Львів
C
» » Як знайти точки мінімуму і максимуму функції: особливості, способи і приклади

Як знайти точки мінімуму і максимуму функції: особливості, способи і приклади

Функція та дослідження її особливостей займає одне з ключових розділів сучасної математики. Головна складова будь-якої функції - це графіки, що зображують не тільки його властивості, але також і параметри похідної даної функції. Давайте розберемося в цій непростій темі. Отже, як краще шукати точки максимуму і мінімуму функції?

Функція: визначення

Будь-яка змінна, яка якимось чином залежить від значення іншої величини, може називатися функцією. Наприклад, функція f(x 2 ) є квадратичною і визначає значення для всього безлічі х. Припустимо, що х = 9 тоді значення нашої функції буде дорівнює 9 2 = 81.


Функції бувають різних видів: логічні, векторні, логарифмічні, тригонометричні, числові та інші. Їх вивченням займалися такі видатні уми, як Лакруа, Лагранж, Лейбніц і Бернуллі. Їхні праці служать оплотом у сучасних способах вивчення функцій. Перед тим як знайти точки мінімуму, дуже важливо зрозуміти значення функції та її похідної.
Як знайти точки мінімуму і максимуму функції: особливості, способи і приклади

Похідна та її роль

Всі функції знаходяться в залежності від їх змінних величин, а це означає, що вони можуть у будь-який момент змінити своє значення. На графіку це буде зображуватися як крива, яка то опускається, то піднімається по осі ординат (це все безліч чисел "y" по вертикалі графіка). Так ось визначення точки максимуму і мінімуму функції якраз пов'язано з цими "коливаннями". Пояснимо, у чому ця взаємозв'язок.
Як знайти точки мінімуму і максимуму функції: особливості, способи і приклади
Похідна будь-якої функції зображено на графіку з метою вивчити її основні характеристики та обчислити, як швидко змінюється функція (тобто змінює своє значення в залежності від змінної x"). В той момент, коли функція збільшується, графік її похідної буде також зростати, але в будь-яку секунду функція може почати зменшуватися, і тоді графік похідної буде спадати. Ті точки, в яких похідна переходить зі знака мінуса на плюс, називаються точками мінімуму. Для того щоб знати, як знайти точки мінімуму, слід краще розібратися з поняттям похідної.


Як обчислювати похідну?

Визначення та обчислення похідної функції увазі під собою кілька понять з диференціальне числення. Взагалі, саме визначення похідної можна виразити наступним чином: це та величина, яка показує швидкість зміни функції.
Як знайти точки мінімуму і максимуму функції: особливості, способи і приклади
Математичний спосіб її визначення для багатьох учнів здається складним, однак насправді все набагато простіше. Необхідно лише слідувати стандартним планом знаходження похідної будь-якої функції. Нижче описано, як можна знайти точку мінімуму функції, не застосовуючи правила диференціювання і не вивчаючи таблицю похідних.
 • Обчислити похідну функції можна за допомогою графіка. Для цього необхідно зобразити саму функцію, потім взяти на ній одну точку (точка А на рис.) Вертикально вниз провести лінію до осі абсцис (точка х 0 ), а в точці А провести дотичну до графіка функції. Вісь абсцис і дотична утворюють певний кут а. Для обчислення значення того, наскільки швидко зростає функція, необхідно обчислити тангенс цього кута а.
 • Виходить, що тангенс кута між дотичною і напрямком осі х є похідною функції на маленькій ділянці з точкою А. Даний метод вважається геометричним способом визначення похідної.
 • Як знайти точки мінімуму і максимуму функції: особливості, способи і приклади

  Способи дослідження функції

  У шкільній програмі з математики можливе знаходження точки мінімуму функції двома способами. Перший метод за допомогою графіка ми вже розібрали, а як же визначити чисельне значення похідної? Для цього потрібно вивчити кілька формул, які описують властивості похідної та допомагають перетворити змінні величини типу "х" у числа. Наступний метод є універсальним, тому його можна застосовувати практично до всіх видів функцій (як до геометричних, так і логарифмічним).
 • Необхідно прирівняти функції до функції похідного, а потім спростити вираз, використовуючи правила диференціювання.
 • У деяких випадках, коли дана функція, в якій змінна "х" стоїть в дільнику, необхідно визначити область допустимих значень, виключивши з неї точку "0" (з простої причини того, що в математиці ні в якому разі не можна ділити на нуль).
 • Після цього слід перетворити початковий вигляд функції в просте рівняння, прирівнявши все вираз до нуля. Наприклад, якщо функція виглядала так: f(x) = 2x 3 +38x, то за правилами диференціювання її похідна дорівнює f'(x) = 3x 2 +1. Тоді перетворимо цей вираз в рівняння наступного виду: 3x 2 +1 = 0.
 • Після рішення рівнянь і знаходження точок "х", слід зобразити їх на осі абсцис і визначити, чи є похідна в цих ділянках між зазначеними точками позитивною або негативною. Після позначення стане ясно, в якій точці функція починає спадати, тобто змінює знак з мінуса на протилежний. Саме таким способом можна знайти як точки мінімуму, так і максимуму.
 • Правила диференціювання

  Сама основна складова у вивченні функції та її похідної - це знання правил диференціювання. Тільки з їх допомогою можна перетворювати громіздкі вирази і великі складні функції. Давайте ознайомимося з ними, їх досить багато, але всі вони досить прості завдяки закономірним властивостями як степеневих, так і логарифмічних функцій.
 • Похідна будь-константи дорівнює нулю (f(х) = 0). Тобто похідна f(х) = x 5 + х - 160 прийме такий вигляд: f' (х) = 5x 4 +1.
 • Похідна суми двох доданків: (f+w)' = f'w + fw'.
 • Похідна логарифмічної функції: (log a d)' = d/ln a*d. Ця формула застосовна до всіх видів логарифмів.
 • Похідна ступеня: (x n )'= n*x n-1 . Наприклад,(9x 2 )' = 9*2x = 18x.
 • Похідна синусоїдальної функції: (sin a)' = cos a. Якщо sin кута а дорівнює 05 то її похідна дорівнює ?3/2.
 • Точки екстремуму

  Ми вже розібрали, як знайти точки мінімуму, проте існує поняття та точок максимуму функції. Якщо мінімум позначає ті точки, в яких функція переходить зі знака мінуса на плюс, то точками максимуму є ті точки осі абсцис, на яких похідна функції змінюється з плюса на протилежний - мінус.
  Як знайти точки мінімуму і максимуму функції: особливості, способи і приклади
  Знаходити точки максимуму можна за вищеописаним способом, тільки слід врахувати, що вони позначають ті ділянки, на яких функція починає спадати, тобто похідна буде менше нуля. В математиці прийнято узагальнювати обидва поняття, замінюючи їх словосполученням "точки екстремумів". Коли в завданні просять визначити ці точки, це означає, що необхідно обчислити похідну даної функції і знайти точки мінімуму і максимуму.