» » Перспективно-тематичний план. Перспективно-тематичне планування занять

Перспективно-тематичний план. Перспективно-тематичне планування занять

Перспективно-тематичне планування занять є обов'язковою умовою, за новим федеральним державним стандартам. У нього існують певні характеристики. Розберемо їх докладніше.
Перспективно-тематичний план. Перспективно-тематичне планування занять

Компоненти плану

Будь-який випускник педагогічного училища знає, що існують певні правила в підготовці навчального заняття. Перспективно-тематичний план уроку з навчальних дисциплін є обов'язковою ланкою в підготовці до уроку будь-якого сучасного педагога. Він включає в себе поділ навчального матеріалу, розрахованого на навчальний рік, на окремі рубрики і теми. Якщо розглядати в загальному вигляді перспективно-тематичний план, потрібно відзначити, що крім найменувань тим у ньому зазначаються календарне час, домашнє завдання, а також ті навички та вміння, які повинні будуть купувати школярі.


Перспективно-тематичний план. Перспективно-тематичне планування занять

Мета планування

Перспективно-календарний, комплексно-тематичний план визначає необхідну кількість навчальних занять з кожної теми. Так як у ньому відображається система уроків, можна простежувати логічну послідовність придбання учнями нових умінь і знань, закріплення та узагальнення матеріалу, вивченого раніше. У навчальний процес обов'язково включені основні ланки виховного та освітнього процесу:
 • вивчення нового матеріалу;
 • процес систематизації знань;
 • удосконалення і закріплення вивченого матеріалу;
 • практичне застосування ЗУН;
 • виховання у школярів умінь і навичок;
 • контроль за навчальними досягненнями учнів.
 • Матеріал всієї теми педагог поділяє на окремі частини, які відповідають змісту заняття, розташовуючи їх по мірі вивчення (зі збільшенням ступеня складності).


  Перспективно-тематичний план. Перспективно-тематичне планування занять

  Правила поділу тем у навчальному плані

  Перспективно-тематичний план складається за певними правилами:
 • новий матеріал на кожному уроці повинен мати 3-4 питання, які зобов'язані засвоїти школярі;
 • матеріал, що відбирається на урок, за своїм змістом має бути завершеним, мати певну дидактичну мету;
 • послідовність компонування навчального матеріалу з окремих уроків передбачає дотримання логічного ланцюжка, забезпечення внутрішньої взаємозв'язку, поступового підвищення складності навчальних завдань.
 • Визначаючи обсяг навчального матеріалу, який буде розглядатися в процесі уроку, потрібно враховувати ймовірність його розгляду, поглиблення за той проміжок часу, який відведено на навчальне заняття. Перспективно-календарне, комплексно-тематичне планування має певну базу. Її складають уроки, призначені для вивчення нового навчального матеріалу, сюди ж входять заняття комбінованого типу. Також перспективно-тематичний план передбачає перерахування всіх екскурсій, лабораторних, практичних робіт, контрольних занять. У таблиці вказується порядковий номер уроку, найменування заняття (тема), основні елементи, домашнє завдання.

  Особливості деяких тематичних планів

  За новим федеральним освітнім стандартам, перспективно-тематичного плану по економіці (або будь-якої іншої навчальної дисципліни) містить ті основні поняття, а також УУН, якими повинні оволодіти школярі. Обов'язково зазначають і міжпредметні зв'язки, що дозволяють домогтися глибокого засвоєння навчального матеріалу.
  Перспективно-тематичний план корекційної роботи відрізняється тим, що перед кожним новим заняттям відбувається коригування мети з урахуванням психологічного настрою учнів на урок, їх фізичного стану.
  Перспективно-тематичний план. Перспективно-тематичне планування занять

  Матеріально-технічне оснащення

  Вчитель фіксує в таблиці і ті важливі об'єкти матеріально-технічного оснащення, які потрібні йому для досягнення поставлених цілей. Так, якщо перспективно-тематичний план по технології передбачає використання ІКТ та засобів наочності, вчитель робить відмітку про те, що потрібно їх придбання, ремонт, виготовлення.

  Тривалість застосування плану

  Перспективно-тематичний план виробничого навчання є довгостроковим документом, який можна використовувати до тих пір, поки функціонує навчальна програма, на яку він був розрахований. При цьому учитель має право вносити до планування коригування, змінювати найменування тим, доповнювати основні інструменти, необхідні йому для досягнення поставленої мети. Якщо на одному навчальному занятті педагогу не вдається виконати всі цілі і завдання, зазначені в попередньому плануванні, він вніс у таблицю зміни. В залежності від специфіки навчальної дисципліни педагоги обирають форму таблиці, вказують зміст навчальної дисципліни, відзначають засоби, що використовуються в освітньому процесі.
  Перспективно-тематичний план. Перспективно-тематичне планування занять

  Методологія

  Перспективне планування, незалежно від обраної форми, передбачає обов'язковий облік декількох методологічних прийомів:
 • Навчальний матеріал відбирається під конкретну цільову аудиторію, розподіляється за темами, розділами. Вони відповідають конкретним занять, описуються в пояснювальній записці до програми.
 • Знаючи кількість годин з предмета, що викладається за тиждень, у плані вказують поділ уроків по півріччях, місяцям. Обов'язково присутній в плануванні логічний зв'язок між окремими уроками. При ознайомленні з плануванням має складатися враження про наявність цілісної єдиної системи.
 • Залежно від специфіки навчального предмета визначається область теоретичних питань, які потребують практичному закріпленні.
 • Досвідчений педагог при складанні перспективного планування визначає і ті технічні засоби, за допомогою яких він збирається вирішувати питання навчання і виховання підростаючого покоління.
  Перспективно-тематичний план. Перспективно-тематичне планування занять

  Істотні деталі

  У перспективному плануванні важливо приділити увагу практичних дій школярів, самостійних і лабораторних робіт. Основний момент полягає у визначенні приблизної результату навчального праці школяра, співвіднесення його з метою заняття, виявлення освітнього продукту. Вчитель повинен ретельно продумати засоби контролю, форми, а також методи його проведення. Завдяки готовому перспективно-тематичного планування істотно спрощується діяльність молодого фахівця. Практика свідчить, що саме від повноти та продуманості тематичних планів залежить кінцевий результат виховання і навчання. Досвідчені педагоги знають про це, вони намагаються вносити по максимуму планування потрібні елементи, щоб в процесі роботи не витрачати час на істотне коригування попереднього плану. Цілепокладання є свідомим процесом, спрямованим на виявлення та постановку завдань і цілей всієї педагогічної діяльності. Вчитель відчуває потребу в попередньому плануванні своєї роботи, він готовий моделювати основні завдання з урахуванням конкретних педагогічних ситуацій. Досвідчений вчитель здатний трансформувати цілі, поставлені сучасним суспільством перед освітніми установами, в спільну діяльність зі школярами. Складність, яку відчувають молоді педагоги, полягає в правильному перенесення результатів навчання на практику з урахуванням фізіологічних і психологічних особливостей сучасних школярів. В продуманому плані конкретного навчального заняття відображена підготовча робота, проведена педагогом. Безумовно, це не можна вважати повною гарантією досягнення всіх цілей та завдань, поставлених вчителем, але саме планування визнано в педагогічному співтоваристві обов'язковою умовою проведення якісного уроку. У формулюванні завдань на урок повинні бути слова: виявити, обґрунтувати, показати . Високих результатів від проведення уроку учитель не досягти, якщо попередньо він не склав хороший письмовий план. Даний процес є творчим заходом, він вимагатиме від учителя істотних тимчасових витрат. У поурочному плані зазначаються обсяг і зміст домашнього завдання. На структуру планування впливає специфіка особистості вчителя, а також особливості контингенту учнів.
  Перспективно-тематичний план. Перспективно-тематичне планування занять

  Висновок

  При бажанні навчально-тематичне планування можна оформити у вигляді тез або конспекту. Зміст його має строго відповідати викладається навчальної дисципліни, віковим особливостям школярів, вимогам, встановленим до предмета Міністерством освіти РФ. Особливий акцент в плануванні повинен бути зроблений на викладі нового теоретичного матеріалу. План не передбачає опису всіх демонстрацій, розрахунків, ілюстрацій, які буде застосовувати педагог, достатньо вказати посилання на застосовуваний джерело. Виділення часу на окремі розділи навчальної теми сприяє раціональному використанню кожного навчального заняття, допомагає педагогові отримувати максимальний результат від своєї роботи. Професіонали залишають один стовпчик в тематичному плануванні порожнім, щоб по мірі роботи вносити до нього поправки, уточнення, певні доповнення. При відведенні належної уваги на попереднє планування навчального року, вчитель знімає з себе масу проблем.