Львів
C
» » Бесіда в педагогіці - це Визначення методу, його значення в педагогіці

Бесіда в педагогіці - це Визначення методу, його значення в педагогіці

Бесіда в педагогіці - це діагностичний метод навчання. Він дозволяє педагогу за допомогою постановки продуманих питань підводити дитину до усвідомлення нового навчального матеріалу, перевіряти якість засвоєння попередніх тем.

Сутність методики

Метод бесіди у педагогіці можна вважати питально-відповідним варіантом активного співробітництва школяра і педагога, який підходить для всіх етапів навчального і виховного процесу:
 • пояснення нового матеріалу;
 • на етапі закріплення;
 • для повторення матеріалу;
 • при проведенні перевірки ЗУН.
 • Її можна вважати різновидом опитування, представляти як вільний діалог дослідника і випробуваного при розгляданні певної тематики.
  Бесіда в педагогіці - це Визначення методу, його значення в педагогіці

  Цікаві факти

  В даний час бесіда в педагогіці - це збір інформації на базі словесної комунікації. Саме її вважають одним з найбільш відомих і поширених методик творчого навчання і виховання. Нею досконало володів давньогрецький філософ Сократ. Саме тому такі типи бесід в педагогіці, в ході яких учень відкриває для себе нові знання, прийнято вважати сократическими.


  Бесіда в педагогіці - це Визначення методу, його значення в педагогіці

  Функції

  Її провідною функцією є спонукання школярів. Завдяки цілеспрямованій та вмілої постановки питання педагог стимулює вихованців до усвідомленого сприйняття наявного у них запасу знань, узагальнення і систематизації їх. Це призводить до поступового самостійного придбання нової інформації, можливості робити висновки, розвивати узагальнення.

  Значущість діалогу

  Бесіда в педагогіці - це повноцінний діалог учнів та їхнього наставника. З його допомогою учень може слідувати за тією думкою, яку висловлює наставник, тобто відбувається поетапний розвиток школярів. Переваги такого методу полягають у можливості активізувати мислення. Бесіда в педагогіці - це відмінний спосіб розвитку пізнавальних можливостей учнів, створення умов для своєчасного управління процесом пізнання.


  Бесіда в педагогіці - це Визначення методу, його значення в педагогіці

  Виховне значення

  Аналізуючи значущість цього методу, не можна залишити без належної уваги виховний аспект. Всі види бесіди у педагогіці спрямовані на досягнення одного результату – формування розвиненої особистості, що володіє активною громадянською позицією. Дедуктивну бесіду вибудовують на основі принципів, правил, понять, якими володіють школярі, завдяки яким вони приходять до приватних висновків. У випадку індуктивного виду діалог вибудовується на основі окремих фактів, понять. Наприклад, для початкової школи використання такої методики ефективно в наступних ситуаціях:
 • при підготовці хлопців до роботи на навчальному занятті;
 • у процесі ознайомлення школярів з новим матеріалом;
 • в ході закріплення і систематизації знань;
 • для поточного контролю, а також при проведенні діагностики універсальних навчальних навичок.
 • Бесіда в педагогіці - це Визначення методу, його значення в педагогіці

  Типи

  Повноцінний діалог – це бесіда в педагогіці. Визначення даної методики навчання і виховання залежить від типів її проведення. В даний час використовують декілька різновидів класифікації. За призначенням їх ділять на:
 • організуючі (вступні);
 • отримання нових знань;
 • закріплюють (синтезуючі);
 • корекційно-контрольні.
 • За рівнем самостійності школярів виділяють бесіди:
 • евристичні;
 • репродуктивні.
 • Другий варіант пов'язаний з відтворюючою діяльністю учнів. Евристична форма передбачає організацію дослідницької та пошукової роботи, спрямована на творчий підхід до вирішення проблемної задачі. Основною її функцією є підведення учнів до формулювання самостійних висновків допомогою питань, підібраних вчителем.
  У рамках такого діалогу школярі не просто відтворюють навички і вміння, набуті ними раніше, але і виробляють зіставлення, порівняння, аналіз інформації. У сучасній психології використовують три основні типи бесіди:
 • стандартну, що ґрунтується на чіткій програмі, стратегії, тактиці;
 • частково стандартизовану, що має вільну тактику при чіткої стратегії і програми;
 • вільну, в якій немає суворої тактики, програми дій.
 • Для шкільної освіти особливий інтерес представляє класифікація бесід за призначенням, тому зупинимося на ній докладніше. Підготовчий (вступний) діалог педагоги використовують перед початком безпосередньої навчальної діяльності. Метою такої роботи є з'ясування рівня опанування школярами матеріалу перед майбутньою роботою, виявлення проблемних моментів. Максимальний результат подібні бесіди дають перед тематичними екскурсіями, а також перед лабораторними практикумами. Бесіду-повідомлення можна проводити в питально-відповідної формі, що не припускає заперечень. Для такого типу діалогу підходить і сократичний варіант, що не припускає заперечень і сумнівів з боку співрозмовників.
  Евристична форма передбачає постановку проблеми перед учнем, вирішити яку він може тільки при формулюванні власної позиції з питань, пов'язаних з тематикою розмови.
  Бесіда в педагогіці - це Визначення методу, його значення в педагогіці

  Висновок

  За допомогою будь-якої бесіди відбувається формування інтересу до здобуття знань, виховання смаку, стимулюванню пізнавальної діяльності. Згідно з вимогами нових освітніх стандартів, введених на всіх ступенях навчання, при викладанні будь-якого навчального предмета повинні використовуватися різні види бесіди. Вони сприяють формуванню інтересу у школярів до самоосвіти, сприяють формуванню позитивного ставлення до навчального праці. Якщо для початкової школи оптимальним варіантом є евристична бесіда, то для старшокласників підходять різні види діалогу. За допомогою діалогу з наставником у школярів формуються комунікативні навички, вони отримують навички відстоювання своєї точки зору, її аргументування. При усвідомленому діалозі обидві його сторони отримують важливу інформацію, на базі якої вони вибудовують траєкторію саморозвитку. Невипадковим стало введення усній (розмовної) частини з російської мови для випускників дев'ятих класів. Така форма спрямована на виявлення рівня комунікативних навичок у випускників основної ступені навчання в РФ.