Львів
C
» » Аналітична довідка за внутришкольному контролю з навчальної роботи

Аналітична довідка за внутришкольному контролю з навчальної роботи

Спробуємо розібратися в тому, для чого складається довідка за внутришкольному контролю з навчальної роботи. Така управлінська функція необхідна для всебічного аналізу навчального процесу. План внутрішкільного контролю з довідками складається на навчальний рік. Він вимагає від керівництва навчального закладу, а також осіб, які виступають в якості повноправних експертів, методичної, теоретичної компетентності та спеціальної підготовки, а також уміння брати на себе відповідальність у процесі прийняття рішень за підсумками заходів.


Аналітична довідка за внутришкольному контролю з навчальної роботи

Фактори, що впливають на результативність перевірки

Внутрішкільний контроль досягне результату в тому випадку, коли заступником директора з НВР буде:
 • своєчасно надана інформація про стан справ в освітній установі;
 • у повному обсязі виконано складена програма контролю;
 • за результатами надана планомірна допомогу педагогу без урахування його особистісних якостей;
 • запрошені грамотні фахівці;
 • узагальнено досвід і досягнення педагогів за результатами проведеного ВШК.
 • Методи дослідження

  Довідка за внутришкольному контролю з навчальної роботи складається з застосуванням різних методів, що дозволяють всебічне розглянути питання, який знаходиться на контролі:
 • Відвідування занять педагога.
 • Використання спеціальних програм для аналізу діяльності учнів і наставника.
 • Анкетування батьків, колег, школярів.
 • Проведення контрольних зрізів.
 • Співбесіду з учителем.
 • Різні адміністративні перевірки.
 • Довідка за внутришкольному контролю з навчальної роботи озвучується на нараді при директорі або завуче, на яке запрошується педагог.


  Аналітична довідка за внутришкольному контролю з навчальної роботи

  Структура

  Що вона повинна включати в себе? Довідка за внутришкольному контролю з навчальної роботи містить:
 • мета і основні завдання;
 • координати педагога, а також строки перевірки;
 • дані виконавця, склад комісії;
 • опис виконаної роботи із зазначенням справжнього стану справ по анализируемому питання;
 • результати, підсумки роботи, причини виявлених недоліків;
 • пропозиції, висновки, рекомендації по модернізації діяльності вчителя чи педагогічного колективу.
 • Зразок

  Як виглядають аналітичні довідки за внутришкольному контролю? Пропонуємо варіант такого документа, складеного за підсумками контролю в 5-му класі. З 03022018 за 13022018 була проведена оцінка рівня навичок, умінь, знань учнів п'ятого класу, а також вивчена організація виховного та навчального процесу, стан класного колективу. Для цього проведена наступна робота:
 • відвідування уроків з різних предметів;
 • проведені адміністративні контрольні роботи з математики, російської мови;
 • перевірені робочі зошити учнів;
 • проаналізовано викладання окремих навчальних дисциплін.
 • Пропонуємо зразки довідок за внутришкольному контролю.
  Аналітична довідка за внутришкольному контролю з навчальної роботи

  Російська мова

  Зміст проведених уроків в повній мірі відповідає обраній програмі. Структура навчального заняття відповідає обраному типу. Педагог чітко ставить за мету уроку перед школярами. В якості основної форми діяльності на уроці обрано колективна робота.
  Довідки за наслідками внутрішкільного контролю включають інформацію про тих педагогічних технологіях, які вибирає для професійної діяльності вчитель: диференціація освітнього процесу, проектна та дослідницька діяльність. Під час виконання тренувальних завдань, школярі не просто закріплювали отримані теоретичні знання, але і відпрацьовували матеріал на прикладах підвищеного рівня складності. Час навчального заняття використовувалася раціонально, був обраний оптимальний темп з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей класного колективу. Що ще виявив внутрішкільний контроль у школі? Довідки, складені після відвідування декількох уроків, показали, що педагог в повній мірі дотримується валеологічні вимоги до навчального заняття, відводить час на рухову фізкультурну хвилинку, пальчикову гімнастику. Спілкування проходить на довірчому рівні, дотримуються норми педагогічного такту і професійної етики. Підсумком заняття стала якісна аргументація оцінок, зароблених учнями. Крім навчального процесу, також аналізується і виховна робота. Внутрішньошкільний контроль: довідки, наради, розробка заходів щодо усунення виявлених порушень – все це окремі елементи комплексної роботи заступника директора з навчально-виховної роботи в ОУ.
  Аналітична довідка за внутришкольному контролю з навчальної роботи

  Урок літератури

  Пропонуємо коротку довідку щодо аналізу уроків читання. Зміст повною мірою відповідає програмі з предмета. Педагог повідомив вихованця мета заняття, разом зі школярами склав послідовність дій. Далі на уроці проводилася дихальна гімнастика, хлопці повторювали за педагогом певні вправи. Далі разом з педагогом хлопці склали таблицю, в якій зіставили головних персонажів твору Ю. Яковлєв «Колючка». Така діяльність передбачала володіння тестом розповіді, наявність навичок проведення порівняльного аналізу, Хлопці відповідали на питання педагога, як підтвердження використовували текст розглянутого твору. У міру аналізу учні читали деякі уривки з цього твору за ролями, передаючи основні риси характеру персонажів. Потім школярі складали короткий переказ з питань, пропонованих педагогом.
  Аналітична довідка за внутришкольному контролю з навчальної роботи

  Висновок

  Для того щоб оцінити ефективність роботи вчителя, використовувати передовий педагогічний досвід для навчання молодих спеціалістів в державних освітніх установах проводяться різні види внутрішкільного контролю. План заходів розробляється методичною радою школи, затверджується директором навчального закладу. Потім з термінами, видами, тривалістю перевірок завуч знайомить вчителів, які беруть участь у подібному контролі. Після завершення перевірки складається довідка, результати якої педагог може використовувати при підвищенні кваліфікації (під час атестації).