Львів
C
» » Навчання в психології - це що таке?

Навчання в психології - це що таке?

Не можна недооцінити важливість навчання у житті людини – як дитини, так і дорослого. Люди повинні бути готовими засвоювати нову інформацію. Адже ніколи не можна знати напевно, де життя готує людині новий урок.
Навчання в психології - це що таке?

Закономірності процесу навчання

Навчання в психології – це процес колективного характеру, спрямований на засвоєння молодим поколінням того досвіду, який був накопичений протягом історії і втілений у відповідності з соціальними цілями. У сучасній психологічній науці відкрито велику кількість різних закономірностей, що супроводжують процес набуття нових навичок і знань. Всі закономірності поділяються на дві великі категорії - приватні і загальні. Ті, що охоплюють всю систему навчання, називаються загальними; на противагу їм належать до певного аспекту навчання носять назву приватних.


Основні поняття

В психології навчання поняття, які можна назвати основними в даному напрямку, наступні:
 • Цілі освіти.
 • Методи.
 • Якість навчання.
 • Форми і засоби навчання.
 • Знання, уміння, навички.
 • Знання людини – це ті факти і концепції, які засвоєні ним у процесі навчання. Вміння – готовність школяра або студента самостійно виконувати потрібні дії теоретичного і прикладного характеру. Навички – це компоненти практичної діяльності школяра, які виявляються з допомогою виконання певних дій і доведені учнів до автоматизму.

  Мета освітнього процесу

  Для початку необхідно розглянути загальні закономірності. Метою навчання називається той результат, який необхідно отримати від цього процесу. Планується він ще заздалегідь, до того, як студент або школяр приступає до освоєння нової інформації або набуття навичок. Наприклад, при вивченні іноземної мови студент може проходити один щабель за три місяці. Передбачається, що по закінченні цього часу він буде володіти набором певних знань і навичок. Однією із загальних закономірностей отримання знань є закономірність цілі навчання. Вона полягає в тому, що цілі навчання залежать від рівня розвитку суспільства, його можливостей і потреб, а також і від рівня розвитку педагогічної системи.


  Зміст навчання

  Ще однією закономірністю загального характеру є принцип змісту навчання. Зміст являє собою конкретно взятий відповідь на питання про те, чому вчити людини. В кожному окремо взятому випадку відповідь буде свій. Зміст навчання – це особлива система знань, яка викладається в тому чи іншому освітньому закладі. Принцип змісту навчання полягає в тому, що воно безпосередньо залежить від цілей, рівня науково-технічного прогресу, вікових особливостей тих, хто навчається, а також рівня розвитку теорії і практики навчання.
  Навчання в психології - це що таке?

  Якість

  Що стосується якості засвоєння нового матеріалу або ж набуття досвіду, то тут закономірність звучить так: на кожному новому етапі ефективність засвоєння залежить від продуктивності на попередньому етапі. Також на якість навчання впливає обсяг матеріалу, його характер. Багато в чому результат залежить і від того часу, яке студент вкладає в заняття, його здатності до навчання, а також організації самого процесу.
  Навчання в психології - це що таке?

  Методи

  Навчання в психології – це процес, ефективність якого безпосередньо залежить від застосовуваних методів. Під останніми розуміються різні види взаємодій викладача з учнями, в результаті чого відбувається засвоєння досвіду останніми. Вважається, що для досягнення найбільш високих результатів у навчанні необхідно поєднувати традиційні методи і новаторські. Щодо методів навчання також існує своя закономірність. Ефективність процесу навчання залежить від:
 • знань викладача, його уміння користуватися спеціальними методами навчання;
 • поставлених цілей процесу навчання;
 • рівня навченості студентів;
 • організації процесу навчання.
 • Дидактичні закономірності

  Процес навчання в психології відбувається також у відповідності з закономірностями, які носять приватний характер. Виділяють наступні конкретні закономірності, що відносяться до дидактичним:
 • Результати, які студент отримує в процесі навчання, напряму залежать від часу, йому присвяченого.
 • Продуктивність засвоєння предмета або навички студентом знаходиться в зворотній залежності від кількості матеріалу, яке йому необхідно освоїти, а також від складності цього матеріалу.
 • Також результати безпосередньо залежать від усвідомлення учнем мети навчання, його методів і засобів.
 • Важливим є спосіб розчленовування матеріалу на невеликі частини, які необхідно освоїти за конкретний проміжок часу.
 • Результати навчання залежать від кваліфікації викладача.
 • Навчання з допомогою практичного виконання завдань може бути до 7 разів ефективнішим, аніж пасивне сприйняття інформації.
 • Навчання в психології - це що таке?

  Гносеологічні принципи

  До конкретним принципам гносеологічного характеру відносять наступні:
 • Результати процесу навчання прямо пропорційні вмінню студента або школяра вчитися.
 • Навчання в психології – це процес, продуктивність якого також безпосередньо залежить від обсягу навчальної діяльності студента.
 • Результативність запам'ятовування з допомогою мови (вербально) поліпшується, якщо засвоюваний матеріал розбитий на невеликі порції.
 • Продуктивність навчання залежить від його проблемності, від того, наскільки інтенсивно учень включений у вирішення питань, що його цікавлять.
 • Навчання в психології - це що таке?

  Яким чином розвиток пов'язаний з навчанням?

  Навчання в психології – це процес, безпосередньо пов'язані з розвитком людини. Вперше в історії вітчизняної психології на цю проблему пильну увагу звернув видатний учений Лев Семенович Виготський. Він ретельно аналізував праці своїх колег з-за кордону – Ж. Піаже, Е. Торндайка. Їх також цікавила психологія проблем навчання. І в результаті своїх досліджень Виготський сформулював гіпотезу про вплив навчання на розвиток особистості. Лев Семенович припускав, що провідну роль у розвитку людини відіграє саме навчання. В результаті досліджень Виготського і Піаже в науці стало загальновизнаним, що в дошкільному і молодшому шкільному віці відбуваються суттєві зміни в мисленні дитини. А саме, здійснюється перехід від дологических форм до логічним. Зараз даний принцип є одним з найважливіших в психології навчання і виховання.
  Вчений вважав, що вхід у свідомість людини може бути можливим тільки через мову. Навчання Виготський вважав внутрішньо необхідним для дитини елементом, який відрізняється загальністю – воно притаманне людям історично. Навчання та розвиток у психології представляють собою аналогічні процеси. Дитина набирається індивідуального досвіду в процесі свого дозрівання. Його розвиток безпосередньо залежить від того культурного середовища, в якій він знаходиться. Кожного малюка можна навчити всьому, що необхідно дорослим людям. Виготський вважав, що навчання йде попереду розвитку і веде за собою цей процес.
  Навчання в психології - це що таке?

  Підвищити ефективність засвоєння знань

  Коли-то по відношенню до процесу навчання було прийнято чимало міфів, помилкових уявлень. Наприклад, вважалося, що учень – це tabula rasa або щось на зразок порожнього судини. Він займає пасивне положення і чекає, що викладач наповнить його знаннями. В даний час у педагогіці і психології навчання розроблено чимало методів, що дозволяють зробити цей процес більш ефективним. Один з методів - це визначити свій індивідуальний стиль освоєння знань, тобто знайти спосіб, за допомогою якого здійснюється обробка людиною інформації. Розроблена дана концепція була вченими П. Хані і А. Мамфордом. Дослідники виділили чотири основних стилю навчання:
 • Діяльний. Людина, яка віддає перевагу даний стиль – практик. Він завжди радий новим враженням, воліє спочатку робити, а потім вже розмірковувати.
 • Наглядова. Як правило, учень, у якого переважає даний стиль, не поспішає кидатися в практичну діяльність. Насамперед йому необхідно зібрати потрібну інформацію, спочатку побачити, в якому напрямі розвиваються події, і тільки потім висловити свою думку.
 • Теоретичний. Студент-теоретик вважає за краще для початку побудувати гіпотетичну послідовність розвитку подій, які він прагне підігнати під ту чи іншу модель. Він не стане відкидати ідею тільки з тієї причини, що вона не збігається з його особистим світоглядом.
 • Прагматичний. Поєднує в собі елементи першого і третього типів, іншими словами, теоретичні ідеї любить втілювати на практиці. Прагматик – це природжений експериментатор.
 • Виявивши свій провідний спосіб навчання, студент може скорегувати освітній процес і, таким чином, зробити його більш ефективним.
  Навчання в психології - це що таке?

  Психологія навчання мови: цікаві особливості

  Окрему увагу варто приділити і такої проблеми, як освоєння мови людиною. Адже мова є не тільки засобом комунікації, але і знаряддям мислення. Лінгвіст Світлана Бурлака підкреслює, що діти з самого раннього віку прагнуть дізнаватися назви предметів. Коли людина викликає в пам'яті певне слово, то виникає образ цього предмета, його вид, колір, запах. Це впливає на активацію специфічних зон головного мозку. Наприклад, після вимовленого слова «кислий» слово «лимон» розпізнається набагато швидше, ніж після слова «синій». Професор Спбду Тетяна Чернігівська підкреслює, що освоєння мови, читання і письма у різних дітей відбувається у різні терміни. Статистика показує, що близько 40 % всіх дітей навіть після закінчення третього класу мають складності з письмом і читанням. Така різниця зумовлена тим, що у кожної дитини є свій «вік шкільної зрілості». В одного малюка мозок готовий до навчання, в іншого – поки немає. Тому не варто відразу впадати в паніку, якщо дитина вчиться розмовляти або читати пізніше, ніж його однолітки. Важливо починати вчити малюка вчасно – не занадто рано і не пізно для нього самого.