Львів
C
» » Суспільна психологія - це що таке і де застосовується? Чим різняться суспільна психологія та ідеологія?

Суспільна психологія - це що таке і де застосовується? Чим різняться суспільна психологія та ідеологія?

Чим різняться суспільна психологія та ідеологія? Чи існують взагалі якісь відмінності між ними? Чи суть цих понять абсолютно ідентична, тільки назви різні? Відповіді знайдуться в даній статті.

Про поняття суспільної психології

Для більшості людей не є секретом те, що психологія включає в себе чимало різних підвидів. І кожен з них вивчає ті чи інші проблеми, явища, питання. Так і суспільна психологія – це один з підвидів психології. Тільки вона розглядає і поглиблено вивчає певні людські процеси.


Суспільна психологія - це що таке і де застосовується? Чим різняться суспільна психологія та ідеологія?
Можна задавати питання з приводу цього визначення різним людям. І, швидше за все, всі вони будуть відповідати по-різному. Однак найбільший сенс цього визначення спирається саме на слово «суспільна». Отже, що ж означає це поняття? Суспільна психологія – це система традицій, звичок, почуттів та емоцій, які формуються в людині в результаті знаходження його в безпосередній суспільному середовищі. В дане поняття також входять певні людські переконання на тему політики, моралі і прав, які склалися у нього в результаті впливу суспільної маси людей.

Відмінності понять

Що ж тоді означає поняття ідеології? Правда, між громадською психологією і ідеологією існують деякі загальні ознаки, але все ж це різні поняття. Під ідеологією розуміється індивідуальне сприйняття суспільної психології. Тоді чим різняться суспільна психологія та ідеологія?
Суспільна психологія - це що таке і де застосовується? Чим різняться суспільна психологія та ідеологія?
Справа в тому, що ідеологія розглядає систему поглядів людини на соціально обумовлені процеси з теоретичної сторони, спираючись на раціональне свідомість людини. У той час як суспільна психологія спирається на емоційний свідомість, почуття і настрої. Звичайно, цю межу між двома поняттями дуже нелегко знайти і вже тим більше дати їй пояснення, але важливо побудувати своєрідну модель сприйняття цих понять. Перш ніж спробувати дати визначення, важливо пам'ятати: громадська психологи і ідеологія – це паралельні поняття.


Громадський вплив

Суспільна психологія – це сукупність різних суперечливих відчуттів, різнобічного сприйняття всіляких процесів у житті людини. Треба розуміти, що всі інтереси людей складаються виключно з позиції якогось конкретного суспільства, в якому вони знаходяться. На ці інтереси і погляди впливає безпосередньо воля даного суспільства та його інтелект. Так, саме інтелект. Він властивий не тільки окремої особистості, але й групі осіб, колективу, суспільству в цілому.
Суспільна психологія - це що таке і де застосовується? Чим різняться суспільна психологія та ідеологія?
Звичайно, можна ставитися до громадської думки суперечливо, десь бути незгодним з ним, але так чи інакше доведеться йому радити. Саме під впливом суспільства формуються звички, точка зору, якісь звичаї, які людина пронесе через усе своє життя. Це соціальне «виховання» може надавати позитивний вплив на особистість людини, але іноді здатне позначатися і згубним чином.

Основи ідеології та суспільної психології

Виходячи з цього можна зрозуміти, чим різняться суспільна психологія та ідеологія. Ідеологія формується з теоретичних засад, визначених дієвих програм і механізмів розпізнавання. Тут не відбувається процес сприйняття інформації або соціуму на рівні почуттів та емоцій, тут простежується чітка опора на теорію. Але, як і суспільна психологія, ідеологія є масовою свідомістю. Суспільна психологія сформувалася досить давно, зазнала ряд змін в ході власної еволюції і стала самостійною системою, яка розвивається навіть за допомогою чуток або моди. Суспільна психологія існує на навіюванні, на нав'язування думок, а ідеологія – на переконанні, де наводяться конкретні аргументи. Але і в тому, і в іншому випадку просто необхідно усунути всі перешкоди між колективом особистостей.

Існування в суспільстві

Суспільна психологія – філософія, що дає абстрактне розуміння людям, вона може вводити в оману або прищеплювати невірний образ сприйняття. Однак, перебуваючи в тому чи іншому суспільстві, колективі, масі людей, людина мимоволі змушений приймати «правила». Його може це пригнічувати, викликати негативні почуття, але, швидше за все, він через якийсь час з цим звикне. Так чи інакше будь-яка особистість існує в соціумі, і його особисте сприйняття формується з допомогою суспільства.
Суспільна психологія - це що таке і де застосовується? Чим різняться суспільна психологія та ідеологія?
Не дивно, що іноді виникають протиріччя з думкою даного суспільства, але людина продовжує в ньому жити і розвиватися. Кожен з нас отримує який-небудь досвід, знання, навички, традиції, підвалини завдяки тій або іншій соціальній групі. Будь то сім'я, колектив, громадська маса. Складно заперечувати і той факт, що людські погляди на політичні проблеми або релігійні сприйняття також формуються за допомогою суспільства. Звичайно, чимале місце відводиться і індивідуальними характеристиками особистості: темпераменту, характеру, рівня сприйняття та освіченості. Але так чи інакше підсумковий результат взаємопов'язаний і з громадською думкою.

Існування поза суспільством

Поняття «суспільна психологія» добре розкриває тему розвитку людини в суспільстві, його світогляд, позиції, думки. А можливо існування і розвиток особистості поза суспільством? Звичайно, багато хто скаже, що зараз існує величезна маса людей, яким приємніше проводити час на самоті, закрившись в чотирьох стінах своєї квартири. Безсумнівно, така проблема існує в сучасному суспільстві і не викликає позитивних емоцій, однак мова не про це. Дані люди тим чи іншим чином все одно входять в контакт з соціумом: ходять у магазини, працюють, зустрічаються із вузьким колом друзів, спостерігають життєвий процес інших людей.
Суспільна психологія - це що таке і де застосовується? Чим різняться суспільна психологія та ідеологія?
А що буде, якщо людину просто «висмикнути» з соціуму? Більшість людей навіть не зможуть вижити в поодинці в умовах, наприклад, тайги. Існує поняття люди-мауглі, які повністю втрачають ознаки соціального розвитку: вони не здатні говорити, видають незрозумілі звуки, не здатні нормально приймати їжу, не вміють читати і писати, порушуються їхні психологічні характеристики, зовнішні і фізіологічні.

Негативні наслідки

Суспільна психологія – це формування колективних поглядів і думок на той чи інший питання, процес. Чи замислювався хто-небудь, як вона впливає на людину? Правильну інформацію дає? Чи шкодить людині? Насправді існує кілька етапів суспільної психології. І одним з них є нав'язування хибної думки, чуток. Часом дуже часто відбуваються такі процеси, як завідомо неправдиве обвинувачення, надання недостовірної або некоректної інформації, "наклеювання ярликів".
Суспільна психологія - це що таке і де застосовується? Чим різняться суспільна психологія та ідеологія?
Проте в періоди, коли виникає якась негативна ситуація серед суспільної маси, люди прагнуть самостійно розібратися у всьому. Вони бачать, що їм дають неправдиву інформацію, а іноді намагаються створити іншу критичну ситуацію для відволікання. Така позиція не подобається нікому, і авторитет громадської влади різко падає.

Суперечливі погляди

Суспільна психологія – це наука, яка широко застосовується у всіх сферах життя людини. Хоча і на цей рахунок існує безліч думок. Одні вважають, що суспільна психологія є наукою, інші ж – що це зовсім не наука. Одна точка зору полягає в тому, що психологія сама по собі майже не використовує будь-які розрахунки, експерименти, вимірювання. Подібні ідеї можна віднести лише до гуманітарних знань. З іншої точки зору все навпаки. Вважається, що в психології дуже активно використовуються різні експериментальні методики для того, щоб підтвердити або спростувати ту чи іншу гіпотезу. Насправді ж суспільна психологія входить в систему наук про людину. Що дійсно підтверджується низкою загальноприйнятих методик, які широко використовуються в сучасному світі. Так де ж застосовується суспільна психологія?

Застосування суспільної психології

Як вже було сказано, суспільна психологія – це наука, яка бере участь практично у всіх сферах життя людини. І останнім часом потреба в її вивченні все більше зростає. Її методи широко поширюються на політичну сферу, економічну, релігійну, в засобах масової інформації.
Суспільна психологія - це що таке і де застосовується? Чим різняться суспільна психологія та ідеологія?
Практично в будь-якому банку є навіть фахівці, що займаються даною роботою. Створюються спеціальні центри з кваліфікованими працівниками, які надають допомогу різним верствам населення. Навіть промислове виробництво звертається до суспільної психології. Керівники деяких дрібних і великих організацій готові проходити спеціальні курси, отримувати додаткову освіту за даною спеціальністю для того, щоб процес їх взаємодії з працівниками складався найбільш вдалим чином.