Львів
C
» » Гіпотеза лінгвістичної відносності: приклади

Гіпотеза лінгвістичної відносності: приклади

Гіпотеза лінгвістичної відносності є плодом діяльності багатьох вчених. Ще в античні часи про вплив мови, яким користується людина при спілкуванні, на його мислення і світогляд говорили деякі філософи, в тому числі і Платон. Однак найбільш яскраво ці ідеї були представлені лише в першій половині XX століття в роботах Сепіра і Уорфа. Гіпотеза лінгвістичної відносності, строго говорячи, не може носити назву наукової теорії. Ні Сепир, ні його студент Уорф не оформляли свої ідеї у вигляді тез, які можливо довести в ході досліджень.


Гіпотеза лінгвістичної відносності: приклади

Дві версії гіпотези лінгвістичної відносності

Дана наукова теорія має два різновиди. Першу з них прийнято іменувати "суворої" версією. Прихильники її вважають, що мова повністю визначає розвиток і особливості розумової діяльності у людини. Прихильники ж інший, "м'якої" різновиди схильні вважати, що граматичні категорії дійсно впливають на світоглядні погляди, але в набагато меншому ступені. Насправді ж ні професор Єльського університету Сепир, ні його учень Уорф ніколи не поділяли свої теорії, що стосуються кореляції мислення і граматичних структур, на які-небудь версії. У працях обох вчених в різний час з'являлися ідеї, які можна віднести як до суворої, так і до м'якої різновиди.

Помилкові судження

Неправильним можна назвати і сама назва гіпотези лінгвістичної відносності Сепіра - Уорфа, оскільки ці колеги по Єльському університету насправді ніколи не були співавторами. Перший з них лише у стислій формі виклав свої ідеї з даної проблеми. Його учень Уорф більш детально розробив ці наукові припущення і підкріпив деякі з них практичними доказами.


Гіпотеза лінгвістичної відносності: приклади
Матеріал для цих наукових вишукувань він знаходив, в основному вивчаючи мови корінних народів американського континенту. Розділення ж гіпотези на дві версії вперше запропонував один із послідовників цих лінгвістів, якого сам Уорф вважав недостатньо досвідченим в питаннях мовознавства.

Гіпотеза лінгвістичної відносності в прикладах

Слід сказати, що цією проблемою займався ще вчитель самого Едварда Сепіра - Баэс, який спростував популярну на початку XX століття в Сполучених Штатах Америки теорію про перевагу одних мов над іншими. Багато лінгвісти в той час дотримувалися цієї гіпотези, яка говорила про те, що деякі мало розвинені народи знаходяться на настільки низькому ступені цивілізації через примітивність засобів спілкування, якими вони користуються. Деякі з прихильників даної точки зору навіть рекомендували заборонити корінним жителям Сполучених Штатів Америки, індіанців, розмовляти на своїх діалектах з-за того, що це, на їх думку, перешкоджає їх утворенню.
Гіпотеза лінгвістичної відносності: приклади
Баэс, який сам довгі роки вивчав культуру аборигенів, спростував припущення цих вчених, довівши, що не існує примітивних або високорозвинених мов, так як будь-яку думку можна виразити за допомогою кожного з них. При цьому будуть використані лише інші граматичні засоби. Едвард Сепир багато в чому був послідовником ідей свого вчителя, проте дотримувався думки, що особливості мови в достатній мірі впливають на світогляд людей.
В якості одного з аргументів на користь своєї теорії він приводив наступну думку. На земній кулі немає і не було двох досить близьких один одному мов, у яких можна було б зробити дослівний переклад, рівноцінний оригіналу. А якщо явища описуються різними словами, то, відповідно, і мислять представники різних народів теж неоднаково. В якості доказу своєї теорії Баэс і Уорф часто приводили наступний цікавий факт: для позначення снігу в більшості європейських мов існує одне-єдине слово. У мові ескімосів це природне явище позначається декількома десятками термінів, залежно від кольору, температури, консистенції і так далі.
Гіпотеза лінгвістичної відносності: приклади
Відповідно, представники цієї народності півночі сприймають сніг, що випав тільки що, і той, який лежить вже кілька днів, не як єдине ціле, а як відокремлені феномени. У той же самий час більшість європейців бачать це природне явище як одне і те ж речовина.

Критика

Спроби спростування гіпотези лінгвістичної відносності здебільшого носили характер нападок на Бенджаміна Уорфа з-за того, що той не мав наукового ступеня, а значить, на думку деяких, не міг займатися дослідженнями. Однак такі звинувачення самі по собі є некомпетентними. Історія знає безліч прикладів, коли великі відкриття були зроблені людьми, що не мають відношення до офіційної академічної науки. На захист Уорфа говорить і той факт, що його вчитель, Едвард Сепир, визнавав його праці і вважав цього дослідника досить кваліфікованим фахівцем.
Гіпотеза лінгвістичної відносності: приклади
Гіпотеза Уорфа про лінгвістичної відносності також піддавалася численним нападам його опонентів з-за того, що вчений не проводить аналіз, яким саме чином відбувається зв'язок між особливостями мови і мислення її носіїв. Багато з прикладів, на яких базуються теорії доказів, схожі на анекдоти з життя або мають характер поверхневих суджень.

Випадок на складі хімікатів

При викладі гіпотези лінгвістичної відносності наводиться у числі інших і такий приклад. Бенджамін Лі Уорф, будучи фахівцем в області хімії, в юності працював на одному із підприємств, де знаходився склад горючих речовин. Він був розділений на два приміщення, в одному з яких знаходилися ємності з легкозаймистою рідиною, а в іншому точно такі ж цистерни, але порожні. Робітники заводу воліли не палити біля відділення з повними бідонами, в той час як сусідній склад не викликав у них побоювання. Бенджамін Уорф, будучи фахівцем-хіміком, чудово знав про те, що велику небезпеку представляють якраз цистерни, не заповнені легкозаймистою рідиною, але містять залишки її. У них часто утворюються вибухонебезпечні випаровування. Тому куріння поблизу цих ємностей загрожує життю робочого персоналу. На думку вченого, будь зі співробітників був прекрасно обізнаний про особливості цих хімікатів і не міг не знати про небезпеку. Однак робітники продовжували використовувати в якості курилки кімнату, прилеглу до небезпечного складу.

Мова як джерело ілюзій

Вчений довго розмірковував над тим, що могло стати причиною такого дивного поведінки працівників підприємства. Після тривалих роздумів автор гіпотези про лінгвістичної відносності прийшов до висновку про те, що персонал на підсвідомому рівні відчував безпека куріння поблизу ненаповнених цистерн з-за оманливого слова "порожні". Це і вплинуло на поведінку людей. Даний приклад, поміщений автором гіпотези лінгвістичної відносності в одній з своїх робіт, не раз піддавався критиці з боку опонентів. На думку багатьох вчених, цей одиничний випадок не міг бути доказом такої глобальної наукової теорії, тим більше що причина необачного поводження робочих коренилася, швидше за все, не в особливостях їх мови, а в банальному нехтуванні нормами безпеки.

Теорія в тезах

Негативна критика гіпотези лінгвістичної відносності зіграла на користь самої цієї теорії. Так, найбільш завзяті опоненти Браун і Леннеберг, які звинувачували даний підхід у відсутність структурованості, виявили два основні його тези. Гіпотезу лінгвістичної відносності коротко можна викласти наступним чином:
 • Граматичні та лексичні особливості мов впливають на світогляд їх носіїв.
 • Мова визначає формування і розвиток розумових процесів.
 • Перше з цих положень лягло в основу м'якого трактування, а друге - суворої.

  Теорії розумових процесів

  Розглядаючи коротко гіпотезу лінгвістичної відносності Сепіра - Уорфа, варто сказати про різних трактуваннях феномену мислення. Деякі психологи схильні розглядати його як своєрідну внутрішню мова людини, а відповідно, можна припустити, що воно тісно пов'язане з граматичними і лексичними особливостями мови. Саме на цій точці зору базується гіпотеза лінгвістичної відносності. Інші представники психологічної науки схильні вважати розумові процеси явищем, що не піддається впливу яких-небудь зовнішніх факторів. Тобто вони протікають у всіх людських істот абсолютно однаково, а якщо і є якісь відмінності, то вони не несуть глобального характеру. Таке трактування даного питання називають іноді "романтичним" або "ідеалістичним" підходом. Ці назви застосовувалися до даної точки зору з-за того, що вона є найбільш гуманістичної і вважає можливості всіх людей рівними. Проте в даний час велика частина вченого співтовариства віддає перевагу перший варіант, тобто визнає можливість впливу мови на деякі особливості поведінки і світогляду людини. Таким чином, можна сказати, що багато сучасних лінгвістів дотримуються м'якою різновиду гіпотези лінгвістичної відносності Сепіра - Уорфа.

  Вплив на науку

  Ідеї про лінгвістичної відносності знайшли відображення у багатьох наукових працях дослідників в різних областях знання. Ця теорія викликала інтерес як у філологів, так і у психологів, політологів, мистецтвознавців, фізіологів і багатьох інших. Відомо, що радянський вчений Лев Семенович Виготський був знайомий з працями Сепіра і Уорфа. Знаменитий творець одного з кращих навчальних посібників з психології написав книгу про вплив мови на поведінку людини, грунтуючись на дослідженнях цих двох американських вчених з Єльського університету.

  Лінгвістична відносність в літературі

  Дана наукова концепція лягла в основу сюжетів деяких літературних творів, у тому числі фантастичного роману "Аполлон-17". А в антиутопическом творі класика британської літератури Джорджа Оруелла "1984" герої розробляють спеціальний мову, на якому неможливо критикувати дії уряду. Даний епізод роману теж натхненний науковими дослідженнями, відомими як гіпотеза лінгвістичної відносності Сепіра - Уорфа.

  Нові мови

  У другій половині 20-го століття деякими лінгвістами були зроблені спроби створення штучних мов, кожен з яких був призначений для якої-небудь конкретної мети. Наприклад, одне з таких засобів спілкування призначалося для найбільш результативного логічного мислення. Всі засоби цієї мови були розроблені для того, щоб забезпечити людям, які говорять на ньому, можливість точного побудови умовиводів. Інше творіння лінгвістів призначалася для спілкування між представницями прекрасної статі. Творцем цієї мови є також жінка. На її думку, лексичні та граматичні особливості та її творіння дають можливість найбільш яскраво висловлювати думки дам.

  Програмування

  Також досягненнями Сепіра і Уорфа багато разів користувалися творці комп'ютерних мов.
  Гіпотеза лінгвістичної відносності: приклади
  У шестидесяті роки 20-го століття гіпотеза лінгвістичної відносності піддалася сильній критиці і навіть осміянню. Внаслідок цього інтерес до неї пропав на кілька десятиліть. Однак наприкінці 80-х років ряд американських вчених знову звернули увагу на забуту концепцію. Одним з таких дослідників був відомий лінгвіст Джордж Лакофф. Один з його монументальних праць присвячено дослідженню такого засоби художньої виразності, як метафора в умовах різних граматик. У своїх працях він спирається на відомості про особливості культур, в яких функціонує той чи інший мову.
  Гіпотеза лінгвістичної відносності: приклади
  Можна з упевненістю сказати, що гіпотеза лінгвістичної відносності актуальна і сьогодні, і на її основі і в даний час робляться відкриття в галузі мовознавства.