Львів
C
» » Найбільш популярні англійські слова: список

Найбільш популярні англійські слова: список

Якщо перед людиною стоїть завдання освоїти іноземну мову, йому не обійтися без вивчення конкретних слів. GLM (США) – організація, що веде облік англійської словникового запасу і появи нових понять. На сьогоднішній день нею зафіксовано 1 млн 19 тисяч 729 слів. Але для того, щоб спілкуватися з англомовними громадянами, достатньо знати приблизно 15 тисячі. Для вільного читання текстів і газет потрібно розучування 10 тисяч найбільш вживаних лексичних одиниць та ідіоматичних виразів. Починати обов'язково слід з поширених. Тема статті – 100 найбільш популярних англійських слів. Отже, докладніше.
Найбільш популярні англійські слова: списокЯк визначають найбільш уживані слова

Н. А. Бонк, за чиїми підручниками вчився весь Радянський Союз, включила в актив 1250 іменників, прикметників, дієслів і стійких виразів, які часто беруться за основу іншими джерелами. Є підхід, коли найпопулярніші англійські слова визначаються з аналізу художніх творів мовою оригіналу. Вивчаються до 700 творів, і в список включаються не тільки повноцінні одиниці мови, але і вживані артиклі, дієслова, займенники. Складаються словники на 3005003000 слів. Завдяки дослідженням Оксфордського університету відібрана перша сотня найбільш уживаних слів. Науковцями проаналізовано різні джерела: художня література, періодика, інтернет-сайти, спеціалізовані журнали. Перші двадцять п'ять слів зустрічаються на третині всіх досліджуваних творів. А всі сто слів – в половині джерел. Найбільш поширеними з усіх частин мови є дієслова.
Найбільш популярні англійські слова: списокСписок найбільш популярних англійських слів: дієслова

Саме з цієї частини мови слід починати вивчення англійської мови, звернувши увагу на наступний факт: для нього характерно суворе побудова речень. Часто слово може виступати як підметом, так і присудком. Переклад залежить від того, на якому місці воно виявилося. На перше завжди ставиться підмет. Отже, найбільш популярні англійські слова відкривають дієслова:
 • be (am, is, are) може виступати як самостійний дієсловом (бути, існувати), так і зв'язкою в значенні «є» у складі іменного присудка; в Past Simple використовуються was, were; в Past Participle – been;
 • have (had) – мати;
 • do (did, done) – робити;
 • say – говорити;
 • get (got)– отримувати, діставати;
 • make (made)– робити;
 • can (could) - могти;
 • like – подобатися;
 • know (knew, known) – знати;
 • take (took, taken) – брати;
 • see (saw, seen)– бачити;
 • look – виглядати, дивитися;
 • come (came, come) – приходити;
 • use – вживати (як іменник має значення «вживання»);
 • work – працювати;
 • want – хотіти;
 • give (gave, given) – дати.
 • think (thought) – міркувати, думати.
 • Для неправильних дієслів в дужках вказані форми минулого часу (Past Simple), а також дієприкметників цього ж часу - Past Participle. Якщо вони ідентичні, то вказані один раз.
  Найбільш популярні англійські слова: список

  Іменники

  Англійські краще вчити слова в певному контексті. Особливо це стосується іменників, які вживаються в декількох значення і можуть по-різному переводитися. Завдання початківцям полегшує той факт, що найбільш популярні слова в англійській мові не мають особливих складнощів. Які з них входять в топ-100 найбільш уживаних?
 • Year – рік.
 • Time – час.
 • Person – особа, людина, особа.
 • Way – шлях.
 • Day – день.
 • Що стосується розмовної мови, виділяють до 100 іменників, без яких спілкування з англомовними громадянами вкрай утруднено. Серед них: word (слово), boy (хлопчик), people (люди), man (чоловік), land (земля), woman (жінка), дівчина (дівчинка), name (ім'я), home (дім), mother (мати), country (країна), sun (сонце), question (питання), city (місто), life (життя), children (діти), book (книга), family (сім'я), color (колір) та інші. Для зручності створюються розмовники, де слова зібрані за темами: «У магазині», «В аптеці», «На вулиці», «Погода», «Сім'я». Але сьогодні мова йде про найуживаніших словах за даними оксфордського дослідження.
  Найбільш популярні англійські слова: список

  Прийменники, сполучники, і артиклі

  Найчастіше в англійській мові використовуються визначені та невизначені артиклі, які не мають самостійного перекладу. На першому місці серед всіх подібних слів по частоті використання знаходиться the. Це певний артикль, що стоїть перед іменником і вказує на те, що йдеться про конкретний предмет: the letter – це не просто лист, а те, про якому ведеться розмова. Не переводяться та неозначені артиклі a, an. Другий вживається у разі, якщо слово починається з голосної літери. Вживання артиклів вказує на те, що розмова йде про загальне поняття, а не про конкретної речі. Наприклад, a pen (ручка), an air (повітря). Неможливо перевести фрази і побудувати речення, не знаючи прийменників. Це найбільш популярні англійські слова: to (до), of (з), in (в), for (для), on (на), with (з), at (у), by (при), from (з), into (в), after (після), as (як), over (над).
  Одне з найуживаніших слів – займенник «я». В англійській воно пишеться з великої літери – I. Наприклад, I know that (я знаю, що). That перекладається як «той, та, те». Серед поширених займенників: it (це), he (він), you (ти), цей (ця, це, ця), his (його), вони (вони), her (її), she (вона), my (мій), me (мені), who (хто), яка (який), ваш (твій), him (його), them (їх), our (наш), these (ці), us (нас, нами), all (все), we (ми).

  Прикметники, союзи і прислівники

  Якими епітетами найчастіше користуються англійці? Їх всього декілька, але вони заслуговують нашої уваги: good (хороший), any (будь-який), new (новий), other (інший), first (перший). Останнє – це числівник, яке стоїть на 88 місці за частотою використання.
  Найбільш популярні англійські слова: список
  Не так багато в топ-100 прислівників, але серед них: most (найбільш, більше всіх), even (навіть), back (назад), well (добре), also (також), only (тільки), now (зараз), then (тоді), some (небагато, кілька), just (тільки що), when (коли), up (вгору), there (там). Найбільш популярні англійські слова – це сполучники, що сполучають складні пропозиції. П'яту сходинку у топ-100 займає «і», на мові оригіналу – and. Трохи рідше використовуються: or (або), so (так, отже), how (як, яким чином), because (тому що).

  Що ще слід знати

  Список буде неповним, якщо не включити в нього частки: no, not (не, ні), would (б); а також числівники: two (два), one (один). Оксфордскими аналізувалися вченими тексти, тому в сотню найбільш уживаних слів не увійшло згоду - слово «так», яке часто використовується в розмовній мові. По-англійськи - yes. Приступає до освоєння іноземної мови необхідно знати, що його особливістю є не тільки труднощі у вимові незвичних для росіян звуків, але і труднощі при читанні. Найпопулярніші слова англійською мовою з перекладом повинні включати в себе і транскрипцію - запис звуку з допомогою фонетичних символів. Для читання важливо знати не тільки правила, а й типи мовлення (їх п'ять), які суттєво впливають на вимову буквосполучень. Однак «Гугл» полегшує завдання, пропонуючи голосове звучання розшукуваних в пошуковику слів, що і дозволило нам не користуватися транскрипцією. Для успішного вивчення мови потрібно звертати увагу на ідіоматичні вирази й інші стійкі словосполучення, які варто також запам'ятовувати поряд з простими словами. Це особливо важливо для освоєння розмовної мови.