Львів
C
» » Рівняння руху тіла. Всі види рівнянь руху

Рівняння руху тіла. Всі види рівнянь руху

Поняття «рух» визначити не так просто, як це може здатися. З життєвої точки зору, цей стан є повною протилежністю спокою, але сучасна фізика вважає, що це не зовсім так. У філософії під рухом розуміють будь-які зміни, що відбуваються з матерією. Аристотель вважав, що дане явище рівносильно самого життя. А для математика будь-яке переміщення тіла виражається рівнянням руху, записаним за допомогою змінних і цифр.
Рівняння руху тіла. Всі види рівнянь руху

Матеріальна точка

У фізиці переміщення різних тіл у просторі вивчає розділ механіки, іменований кінематикою. Якщо розміри якогось об'єкта надто малі порівняно з відстанню, яку йому доводиться долати внаслідок його руху, то він розглядається як матеріальна точка. Прикладом тому може служити автомобіль, який їхав по дорозі з одного міста в інше, птах, що летить у небі, а також багато іншого. Така спрощена модель зручна при написанні рівняння руху точки, за яку приймається певне тіло.


Бувають і інші ситуації. Уявімо, що той же автомобіль господар вирішив перемістити з одного кінця гаража в інший. Тут зміна місця порівнянно з розмірами об'єкта. Тому кожна з точок автомобіля буде мати різні координати, а сам він розглядається як об'ємне тіло в просторі.

Основні поняття

Слід враховувати, що для фізика шлях, пройдений певним об'єктом, і переміщення – зовсім не одне і те ж, а ці слова не є синонімами. Усвідомити різницю між даними поняттями можна, розглянувши рух літака в небі.


Рівняння руху тіла. Всі види рівнянь руху
Слід, який він залишає, наочно показує його траєкторію, тобто лінію. При цьому шлях являє собою її довжину і виражається в певних одиницях (наприклад, в метрах). А переміщення – це вектор, що з'єднує лише точки початку і кінця руху. Подібне можна побачити на рисунку, наведеному нижче, який демонструє маршрут машини, що рухалась по звивистій дорозі, і вертольота, що летить по прямій. Вектори переміщення цих об'єктів будуть однакові, а шляхи і траєкторії – різними.
Рівняння руху тіла. Всі види рівнянь руху

Рівномірний рух по прямій

Тепер розглянемо різні види рівнянь руху. І почнемо з найпростішого випадку, коли якийсь об'єкт переміщається по прямій з однаковою швидкістю. Це означає, що після закінчення рівних проміжків часу шлях, який він проходить за даний період, що не змінюється з величиною. Що нам потрібно для опису цього руху тіла, вірніше, матеріальної точки, як вже було домовлено його називати? Важливо вибрати систему координат. Для простоти припустимо, що переміщення відбувається уздовж деякої осі 0Х. Тоді рівняння руху: x = х 0 + v х t. Воно і буде описувати процес в загальному вигляді. Важливим поняттям при зміні місця розташування тіла є швидкість. У фізиці вона є векторною величиною, тому приймає позитивне і негативне значення. Тут все залежить від напрямку, адже тіло може переміщатися по обраної осі із зростаючою координатою і в протилежну сторону.

Відносність руху

Чому так важливо вибрати систему координат, а також точку відліку для опису зазначеного процесу? Просто тому, що закони всесвіту такі, що без всього цього рівняння руху не буде мати сенсу. Це показано такими видатними вченими, як Галілей, Ньютон і Ейнштейн. З початку життя, перебуваючи на Землі і інтуїтивно звикнувши вибирати її за систему відліку, людина помилково вважає, що існує спокій, хоча для природи не буває такого стану. Тіло може міняти місце розташування або залишатися статичним лише щодо якого-небудь об'єкта. Мало того, що тіло може рухатися і знаходитися в спокої одночасно. Прикладом тому може послужити валізу пасажира поїзда, який лежить на верхній полиці купе. Він рухається відносно села, біля якої проїжджає складу, і спочиває думку свого господаря, розташувався на правому сидінні біля вікна. Космічне тіло, колись отримавши початкову швидкість, здатна летіти в просторі мільйони років, поки не зіткнеться з іншим об'єктом. Рух його не буде припинятися тому, що переміщується воно лише відносно інших тіл, а в системі відліку, пов'язаної з ним, космічний мандрівник знаходиться в спокої.
Рівняння руху тіла. Всі види рівнянь руху

Приклад складання рівнянь

Отже, виберемо за точку відліку якийсь пункт А, при цьому координатною віссю нехай буде для нас автомагістраль, що знаходиться поруч. А напрям її буде проходити з заходу на схід. Припустимо, що в цю ж сторону в пункт, розташований за 300 км, пішки вирушив мандрівник зі швидкістю 4 км/год. Виходить, що рівняння руху задається у вигляді: х = 4t, де t – час в дорозі. Згідно цій формулі, з'являється можливість обчислити місцезнаходження пішохода в будь-який необхідний момент. Стає зрозуміло, що через годину він пройде 4 км, через два – 8 і досягне пункту Б через 75 годин, так як його координата х = 300 виявиться при t = 75.

Якщо швидкість негативна

Припустимо тепер, що з У в А їде автомобіль, маючи швидкість 80 км/год. Тут рівняння руху має вигляд: х = 300 – 80t. Це дійсно так, адже х 0 = 300 а v = -80. Слід звернути увагу, що швидкість в даному випадку вказується зі знаком "мінус", тому що об'єкт рухається в від'ємному напрямі осі 0Х. Через деякий час автомобіль досягне пункту призначення? Це відбудеться, коли координата прийме нульове значення, тобто при х = 0.
Залишається вирішити рівняння 0 = 300 – 80t. Отримуємо, що t = 375. Це означає, що автомобіль досягне пункту через 3 години 45 хвилин. Необхідно пам'ятати, що координата теж може бути негативною. В нашому випадку це виявилося б, якщо б існував якийсь пункт, що знаходиться в західному напрямку від А.

Рух із збільшенням швидкості

Переміщатися об'єкт може не тільки з постійною швидкістю, але й міняти її з плином часу. Рух тіла може відбуватися за дуже складним законам. Але для простоти слід розглянути випадок, коли прискорення збільшується на певну постійне значення, а об'єкт переміщається по прямій. У даному випадку говорять, що це равноускоренное рух. Формули, що описують цей процес, наведені нижче.
Рівняння руху тіла. Всі види рівнянь руху
А тепер розглянемо конкретні завдання. Припустимо, що дівчинка, сівши на санки на вершині гори, яку ми оберемо за початок уявної системи координат з напрямком осі нахилу вниз, починає рухатися під дією сили тяжіння з прискоренням, рівним 01 м/с 2 . Тоді рівняння руху тіла має вигляд: s x = 005 t 2 . Розуміючи це, можна дізнатися відстань, яку дівчинка проїде на санках, для будь-якого з моментів переміщення. Через 10 секунд це буде 5 м, а через 20 секунд після початку руху під гору шлях складе 20 м. Як виразити швидкість мовою формул? Оскільки v 0 x = 0 (адже санки почали котитися з гори без початкової швидкості тільки під дією сили тяжіння), то запис не буде надто складною. Рівняння швидкості руху прийме вигляд: v x = 01 t. З нього ми зможе дізнатися, як цей параметр змінюється з плином часу. Приміром, через десять секунд v x = 1 м/с 2 , а через 20 прийме значення 2 м/с 2 .
Рівняння руху тіла. Всі види рівнянь руху

Якщо прискорення негативно

Існує і інший вид пересування, відноситься до того ж типу. Цей рух називають равнозамедленним. В даному випадку швидкість тіла змінюється, але з плином часу не збільшується, а зменшується, і теж на постійну величину. Знову наведемо конкретний приклад. Потяг, що їхав до цього з постійною швидкістю 20 м/с, почав гальмувати. При цьому прискорення його склала 04 м/с 2 . Для рішення приймемо за початок відліку точку шляху поїзда, де він почав гальмувати, а координатну вісь направимо по лінії його переміщення. Тоді стає зрозуміло, що рух задано рівнянням: s x = 20t - 02 t 2 . А швидкість описується виразом: v x = 20 – 04 t. Необхідно зауважити, що перед прискоренням ставиться знак "мінус", так як поїзд гальмує, і дана величина негативна. З отриманих рівнянь можливо зробити висновок, що склад зупиниться через 50 секунд, проїхавши при цьому 500 м.
Рівняння руху тіла. Всі види рівнянь руху

Складний рух

Для вирішення завдань у фізиці зазвичай створюються спрощені математичні моделі реальних ситуацій. Але багатогранний світ та явища, що відбуваються в ньому, далеко не завжди вписуються в такі рамки. Як скласти рівняння руху у складних випадках? Проблема вирішувана, адже будь-заплутаний процес можливо описати поетапно. Для пояснення знову наведемо приклад. Уявімо, що при запуску феєрверків одна з ракет, злетіла з землі з початковою швидкістю 30 м/с, досягнувши верхньої точки свого польоту, розірвалася на дві частини. При цьому співвідношення мас одержані осколків склало 2:1. Далі обидві частини ракети продовжили рухатися окремо одна від одної таким чином, що перша полетіла вертикально вгору зі швидкістю 20 м/с, а друга відразу впала вниз. Слід дізнатися: яка була швидкість другій частині в момент, коли вона досягла землі?
Рівняння руху тіла. Всі види рівнянь руху
Першим етапом цього процесу виявиться політ ракети вертикально вгору з початковою швидкістю. Переміщення буде равнозамедленним. При описі зрозуміло, що рівняння руху тіла має вигляд: s x = 30t – 5t 2 . Тут ми вважаємо, що прискорення вільного падіння для зручності округляється до значення 10 м/с 2 . Швидкість при цьому буде описуватися наступним виразом: v = 30 – 10t. За цими даними вже можливо обчислити, що висота підйому складе 45 м. Другим етапом руху (в даному випадку вже другого осколка) виявиться вільне падіння цього тіла з початковою швидкістю, що отримується в момент розпаду ракети на частини. При цьому процес буде рівноприскореним. Для знаходження остаточної відповіді спочатку обчислює v 0 із закону збереження імпульсу. Маси тіл відносяться 2:1 а швидкості перебувають у зворотній залежності. Отже, другий осколок полетить вниз з v 0 = 10 м/c, а рівняння швидкості прийме вигляд: v = 10 + 10t. Час падіння ми дізнаємося з рівняння руху s x = 10t + 5t 2 . Підставимо вже отримане значення висоти підйому. У результаті виходить, що швидкість другого осколка приблизно дорівнює 316 м/с 2 . Таким чином, розділяючи складний рух на прості складові частини, можна вирішувати будь-які складні завдання і складати рівняння руху всіх видів.