» » Базис і надбудова - що це?

Базис і надбудова - що це?

У плані антинаучного, ідеалістичного розуміння історії, як основи соціального життя виступають певні форми свідомості, ідеї, релігійні чи етичні концепції, правові або політичні теорії. Громадська структура, економічні відносини і розвиток цивілізації в цілому, таким чином, оголошуються залежними від них. Однак на певному історичному етапі цієї концепції було протиставлене інше вчення. Його засновниками вважаються Ф. Енгельс і Карл Маркс. Базис і надбудова в їх концепції були ключовими поняттями. Розглянемо ці категорії докладно.


Базис і надбудова - що це?

Загальна характеристика

Базис і надбудова суспільства є основними поняттями історичного матеріалізму. На певному етапі розвитку формується відповідний економічний устрій. Він виступає як базис. При цьому в соціальній сфері формуються правові, політичні, релігійні, філософські, художні погляди і відповідні їм інститути. Вони формують надбудову.

Специфіка

Будь базис визначає надбудову. При феодалізмі були свої погляди і інститути, при капіталізмі – свої, при соціалізмі – відповідають йому. Базис і надбудова знаходяться в певному зв'язку. Якщо ліквідується або змінюється перший, змінюється або зникає друга. Відповідно, якщо виникає новий базис, надбудова з'явиться слідом за ним.
Базис і надбудова - що це?

Значення історичного матеріалізму

Базис і надбудова (за Марксом ) стали ключовими ланками розвитку нової теоретичної думки. Концепція історичного матеріалізму розглядається як видатне відкриття. Суть її полягає в наступному.


Базис і надбудова – це ті життєво важливі категорії, без яких не може бути розвитку людства. При цьому виникають вони в строгому порядку. В першу чергу, люди повинні пити, їсти, мати житло і одяг. І тільки потім вони можуть займатися мистецтвом, політикою, релігією та іншим. Створення безпосередніх матеріальних благ, що виступають в якості засобів до існування, і, відповідно, кожна щабель розвитку епохи або народу формують основу. А з неї виходять державні інститути, погляди, мистецтво, духовні, релігійні уявлення людей. І саме від основи йде обґрунтування сприйняття навколишнього, а не навпаки.
Базис і надбудова - що це?

Пояснення

Для кращого розуміння того, що таке базис і надбудова розглянемо процес створення матеріальних благ. Воно є основою життєдіяльності соціуму. Знаряддя виробництва і люди, які приводять їх у дію, володіють певним досвідом, навичками до праці, формують продуктивні сили. Вони, в свою чергу, виступають лише як одна з необхідних сторін життя. Інший аспект формують виробничі відносини. Створюючи блага, люди встановлюють один з одним певні зв'язки. Виробничий процес може протікати тільки в рамках цих відносин. Зв'язку складають економічну структуру суспільства, реальний базис. Сили і відносини формують два нероздільних і необхідних аспекти способу виробництва. Він, у свою чергу, виступає як втілення єдності у ході створення благ. Від способу виробництва в конкретному соціумі будуть в основному залежати його ідеологія, погляди, політичні інститути. Переважному методу створення благ відповідають певні панівні теорії, форми свідомості.
Базис і надбудова - що це?

Соціальна революція

Сформовані базис і надбудова зазнають певні зміни. Вони обумовлюються розвитком соціального ладу, удосконаленням державної системи. При зміні продуктивних сил змінюються і відносини між людьми. Рано чи пізно це призведе до перетворення всього соціального устрою. Маркс говорив про те, що на певному етапі розвитку матеріальні сили вступають у суперечність із виробничими відносинами. Останні з форм розвитку трансформуються в кайдани. У такій ситуації починається соціальна революція. При зміні економічної основи з тією чи іншою швидкістю відбувається переворот у всій надбудові. При її розгляді завжди потрібно диференціювати матеріальний аспект від політичних, юридичних, філософських, релігійних та інших ідеологічних форм, в рамках яких усвідомлюється людьми виник конфлікт і ведеться боротьба.
Базис і надбудова - що це?

Висновок

Сформувалася на певному базисі надбудова починає надавати зворотне на нього вплив. Характер цього впливу може бути різним. Це буде залежати від соціальної сутності базису і самої надбудови. Остання, зокрема, може надавати поступальний вплив за напрямом аналогічного ходу соціального розвитку. Відповідно, вона буде сприяти подальшому прогресу продуктивних сил у суспільстві. Така ситуація має місце в соціалістичній моделі. Надбудова також може виступати як уповільнює фактор для прогресу виробничих сил і, відповідно, затримувати розвиток суспільства. Така ситуація складається в капіталістичній моделі. В умовах соціалізму, як стверджували прихильники матеріалізму, прогрес суспільства відрізняється планомірним і свідомим характером. В якості життєвої основи радянського устрою виступали політика компартії та держави. Їх роль і значення надзвичайно високі. Комуністичне виховання робітників, поширення в масах наукових і політичних знань виступають як могутня сила, що забезпечує будівництво комунізму.