Львів
C
» » Звіт вихователя по самоосвіті в ДНЗ. Творчий звіт за самоосвіти вихователя

Звіт вихователя по самоосвіті в ДНЗ. Творчий звіт за самоосвіти вихователя

Звіт вихователя по самоосвіті є важливим елементом роботи, тому заслуговує детального вивчення та розгляду. Наведемо кілька важливих моментів, щоб показати основні елементи і структуру їх складання. Зазначимо, що самоосвітою повинні займатися всі вчителі шкіл та вихователі дошкільних освітніх установ.

Теоретичне обґрунтування

Як скласти звіт вихователя по самоосвіті? Будемо разом шукати відповідь на це питання. Якщо в якості теми був обраний питання, пов'язане із застосуванням дидактичних ігор у роботі з молодшими дошкільниками, у звіт можна включити наступні моменти. У процесі роботи з дітьми, проводячи дослідження особливостей їх психології і фізіології, було встановлено, що активність дошкільнят у звичайному житті, на заняттях, має відтворюючий характер. Малюки практично не ставлять запитань, далеко не завжди вони після завершення заняття продовжують розмову на розглянуту тему, не намагаються застосовувати в практичній діяльності навички та вміння, набуті в ході занять.


У звіт вихователя по самоосвіті було вирішено включити той досвід, який був отриманий після введення дидактичних ігор у діяльність дошкільнят. На жаль, в даний час простежується тенденція зниження пізнавального інтересу, потреби в придбанні нових навичок і знань, у результаті логічне мислення у дошкільнят розвинене слабо, вони не хочуть і не вміють мислити. За новим Федеральним освітнім стандартам, розробленим для дошкільних установ, повинні бути сформовані передумови для появи універсальних навчальних дій. Щоб заняття приносили дітям радість і задоволення, було прийнято рішення про використання дидактичних ігор на заняттях з математики, образотворчого мистецтва.


Така діяльність дозволяє робити навчальний матеріал цікавим, сприяє створенню на заняттях радісного робочого настрою. Захоплюючись грою, дитина не помічає того, що він стикається з складними завданнями, які передбачають серйозний розумовий процес. Саме тому звіт по самоосвіті вихователя ДНЗ стосується аналізу ефективності використання дидактичних ігор для розвитку пізнавальних здібностей дошкільників.
Звіт вихователя по самоосвіті в ДНЗ. Творчий звіт за самоосвіти вихователя

Мета самоосвіти

Для роботи була обрана можливість стимулювання пізнавального інтересу у дошкільнят за допомогою залучення їх в ігрову діяльність. Звіт за планом самоосвіти вихователя написаний з урахуванням виділених завдань:
 • вивчити літературу з педагогіки і психології, що стосується дидактичних ігор;
 • виявити суть понять «пізнавальна активність», «дидактична гра», «активізація пізнання»;
 • познайомитися з наявним досвідом в області застосування дидактичної гри в дошкільних освітніх установах;
 • на практиці перевірити сформульовану гіпотезу;
 • розробити картотеку дидактичних ігор.
 • Звіт вихователя по самоосвіті в ДНЗ. Творчий звіт за самоосвіти вихователя

  Змістовна частина

  Перш ніж скласти звіт по самоосвіті вихователя ДНЗ, була вивчена методична література по аналізованої проблемі:
 • книга «Розвиваючі ігри для дітей молодшого дошкільного віку» під редакцією Богуславської З. М.;
 • збірник «Ігри та ігрові вправи для розвитку мови» під редакцією Швайко Р. С.
 • В творчий звіт за самоосвіти вихователя було вирішено включити підсумки первинного і підсумкового моніторингу, що стосується питання, що розглядається. Спостереження за дітьми показали, що у них виникають наступні складності:
 • невміння систематизувати і узагальнювати явища і предмети;
 • відсутність навичок логічного обґрунтування своїх думок;
 • проблеми з виявленням головних фактів у складанні пропозицій.
 • Що показав звіт вихователя по самоосвіті? Застосування дидактичних ігор сприяє активізації пізнавальних процесів. Це відбувається шляхом вибіркової спрямованості уваги дитини на явища і предмети навколишньої реальності. У дітей старшого дошкільного віку сформувалася потреба у придбанні нових знань і практичних навичок, вони перестали бути пасивними слухачами на заняттях. У звіт по темі самоосвіти вихователя можна включити інформацію про те, що покращилася мова, збагатилися естетичні і моральні почуття дошкільнят після використання дидактичних ігор. Робота здійснювалася за трьома основними напрямками:
 • створення в групі предметно-розвивального середовища;
 • робота з дітьми;
 • бесіди з батьками.
 • Звіт вихователя по самоосвіті в ДНЗ. Творчий звіт за самоосвіти вихователя

  Перший напрямок

  У аналізований період було підготовлено декілька ігрових посібників для дітей старшого дошкільного віку:
 • для активації розумового процесу: «Відгадай фігури», «П'ятий зайвий», «Збери ялинку»;
 • для розвитку мислення: «Знайди однакові рукавички», «Запроси гостей на чаювання»;
 • для пам'яті і сприйняття: «Збери картинку», «Знайди різницю», «Вгадай героя»;
 • для творчої уяви: «Чудові перетворення», «Незвичайний портрет».
 • Звіт вихователя по самоосвіті в ДНЗ. Творчий звіт за самоосвіти вихователя

  Другий напрямок

  Робота з дошкільниками здійснювалася з розвитку таких пізнавальних здібностей:
 • мислення;
 • уваги;
 • пам'яті і сприйняття;
 • мови;
 • творчої уяви.
 • Діяльність вибудовувалася поетапно з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей вихованців. При виборі дидактичних ігор враховувалися розумові можливості дошкільників, а також їх інтерес до різних ігор. Для залучення уваги дітей застосовувалися незвичайні моменти, наприклад, діти повинні були допомогти героєві впоратися з поставленим завданням.
  Звіт вихователя по самоосвіті в ДНЗ. Творчий звіт за самоосвіти вихователя

  Група продовженого дня

  Останнім часом в освітніх установах організується не тільки навчальна діяльність для дітей початкової школи, але і пропонується позаурочна робота, виражена в групі продовженого дня. Як і всі інші працівники навчального закладу, вихователь групи продовженого дня складає план роботи, займається самоосвітою. У звіт вихователя ГПД за самоосвіти входить опис тієї позаурочної діяльності, яку він здійснює в повсякденній роботі. Наприклад, можна вказати ті заходи, які були придумані для молодших школярів, зазначити їх мета, основні завдання, реалізацію.
  Звіт вихователя по самоосвіті в ДНЗ. Творчий звіт за самоосвіти вихователя

  Висновок

  Специфіка освітньої та виховної роботи полягає в тому, що, крім поурочних планів, вчителі і вихователі повинні займатися самоосвітою. Така діяльність сприяє формуванню професійних компетенцій у педагогічних працівників, дає їм можливість використовувати в роботі інноваційні освітні технології. Професійний стандарт, створений для вчителів і вихователів, також передбачає систематичне самоосвіта педагогічних працівників.