і тимчасові рамки. Традиційно один урок відділяється для конкретного предмета або теми, де всю роботу учнів керує вчитель. І він же буде приймати остаточне рішення про успішність по своєму предмету окремо кожного учня.


Задатки класно-урочного навчання можна знайти в історії давніх цивілізацій. Наприклад, у Стародавній Греції, афінська і спартанська школа виховання. Там надходження в школу передбачалося певним віком, і процес навчання йшов по заздалегідь встановленим планом, а учнів періодично групували для спільних занять. Також якісь елементи даної системи спостерігалися і в монастирських школах в Середні століття.
Класно-урочна система навчання - це що таке

Засновник класно-урочної системи навчання

Маючи ряд соціально-економічних передумов, класно-урочна система поступово утворювалася як заміна індивідуального навчання. На межі XV і XVI століть в Європі виникла потреба іншого підходу до освіти. Перші кроки в побудові класно-урочної системи навчання були зроблені Ф. Меланхтоном (1528 р.) німецьких навчальних закладах. Він поділив школу на класи з певною навчальною програмою і планом навчання в кожному. Це дало основу формування наступної системи. Теоретичне обгрунтування системи, розробка та її удосконалення належать Я. А. Коменскому (1592-1670 рр), який втілив в життя її принципи, організовуючи школи в Чехії та Польщі. У своїх працях «Велика Дидактика» і «Закони упорядкованої школи» він узагальнив і підсумував великий досвід педагогіки, давши початкові обриси класно-урочної системи навчання. Ці роботи були опубліковані не відразу, тим не менше вони змогли викликати широкий резонанс у суспільстві і спочатку були визнані в деяких західних країнах. Сьогодні працях чеського педагога є основоположними у науковій педагогіці і переведені на багато мов світу.
До XIX століття класно-урочна система навчання Коменського завоювала загальне визнання і утвердилася як одна з провідних систем шкільної освіти у всьому світі.
Класно-урочна система навчання - це що таке

Характерні риси системи

Історично груповий спосіб навчання відомий досить давно, але саме при класно-урочної системи вдалося досягти високих результатів успішності учнів як єдиної групи. Основні ознаки класно-урочної системи:
 • Виділяються дві групи людей, які вчать вчителі, і які навчаються учні.
 • Навчальний процес поділяється на спеціалізовані дисципліни, кожна з яких вивчається окремо.
 • Учні розподіляються на одновозрастные навчальні групи – класи з постійним складом.
 • Вся навчальна група одночасно вивчає одну і ту ж тему, одним і тим же способом.
 • Є узгоджене розклад, загальне для всього класу, яке містить інформацію про початок і закінчення занять, кількості предметів на кожен день, їх тривалості і часу відпочинку між ними.
 • Класно-урочна система навчання - це що таке

  Основний компонент

  Важливою одиницею всього освітнього циклу є урок. В класно-урочної системи навчання вимоги до нього визначаються принципами навчального процесу, метою і поставленими завданнями. Всі вимоги зводяться до трьох основних пунктів:
 • Дидактичні (освітні) містять у собі: інформацію, використання новітніх технологій, творчий підхід, поєднання різних методів та форм проведення, чергування колективної роботи з самостійної, зворотній зв'язок.
 • Виховні - побудова стосунків з учнями (уважність і зацікавленість в успішності), виховання загальнолюдських цінностей і позитивних якостей.
 • Розвиваючі вимоги – це культивування інтересу до навчальної діяльності і творчої активності, визначення рівня розвитку дітей і розробка подальших кроків розвитку.
 • Незалежно від системи навчання та її методик, урок завжди буде залишатися основною формою побудови навчального процесу.

  Традиційна освіта

  Класно-урочна система навчання - це традиційна форма навчання, переважна у багатьох школах світу. Вона народилася в часи промислової революції як відповідь на її зростаючі запити. Прогресуюча промисловість вимагала підготовки безлічі навчених працівників. І школа надавала такі кадри, готуючи учнів до фабричного праці. Але час не стоїть на місці, людство зробило крок в інформаційну еру. В кінці XX століття педагогіка зіткнулася з необхідністю особистісно-орієнтованого навчання. Все більше став надходити замовлення на особу, яка вміє швидко орієнтуватися у змінах і приймати нетипові рішення у таких завданнях. Тепер затребуваний творча людина з нестандартним багаторівневим мисленням. На жаль, традиційна система освіти не справляється з поставленим завданням.
  Класно-урочна система навчання - це що таке

  Переваги і недоліки системи

  Історія світової педагогічної практики містить джерело найрізноманітніших форм навчання. І класно-урочна система навчання як одна з них також коли пройшла своє виникнення, становлення і вдосконалення, а тепер неухильно рухається до свого занепаду. Все частіше став підніматися питання про її недоліки, відсталості, нездатності відповісти на вимоги часу. Але поряд з цим ніхто не буде заперечувати і переваги системи: чітко поставлена структура навчального процесу та виховної роботи, взаємодію та співробітництво учнів всередині групи, економічність навчання. Однак при всіх своїх значимих переваги класно-урочна система все ж має і суттєві мінуси. І в першу чергу це те, що вона орієнтована на «середнього» учня, на масовість, без урахування будь-яких індивідуальних здібностей. Слабкі і сильні учні при цьому залишаються осторонь, стримуючись у своєму розвитку. А ще є група школярів, які мислять зовсім «по-іншому», у яких сприйняття реальності йде, наприклад, кінетичним шляхом, їм доводиться найважче.
  Класно-урочна система навчання - це що таке

  Критика системи Коменського

  Виявлені мінуси класно-урочної системи слугували підставою для цілком виправданих критичних висловлювань на її адресу. Польський педагог Ч. Куписевич, працюючи з питанням проблемного навчання, зауважив, що дана система нав'язує штучну атмосферу роботи. Він також зазначав, що часта зміна предметів за короткі відрізки часу не дає учням належної глибини знань і занурення в предмет, звідси і неуспішність. І таке явище, як второгодничество, в більшості випадків пояснюється тим, що не всі діти витримують нав'язаний темп роботи. Критика системи освіти ще більш посилилася в кінці минулого століття. Це стало поштовхом для пошуку нових систем навчання, і для модифікації традиційної системи.
  Класно-урочна система навчання - це що таке

  Спроби вдосконалення

  Пошуки і спроби перекроїти класно-урочну систему освіти почали вживати ще в XVIII столітті. З першим реченням модернізації виступив англійський священик А. Белль і педагог Д. Ланкастер. Вони запропонували систему взаємного навчання, де старші учні під настановою вчителі ділилися знаннями з молодшими. Практика такого навчання застосовувалася в Англії та Індії, але широкого поширення Белль-Ланкастерська система не одержала. Подальші дослідження модернізації та розвитку класно-урочної системи навчання відбилися в Батовской і Мангеймской системах в кінці XIX століття. Ще пізніше американська вчителька Е. Паркхерст розробила систему дальтон–плану, за якої заняття з учнями проходили індивідуально в лабораторіях і кабінетах. Незважаючи на отриману високу оцінку, система не змогла прижитися ні в одній державі. У сьогоднішній практиці на базі класно-урочної системи створюють групи або класи учнів для вивчення предмета на вибір конкретного викладача. А після іспиту клас відразу розформовується. Такий підхід до навчання дозволяє максимально адаптуватися до можливостям і інтересам самих учнів, де вони ставлять свій власний темп.
  Класно-урочна система навчання - це що таке

  Класно-урочна система в Росії

  На території Російської держави класно-урочна система ввійшла в практику у другій половині XVIII століття. Значний внесок в адаптацію системи до місцевим школам вніс К. Д. Ушинський. Будучи відданим прихильником праць Коменського, він приділив особливу увагу організації шкільного уроку та його видами. За підтримки Катерини Великої шкільна освіта стала набирати обертів. І вже до XIX століття кількість навчальних закладів у Росії значно зростає. Класно-урочна система навчання міцно влаштувалася в російських школах, вона була основною формою освіти на протязі довгого часу. Спроби її оновлення окремими вчителями народжували практику нетрадиційних методів класно-урочної роботи. Наприклад, розвивальне навчання Ст. Л. Занкова (в 1950-1960 рр.) або метод випереджального навчання С. Н. Лисенкової. Останнім часом пріоритетом російського освіти стала організація експериментальних шкіл, які продовжують народжуватися як наслідок критики класно-урочної системи навчання. Ці школи, будучи двигунами інновацій, покликані відігравати значну роль в пошуках кращих форм і методів освіти.