Львів
C
» » Вживання Present Simple: правила та винятки

Вживання Present Simple: правила та винятки

Використання різних часових форм в англійській нерідко викликає труднощі, особливо у тих, хто тільки приступає до вивчення мови. Починати знайомство з англійськими часом краще всього з найбільш простий теми "Вживання Present Simple". Ще одне часто зустрічається визначення - Present Indefinite Tense.
Вживання Present Simple: правила та винятки

Освіта стверджувальної форми

Освіта вищевказаної форми і вживання дієслів у Present Simple досить просто запам'ятати. В 1-му і 2-му особі од. ч., а також у всіх обличчях множ. числа дієслово використовується без змін. В 3-м особі од. ч. додається закінчення -s або -es. Докладніше в таблиці:
од. числомн. число1-е особаI see, do (я бачу, роблю)we see, do (ми бачимо, робимо)2-е л.you see, do (ти бачиш, робиш)you see, do (ви бачите, робите)3-е л.he/she/it sees, does (він, вона, воно бачить, робить)they see, do (вони бачать, що роблять)

Як зрозуміти, в яких словах у третій особі однини додається закінчення -s, а коли -es? Додаток закінчень відбувається за тим же принципом, що і при утворенні множини. Якщо слово закінчується на -ch, -sh, -o, -s, -ss, -x, потрібно кінцівка -es. В усіх інших словах - як зазвичай, просто -s. Що стосується дієслова "бути", його відмінювання відрізняється від стандартного.

од. ч.мн. ч.1 л.I amwe are2 л.you areyou are3 л.he/she/it isthey are

Вопросительная форма

Освіта речень, що містять питання, відбувається за допомогою допоміжного дієслова to do, який ставиться на початку. Також, в залежності від контексту, можуть застосовуватися дієслова to be, to have і питальні слова (what, when, why etc.)
 • Do you like classic music? - Тобі подобається класична музика?
 • Have you something to read? - У тебе є що-небудь почитати?
 • Are you a teacher? - Ти вчитель?
 • What does this term mean? - Що означає цей термін?
 • Порядок лексики в реченні залишається незмінним: першим ставиться допоміжний дієслово, далі слід підмет і інші складові.


  Вживання Present Simple: правила та винятки

  Негативна форма

  Заперечення утворюється дієсловами to do, to be чи to have у поєднанні з часткою "не" (not). Підмет ставиться на першому місці. При цьому часто використовується скорочення don't, doesn't, aren't, isn't, haven't, hasn't.
 • She doesn't like such a music. - Їй не подобається така музика.
 • He isn't a pianist. - Він не піаніст.
 • I don't have to say anything. - Мені нема чого сказати.
 • Питально-негативна форма

  На російську мову такі конструкції переводяться з такими частками, як "хіба" і "невже".
 • Do I not know? - Невже (хіба я не знаю?
 • Why do not you say the truth? - Чому ти не говориш правду?
 • В розмовній мові також можуть використовувати скорочені варіанти: don't, doesn't, haven't та інші.

  Пасивний заставу

  Перераховані вище правила утворення пропозицій ставилися до дійсному заставі (Active voice). Існує ще пасивний заставу (Passive voice), в якому дія направлено на підмет. Розгляньте наступну таблицю і вживання Present Simple Passive не буде викликати ніяких труднощів. Порівняльна характеристика дійсного і страдательного застави в цьому невизначеному часі:

  Active  Passive  I  listen  я слухаю  am listened  мене слухають  he, she, it  listens  вона, вона, воно слухає  is listened  його, її слухають  we, you, they  listen  ми, ви, вони слухаємо (-єте, -ють)  are listened  нас, вас, їх слухають

  У випадку з неправильними дієсловами слід враховувати особливість їх застосування і підставляти потрібну форму (Past Participle з третьої колонки таблиці неправильних дієслів).
 • This work is well done. - Ця робота зроблена добре.
 • A lot of books are written every year. - Щорічно пишеться багато книг.
 • My flowers are watered every day. - Мої квіти поливаються кожен день.
 • Як правило, пасивний заставу застосовується в тих випадках, коли дія або явище важливіше, ніж виконавець. Якщо ж потрібно вказати виконавця або засіб або інструмент дії, використовуються прийменники by і with . На російську мову перекладається з використанням творительного відмінка.
 • This bread is baked by me. - Цей хліб випечений мною.
 • This picture is painted with special brush. - Ця картина намальована спеціальним пензликом.
 • Випадки вживання Present Simple з прикладами

  Даний невизначений час - досить багатогранна тема. Граматична структура досить проста для розуміння, проте сферу вживання цієї тимчасової форми слід розглянути детальніше.
  Вживання Present Simple: правила та винятки
  Існують правила, яких випадках вживається Present Indefinite:
 • Загальновідомі факти, закони природи, незаперечні істини.
  - Water boils at 100 градусів centigrade. - Вода кипить при 100 градусах Цельсія.
  - Most of birds fly away to warm lands for the winter. - Більшість птахів відлітають на зиму в теплі краї.
  - Harare is the capital of Zimbabwe. - Хараре - столиця Зімбабве.
 • Явища, які в якійсь мірі постійні або змінюються повільно.
  - I'm 20 years old. - Мені 20 років.
  - Ann is flute player. - Анна грає на флейті.
 • Явища і події, що регулярно повторюються.
  - She runs every morning in the park. - Вона бігає щоранку в парку.
  - I read detective stories every day. - Я читаю детективні історії кожен день.
 • Ряд дій, наступних одне за іншим. Часто використовуються такі слова: на початку (at first, at the start, at the beginning), потім, потім (then, further), після (after, next).
  - At first she comes to the office, looks through the new letters and then begins to work. - Спочатку вона приходить в офіс, переглядає нові листи, а потім починає працювати.
 • В додатковій частині пропозиції (умови чи часу). Використовуються такі слова: if (якщо), before (перед тим, перш ніж), when (коли).
  - If I find that interesting book, i'll give it to you. - Якщо я знайду ту цікаву книгу, я дам її тобі.
 • Досить часто вживання Present Simple можна зустріти при описі майбутніх подій, що відносяться до майбутнього. Переважно, якщо йдеться про майбутнє одиничному подію, заплановане заздалегідь. При цьому використовуються слова, що вказують на майбутнє, такі як tomorrow (завтра), next week (на наступній тижня), in a week (на цьому тижні). Також нерідко в таких реченнях використовуються дієслова руху.
  - My friend comes next month. - Мій друг приїжджає в наступному місяці.
  В російській мові існує аналог подібної конструкції. Наприклад: "Моя сестра Анна їде завтра ввечері".
 • Опис дій або явищ, що відбуваються в момент розповіді, з використанням дієслів, які не вживаються в Continuous. До них належать слова, що описують емоційний стан (like - подобатися, prefer - віддавати перевагу, wish - бажати), розумовий процес (recognize - дізнаватися, know - знати), ставлення, володіння (belong - належати, posses - мати), відчуття (see - бачити, smell - мати аромат пахнути). - I see a car in the distance. - Я бачу машину далеко.
  - I understand you. - Я розумію тебе.
 • Порівняльна характеристика простого та тривалого теперішнього часу

  Вживання Present Simple та Present Continuous - одна з найважливіших тем англійської мови, так як в розмовній мові ці часові форми зустрічаються найбільш часто. Існують певні відмінності, суть яких не завжди вловлюється при перекладі на російську мову.
  Вживання Present Simple: правила та винятки
  Наприклад: як перекласти просту фразу "Я вчуся"? В англійській мові існує два способи:
 • I study. - Вживання Present Simple у даному випадку мається на увазі виконання дії взагалі. Можливо, мовець розповідає про те, що отримує освіту в якомусь навчальному закладі або працює над вивченням якогось питання протягом тривалого періоду часу.
 • I am studying. - Пропозиція написано в Present Continuous, що вказує на здійснення дії в момент мовлення. Найімовірніше, що говорить зайнятий вивченням саме зараз.
 • Ще один з найбільш частих випадків вживання тривалого часу - це позначення невластивого поведінки або стану. Наприклад:
 • He is being kind today. - Він сьогодні веде себе дуже ввічливо (Хоча зазвичай йому невластиво подібна поведінка).
 • Her brother is very kind. - Її брат дуже ввічливий (завжди).
 • Крім правил, зверніть увагу на слова, що вживаються в різних часах. Вони допоможуть визначити потрібну форму.

  Present Simple  Present Continuous • every day, week, month, year -
  кожен день, тиждень, місяць, рік;
 • usually - звичайно;
 • seldom - рідко;
 • rarely - рідко;
 • sometimes - іноді;
 • often - часто;
 • always - завжди;
 • never - ніколи;
 • in the morning, afternoon, evening -
  вранці, вдень, ввечері;
 • at night - вночі;
 • on Sundays - по неділях.
 • now - зараз;
 • at the moment - в даний момент;
 • at present - в даний час;
 • nowadays - в наш час;
 • at these days - в ці дні;
 • today - сьогодні;
 • tonight - сьогодні ввечері.


 • Вправи з відповідями

  Будь-який теоретичний матеріал варто застосовувати на практиці. Найбільш ефективним методом є виконання вправ на переклад з рідної мови на англійську. Такий спосіб опрацювання дозволяє виявити прогалини у знаннях і зрозуміти власні недоробки. Крім засвоєння граматичних правил, виконання завдань також допоможе вивчити нову лексику, збільшити активний словниковий запас і попрактикуватися в письмовій та усній мові. Після того як ви пропрацюєте численні вправи, вживання Present Simple не буде викликати труднощів.
  Вживання Present Simple: правила та винятки
  Завдання 1: Перекладіть на англійську мову.
 • Чи вірите ви в Бога?
 • Я не прав?
 • Коли буде проводитися фестиваль?
 • Тобі подобається це місто?
 • Завдання 2: Вставте пропущений дієслово в потрібній формі (використовуючи слово в дужках):
 • How often your father play tennis? (do). - Як часто твій батько грає в теніс?
 • The sun in the east (rise). - Сонце сходить на сході.
 • She from USA tomorrow (come). - Вона приїжджає із США завтра.
 • If she needs money, why a job? (do, not, get) - Якщо їй потрібні гроші, чому вона не знайде роботу?
 • Cats mice (catch). - Коти ловлять мишей.
 • Відповідь 1:
 • Do you believe in God?
 • Am I wrong?
 • When does the festival take place?
 • Do you like this city?
 • Відповідь 2:
 • does;
 • rises;
 • comes;
 • she doesn't get;
 • catch.
 • Вживання Present Simple: правила та винятки
  Крім виконання завдань, закріпити вивчений матеріал можна також з допомогою виробництва власних пропозицій, діалогів і текстів. Будь-яка граматична тема англійської мови, будь то вживання Past, Present Simple або Continuous, буде краще сприйматися при достатніх заняттях з теоретичним матеріалом та практичної опрацюванням. Крім розуміння і запам'ятовування, дуже важливо також доводити до автоматизму вживання тих чи інших лексичних одиниць, мовних конструкцій та граматичних формул.