» » Регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС в ДОУ і в школі

Регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС в ДОУ і в школі

Дошкільний вік є найсприятливішим часом для формування моральних і патріотичних почуттів. Сучасні освітні стандарти, які були введені в систему вітчизняного дошкільного виховання, припускають відведення певного часу на варіативну частину. Регіональний компонент освітньої програми ДОУ ФГОС спрямований на формування в підростаючому поколінні громадянських почуттів, накопичення соціального досвіду. Роботу педагогів дошкільних установ продовжують вчителі загальноосвітніх шкіл.


Регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС в ДОУ і в школі

Значимість регіонального компонента в дошкільній освіті

На педагогів дошкільної освіти покладається відповідальне завдання – виховання підростаючого покоління справжніми патріотами своєї країни. Саме в дитячому садку у малюків закладаються основи шанобливого ставлення до традицій предків, гордість за малу Батьківщину. Регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС ДНЗ дозволяє вчителям знайомити дітей з історією того місця, де вони живуть. Заходи, включені в програму, дозволяють педагогам формувати в дітей почуття відповідальності перед іншими людьми за вчинені вчинки.
Регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС в ДОУ і в школі

Мета впровадження в дошкільних освітніх установах

Регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС спрямований на виховання емоційних і духовних цінностей, позитивного ставлення до культурних традицій народів, які проживають на території регіону, створення толерантного ставлення до представників інших національностей. Основні завдання впровадження регіонального компоненту в ДНЗ:
 • формування гордості за своє походження;
 • створення початкових уявлень про моральні та духовні цінності (співчуття, любові, терпінні, честі, гідності);
 • виховання в підростаючому поколінні інтересу до моральної і духовної спадщини предків;
 • формування почуття причетності до своєї країни.
 • Особливості використання

  Регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС є одним з основних засобів соціалізації дітей дошкільного віку. На заняттях, передбачених спеціальними регіональними програмами, здійснюється знайомство малюків з культурою, історією, природою рідного краю.


  При розробці поурочних планів враховується діяльнісний підхід, що сприяє активному залученню дошкільнят у самостійну діяльність. Проекти та особисті дослідження, пов'язані з сімейними традиціями, культурними об'єктами села (міста), сприяють вибудовування індивідуальних освітніх траєкторій, що в повній мірі відповідає вимогам ФГОС нового покоління.
  Регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС в ДОУ і в школі

  Чинники впровадження

  Регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС передбачає застосування певних освітніх технологій і краєзнавчих програм:
 • поєднання різних видів діяльності дошкільнят;
 • формування умов для повноцінної самореалізації кожної дитини з урахуванням її соціального досвіду, особливостей емоційної та пізнавальної сфери;
 • застосування методів і прийомів, що дозволяють розвивати почуття і емоції.
 • Напрямки діяльності

  Регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС в дитячих садах передбачає вивчення звичаїв і традицій, природи рідного краю, розвиток толерантності, соціальну адаптацію підростаючого покоління.
  В залежності від особливостей регіону, в програму включаються спеціальні розділи, при вивченні яких малюки починають пишатися своїм краєм. Наприклад, для дошкільнят Архангельської області розроблені програми, основний аспект в яких вчителі роблять на унікальність північної природи. На заняттях діти дізнаються про історію появи поморського регіону, пам'ятки області, видатних людей Архангельської області. Особлива увага приділяється знайомству малюків з кліматичними та природними особливостями регіону. На заняттях студенти дізнаються про національні парки, що функціонують в Архангельській області, рослинному і тваринному світі поморської землі. Особлива увага приділяється народним святам, традиціям, національним поморським костюмах. Для проведення занять з регіонального компоненту, в дошкільні освітні установи запрошуються співробітники краєзнавчих музеїв, національних парків, бібліотек. В результаті соціального партнерства вихователям дитячих садків вдається повною мірою виконувати соціальне замовлення – формувати гармонійно розвинену особистість, яка любить свій край, шанобливо відноситься до звичаїв і традицій своїх предків.
  Регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС в ДОУ і в школі

  Початкове навчання

  В даний час є регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС. Початкова школа продовжує масштабну роботу, пов'язану із соціальною адаптацією підростаючого покоління росіян. У кожному регіоні використовуються свої освітні програми, які передбачають реалізацію вимог ФГОС другого покоління. Що передбачає регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС? Школа має право самостійно визначати напрями діяльності, наприклад, спеціалізуватися на вивченні історії рідного краю, віддавати перевагу рослинному і тваринного світу регіону. Якщо в освітній установі є військово-патріотичні класи, в якості регіонального компонента можна вибирати курс з історії кадетського руху. Особливе місце в залученні школярів до культури рідного краю приділяють у столиці. Чого тут присвячений регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС? Москва – зразок для наслідування російських регіонів, оскільки з першого класу у хлопців формується чітке уявлення про історію та культуру столиці, цікавих людей, які внесли вклад в розвиток головного міста країни.
  Досвід московських педагогів успішно транслюється в інші регіони. Наприклад, в вологодских школах діти вивчають культурна спадщина Вологди, а архангельські діти вивчають поморскую столицю.
  Регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС в ДОУ і в школі

  Середня ланка

  Нові державні стандарти передбачають відведення певної кількості годин до кожної навчальної дисципліни в 5-9 класах. Наприклад, регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС з англійської мови передбачає розповідь про історичні та культурні цінності міста (села, села) іноземною мовою. Під час занять діти не тільки поповнюють свій словниковий запас новими іноземними словами, але й дізнаються цікаву інформацію про своєму рідному місті. Серед тих завдань, які пропонуються вчителем англійської мови, можуть бути опису культурних або історичних місць міста іноземною мовою, відеоролики про традиції та обряди. Регіональний компонент, доповнений проектної або дослідницькою діяльністю, дозволить формувати підростаюче покоління росіян почуття гордості за свою країну, отримувати можливість для самореалізації та саморозвитку.
  Регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС в ДОУ і в школі

  Старша школа

  Як правильно використовувати регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС? Біологія, хімія, географія, фізика - це предмети, які важко уявити без місцевої складової. При підборі матеріалу для регіонального компонента в кожній навчальній дисципліні педагог, перш за все, орієнтується на особливості краю. Наприклад, при вивченні ссавців в курсі біології особлива увага приділяється тим тваринам, які поширені в даній місцевості. Саме в рамках регіонального компоненту доречно буде і знайомство з рослинами і тваринами свого населеного пункту та його околиць, які вважаються зникаючими, включені в Червону Книгу РФ. На уроках хімії особливу увагу відводиться на ті виробництва, які функціонують в місті, області, республіці. Наприклад, при вивченні шкільного курсу неорганічної хімії вологодскими школярами можливо не тільки теоретичне розгляд способів отримання і обробки металів, але і організація екскурсії на Череповецький металургійний комбінат. В кожному російському регіоні є промислове підприємство, яке допоможе вчителю хімії не тільки сформувати у хлопців теоретичну базу з предмета, а й отримати уявлення про можливе застосування знань, тобто, сприяти самореалізації школярів, вибору ними майбутньої професії.
  Регіональний компонент в освітній програмі з ФГОС в ДОУ і в школі

  Висновок

  Розробники федеральних освітніх стандартів нового покоління особливу увагу приділили розробці індивідуальних освітніх і розвиваючих траєкторій для кожної дитини дошкільного і шкільного віку. Виділення навчального часу на регіональний компонент у різних навчальних дисциплінах сприяє формуванню гармонійно розвиненої особистості, патріотичного виховання, а також дбайливого ставлення до культурних традицій свого регіону. Необов'язково відводити окремі уроки на регіональний компонент. Наприклад, під час звичайного учбового заняття з хімії педагог докладно розповідає про те, як на конкретному підприємстві рідного краю використовуються хімічні реакції, що розглядаються під час уроку. Такий підхід до використання регіонального компоненту дозволяє раціонально розподіляти навчальний час у середньому і старшому ланці.