Львів
C
» » Характеристика учня: на допомогу педагогу

Характеристика учня: на допомогу педагогу

Педагогічна діяльність тісно пов'язана з документацією. Щоб полегшити свою роботу, вчителю варто ознайомитися зі схемою складання та прикладами одного з самих важливих у його роботі документів - характеристикою учня.
Характеристика учня: на допомогу педагогу

Для чого складається характеристика учня?

Індивідуальний підхід до навчання та виховання підростаючого покоління передбачає дослідження типологічних особливостей конкретної дитини і створення таких умов для його розвитку, в яких цей процес проходив більш ефективно. У практиці освітньої системи створено такий спосіб фіксування індивідуальних рис дитини, як характеристика учня.


Цей документ дозволяє самому педагогу узагальнити знання про підростаюче людину, відстежити динаміку його розвитку, а також іншим людям, які будуть працювати надалі з дитиною, отримати готовий набір знань про нього. Грамотно складена характеристика допомагає читає її людині сформувати уявлення про події, портрет дитини і на цій підставі розставити пріоритети в роботі з ним. Тому характеристика учня як один з основних документів часто потрібно в таких випадках:
 • при переведенні в інший навчальний заклад;
 • для продовження навчання на наступному етапі освіти;
 • за запитом соціальних служб;
 • для роботи з дитиною правоохоронних органів;
 • при проходженні комісії у військкоматі;
 • для організації допомоги дитині, наприклад, у засіданнях ПМПК.
 • Характеристика учня: на допомогу педагогу

  План складання характеристики

  Дослідниками у галузі психології та педагогіки був проведений аналіз характеристик, які складаються в навчальних закладах. Було виявлено, що такий документ відрізнявся підходом до вивчення особистості дитини. Так, педагоги робили акцент на вплив педагогічної системи на учня, на його поведінці в умовах школи. А психологи - на індивідуально-типологічних відмінностей дитини. Наприклад, для вчителя важливі прояви дисципліни та старанності у навчальному процесі, для психолога - мотиви навчальної діяльності дитини. Обидва підходи недостатньо повно описували особистість учня в конкретних умовах освітньої системи. Тому був зроблений висновок, що характеристика учня повинна будуватися за певним планом (алгоритмом) і включати такі необхідні дані:


 • загальні відомості про дитину (як звуть, вік, де проживає, період навчання, особливості сім'ї);
 • навчальну діяльність;
 • поведінку;
 • суспільна праця;
 • спілкування;
 • індивідуальні особистісні риси;
 • сімейну атмосферу і виховання.
 • Ці пункти були включені в карту-схему характеристики учня, яка заповнюється вчителем протягом навчання дитини. Вона не тільки дає повне уявлення про особистість учня, але і допомагає в подальшому скласти об'єктивну характеристику.

  Діяльність учня

  Діяльність дитини у навчальному закладі включає кілька видів, які мають бути розписані в такому документі. Це:
 • навчальна діяльність (успішність, інтерес, любов до читання, навчальні досягнення);
 • громадська активність (ступінь вираженості, ініціативність, організаторські здібності, авторитетність думки дитини, ставлення до ролі веденого, бажання виконувати суспільно значиму роботу);
 • комунікативна діяльність, спілкування (популярність у колективі, наявність товаришів, товариськість, уміння виступати перед аудиторією, відкритість, чуйність, орієнтація на думку оточуючих, відносини з педагогами).
 • Характеристика діяльності учня показує, наскільки дитина адаптований до освітньої середовищі. Як він засвоює суспільний досвід, уміє приймати самостійні рішення і складати план дій.
  Характеристика учня: на допомогу педагогу

  Психолого-педагогічна характеристика учня. Що вона включає?

  Позначена карта-схема включає, власне, і психологічну, педагогічну частину. До них відносяться такі дані:
 • особливості поведінки дитини (дисциплінованість, впертість, цілеспрямованість, конфліктність, ступінь агресивності, рухова активність, ступінь засвоєння педагогічного впливу або воспитуемость);
 • індивідуально-психологічні особливості (самооцінка, рівень тривожності, врівноваженість, прагнення до успіху або честолюбство, які почуття викликає у оточуючих);
 • сімейний вплив (емоційна атмосфера в сім'ї, близькість і довірчість відносин, ступінь контролю та зацікавленості батьків життям дитини, самостійність учня, ступінь співпраці батьків з учителями).
 • Психолого-педагогічна характеристика учня може включати також відомості про схильності дитини до девіантної поведінки. У цьому випадку необхідно вказати, які конкретні приклади на це вказують.
  Характеристика учня: на допомогу педагогу

  Зразок документа

  Зразки характеристик на учнів можуть бути складені педагогами як наочний приклад, який надалі полегшить роботу з документацією. Далі представлений подібний зразок.

  Характеристика учня 8А класу (назва навчального закладу) Степанова Степана Степановича, 2003 року народження

  Степанов Степан навчається в даній школі з першого класу. За цей час показав себе активним, добре встигає учнем. Виховується у повній, благополучній сім'ї. Відносини з батьками довірчі, дружні. Батько і мати активно цікавляться шкільним життям сина, беруть участь у роботі батьківського комітету класу.
  Степан - відмінник. Особливий інтерес виявляє до предметів гуманітарного циклу. Бере участь у щорічній олімпіаді з історії, 2 рази був переможцем районного етапу конкурсу. До навчального процесу ставиться з непідробним інтересом, багато читає, відвідує гурток любителів книг. Має мету вступити до вузу на історичний факультет і працювати археологом. Степан впертий у досягненні цілей, любить бути лідером у шкільному колективі. Однокласники вважають його думку авторитетним. До педагогам виявляє повагу. За характером Степан спокійний, упевнений у собі, доброзичливий і відкритий. Любить спілкуватися, брати участь у колективних заходах. До суспільної праці ставиться відповідально. Додатково захоплюється грою на гітарі і дресируванням своєї собаки. Дата Підписи