Львів
C
» » Класифікація предметів - методика Рубінштейна

Класифікація предметів - методика Рубінштейна

Досить просту, але при цьому вкрай ефективну систему оцінки психологічного стану людини, використовувану як в Росії, так і за кордоном, запропонував наш співвітчизник, вчений – Сергій Леонідович Рубінштейн. Методика «класифікація предметів», створена наприкінці минулого століття, зберігає статус одного з найбільш затребуваних в сучасній психології.

Особистість творця

Сергій Леонідович Рубінштейн - один з найбільш видатних вітчизняних вчених ХХ століття в галузі філософії і психології. Ґрунтуючись на системі філософських поглядів на психологічну природу людини, Рубинштейну вдалося створити філософсько-психологічну концепцію людини. В ній узагальнювались діяльнісна, поведінкова, свідома, духовна і психологічна життя індивідуума.


Дослідження Рубінштейна і складені на їх основі праці створили фундамент для розвитку психології як в Росії, так і в світі. Наприклад, методика «Класифікація предметів» використовується для оцінки психологічного стану людини і в даний час. На жаль, Сергій Леонідович був змушений передчасно перервати свою наукову діяльність – вибухнула війна проти «космополітів» стала причиною його звільнення.
Класифікація предметів - методика Рубінштейна
Одним з підсумків скрупульозної роботи С. Л. Рубінштейна є система виявлення психологічних відхилень, під назвою «Класифікація предметів» - методика, що дозволяє шляхом нескладних тестів провести аналіз психологічного стану людини. Система була запропонована К. Гольдштейном, а розвинена Л. С. Виготським, Б. В. Зейгарник та С. Л. Рубінштейном.


Розвиток патопсихології

Виділити патопсихологию в окрему галузь науки зобов'язали події середини ХХ століття. Кровопролитні війни і виникають у учасників бойових дій хвороби, які проявляються в порушенні функцій мислення, призвели до необхідності пошуку нових механізмів боротьби з психологічними розладами. Найвідоміші вчені-психологи, в тому числі С. Л. Рубінштейн, допомагали реабілітуватися хворим у військових шпиталях. Досвідчені дослідження внесли неоціненний внесок у вітчизняну психологічну науку, а також у процес досягнення перемоги.
Класифікація предметів - методика Рубінштейна
Саме в роки ВВВ були накопичені безцінні емпіричні дані, закладені в основу патопсихологічного науки, сформованої як окремий інститут знання лише до 80-м рокам, а також розроблена «Класифікація предметів» - методика, що дозволяє шляхом нескладного аналізу виявити психологічні хвороби у випробуваного.

Принципи патопсихології

Патопсихологией є диференційоване напрямок клінічної психології.
 • Предмет вивчення – психічні відхилення і розлади.
 • Завдання – виявлення причин виникнення хвороби, ступінь її прогресування і пошук способів лікування від цієї недуги.
 • Методи – психологічний аналіз і тести, що дозволяють провести аналіз психологічного стану людини, виявити навички диференціації, ідентифікації предметів, мислення.
 • Однією з найпоширеніших серед них є «Класифікація предметів» - методика, складена С. Л. Рубінштейном для виявлення психологічних розладів у людини, зокрема, проблеми з логікою і висновками.
  Класифікація предметів - методика Рубінштейна
  Спосіб аналізу – експеримент. На відміну від класичних інструментів психології – тестів, експеримент не має часових обмежень. Навпаки, такий показник, як час виконання завдання, дозволяє, в залежності від ступеня складності поставленого завдання, зробити достовірні висновки про психологічний стан випробуваного.

  Значення методики «Класифікація предметів»

  «Класифікація предметів» - методика, призначена для аналізу концентрації уваги випробуваного, а також для оцінки його загальної працездатності. На відміну від іншої методики – "Виключення предметів", де акцент спрямований на аналіз логічного мислення людини, вивчення обґрунтованості запропонованих їм узагальнень, тобто шляхом індукції, метод класифікації передбачає дедуктивний аналіз. Процедура «класифікації предметів є більш трудомісткою, ніж їх «виключення». У зв'язку з цим від випробуваного потрібно висока працездатність.

  Методичне супровід

  Сьогодні в кожному першому закладі охорони здоров'я, а також у дитячих садках і школах для вивчення психологічного стану людей використовується методика «Класифікація предметів». Стимульний матеріал, застосовуваний для аналізу – колода карт із зображеннями, відповідними психологічного стану та настрою хворого. За різними джерелами, колода повинна складатися з 68-70 карт. У зв'язку з тим, що методика регулярно вдосконалюється, цілком можливо, що їх число буде поступово зростати або зменшуватися. Головна умова для методичного матеріалу - використання карток встановленого зразка. Зображення, основні штрихи на малюнку, його колір і вигляд, а також папір повинні бути виконані у відповідності з розробленим лабораторією експериментальної патопсихології Інституту психіатрії Міністерства охорони здоров'я РРФСР шаблоном. Так як всі зазначені показники мають важливе значення для експерименту, підсумки дослідження, виконаного з використанням не відповідають стандарту карток, є недійсними.

  Типові зображення карток

  Варто зазначити, що методика «Класифікація зображень предметів» піддавалася модернізації – було запропоновано замінити зображення на картки з відповідними їм словами. Як показав досвід, методика «Класифікація слів» відрізняється легкістю узагальнення, але труднощами в області концентрації уваги і пам'яті. Список слів (приклади):
 • яблуня;
 • Класифікація предметів - методика Рубінштейна
 • телевізор;
  Класифікація предметів - методика Рубінштейна
 • ліхтар та ін.
 • Класифікація предметів - методика Рубінштейна

  Порядок проведення

  Одним з найбільш простих способів виявлення психологічних відхилень є методика «Класифікація предметів». Інструкція до проведення дослідження:
 • Етап 1. «Глуха інструкція» - випробуваному пропонують розкласти картки, надані для проведення експерименту, за групами. При цьому випробувач не дає чітких інструкцій про те, за яким критерієм слід поєднувати зазначені на методичних картках поняття. Якщо випробуваний ставить питання про те, як слід формувати групи, керівник експерименту повинен порекомендувати посилатися лише на власну думку.
 • Етап 2. Перидическая оцінка – керівник експерименту повинен запитати у випробуваного про критерії угруповання. Всі висловлювання необхідно реєструвати в контрольному бланку. Якщо формування груп було проведено на підставі правильних критеріїв, керівник повинен похвалити чи покритикувати роботу випробуваного. Реакцію випробуваного також необхідно зафіксувати в контрольному бланку.
 • Етап 3. Керівник пропонує об'єднати створені групи карток в більш великі. Критерій узагальнення також залишається за випробуваним.
 • Класифікація предметів - методика Рубінштейна
  Далі проводиться оцінка результатів роботи.

  Особливості дитячої патопсихології

  Для вивчення психологічного стану дітей також використовується методика «Класифікація предметів». «Дитячий» варіант порядку проведення дослідження практично нічим не відрізняється від «дорослого». Виняток становить лише кількість карт. Для роботи з дітьми, в залежності від їх віку, необхідно видалити з колоди всі карти із зображеннями, невідомими дитині. У разі успішного проходження випробування, в якості експерименту для визначення рівня його розвитку можна запропонувати додати в кожну з груп по «дорослому» картці, обов'язково з'ясувавши причину вибору тієї чи іншої сукупної угруповання.
  Класифікація предметів - методика Рубінштейна
  Однак, зважаючи на високих психологічних, розумових і часових витрат, зазначена методика рідко використовується для аналізу психологічного стану дітей. Виняток становлять дослідження для виявлення шизофренічних процесів. У подібних випадках досягти достовірних показників можливо лише шляхом використання даних методик в сукупності – класифікації і подальшого виключення предметів.

  Аналіз експериментальних даних

  Проблеми психологічного розвитку з високим ступенем ймовірності лікарям демонструє методика «Класифікація предметів». Інтерпретація результатів свідчить про наявність того чи іншого захворювання і залежить від наступних факторів: 1. Правильність виділення класифікаційної ознаки. 2. Логічність формування груп. При цьому варто звернути особливу увагу на обґрунтування вибору віднесення картинки до тій чи іншій угрупованню. Приміром, деякі випробовувані відносили ложку до інструментів, так як з її допомогою жінки штопають колготки, а прибиральницю - до медперсоналу, посилаючись на стерильність. Також слід приділити увагу завзятості, з яким випробуваний доводить свою точку зору.

  Співвіднесення результатів психологічних методик

  Дані, отримані в результаті проведення методики «Класифікація предметів», прийнято аналізувати крізь призму даних методики «Виключення предметів», так як дві зазначені системи аналізу психологічного стану людини спрямовані на вивчення раціональності мислення. Отримана в результаті їх проведення інформація демонструє повну патопсихологическую картину індивіда. Також використовувати зазначену методику можливо і з іншими тестовими та експериментальними системами. Однак не варто забувати, що за наявності у людини психологічних захворювань кожен із проведених аналізів потребує великого обсягу трудових витрат, у зв'язку з чим ефективність кожного наступного експерименту буде знижуватися. Безумовно, проведення експерименту та аналіз його результатів вимагає відповідних знань і навичок. Однак якщо ви вирішили провести загальний аналіз психологічного розвитку дитини, можна також скористатися методикою «Класифікація предметів». Безумовно, точні дані отримати не вдасться, але заповнити ігрове час цікавими завданнями буде вкрай корисно.