Львів
C
» » Either, neither: вживання, правила, приклади і вправи

Either, neither: вживання, правила, приклади і вправи

Багато граматичні теми потребують більш детального розгляду, оскільки прогалини в знаннях істотно ускладнюють не тільки процес передачі інформації на мові, що вивчається, але й розуміння мовлення носіїв.

Загальні відомості

Одна з важливих тем - слова either, neither. Вживання цих лексичних одиниць має певні особливості, оскільки в різних випадках вони можуть виступати в якості прислівники, займенники або союзу. Також вони використовуються в різних конструкціях.

eitherneitherсоюз~ or - або або,
або або~ nor - ні, нізайменникбудь (з двох), хто-небудьніякої (з двох), ніхтоприслівниктеж, такожтеж, також не

Що стосується вимови neither/either, правило фонетики допускає два варіанти. Різниця обумовлена лише особливостями діалектів. Наголос падає на перший склад.
 • У Великобританії говорять переважно[a?Г°?],[na?Г°?].
 • У Сполучених Штатах та деяких північних районах Англії поширений варіант[i:Г°?],[ni:Г°?].
 • Далі розглядаються деякі випадки вживання слів either/neither, вживання в якості різних частин мови, а також у складі деяких стійких виразів.


  Особливості вживання різних варіантів перекладу "теж" та "також"

  Найбільш споживаними варіантами перекладу слів "теж", "також" є англійські еквіваленти too, also. Однак існують конструкції, в яких використання цих слів буде помилкою. Як перекладається російська фраза "я теж"? Все залежить від того, відповіддю на яке висловлювання буде це вираз. Якщо пропозицію співрозмовника було ствердною, на що ви хочете відповісти "я теж", тоді використовується too . Якщо ж ви хочете вимовити "я теж" у відповідь на негативне висловлювання, тоді слід використовувати словосполучення me neither. У тому випадку, коли ви відповідаєте на повідомлення співрозмовника і використовуєте частку not , слід поставити either .


  Either, neither: вживання, правила, приклади і вправи
  Розгляньте наступні приклади:
 • I like juice. - Me too . (Я люблю сік. - Я теж.)
 • I don't like juice. - Me neither . (Я не люблю сік. - Я теж.)
 • I don't like tea. - I don't like tea either . (Я не люблю чай. - Я теж не люблю чай). Або ж neither do I. (Я також не люблю.)
 • Перші два випадки досить прості для розуміння. Якщо словосполучення "я теж" є відповіддю на стверджувальне висловлювання співрозмовника, ви використовуєте фразу me too. Якщо ж ви погоджуєтесь з негативним пропозицією, то відповідаєте me neither. Третій випадок має на увазі поєднання частинки not і прислівники either в одному реченні.

  Neither/either: правило конструкцій "або або", "ні ні"

  В подібних виразах вищезгадані слова виступають у ролі спілок. Еквівалентом російської конструкції "або або" є англійська формула either or. Тобто перше "або" перекладається як either, а друге - як or. Використовується вираз у тих випадках, коли йдеться про вибір між двома одиницями, але обрати можна лише щось одне. Приклади:
 • Either you make an apology now or I'll tell your mother. - Або ти зараз вибачаєшся, або я розповім твоїй мамі.
 • They want to go either to Argentina or to Venezuela for winter holidays. - На зимові канікули вони хочуть вирушити або в Аргентину, або до Венесуели.
 • Коли потрібно перевести пропозицію, що містить слова "ні ні", використовується англійська конструкція neither nor.
  Приклади:
 • Neither Mary nor Ann brought this book. - Ні Марія, ні Анна не принесли цю книгу.
 • You can have n either icecream n or cake before the dinner. - Ви не можете їсти ні морозиво, ні тістечко перед обідом.
 • Either, neither: вживання, правила, приклади і вправи
  Примітка Важливо пам'ятати, що, на відміну від російської формули, де крім "ні" використовується ще частинка "не" (Він не їсть ні рибу, ні м'ясо), в англійській версії негативна частка опускається: He _ eats neither fish nor meat. У подібних випадках не можна вживати not поряд з встановленою конструкцією. Англійська формула і так передбачає, що пропозиція негативне. Це одна з поширених помилок у початківців.

  "Будь" і "ніякої"

  Переклад російського слова "будь-який" залежить від контексту. Зрозуміти цей нюанс легше на конкретних приклади:
 • Which can book I read? - You can take any of them. (Яку книгу я можу прочитати? - Ти можеш взяти будь-яку з них.)
 • Даний приклад ілюструє той випадок, коли є кілька варіантів (більше двох). Якщо ж необхідно вибрати одне з двох, відповідь буде наступним:
 • You can read either (one/of them). - Ти можеш читати будь-яку з двох). Або neither що значить "ні" (з двох).
 • Примітка: у тих випадках, коли потрібно вжити слово "обидва", використовується both. Наприклад:
 • I like both books. - Мені подобаються обидві книги.
 • Порівняйте з наступними прикладами:
 • I like neither books. - Ні один (з двох) книг мені не подобається.
 • I can read either book. - Я можу прочитати будь-яку з (двох) книг.
 • I can read any book. - Я можу прочитати будь-яку книгу (взагалі).
 • Either, neither: вживання в інших словосполученнях

  Практично для кожного слова можна знайти певний набір стійких виразів, які необхідно знати. Це дозволить зробити вашу мову більш яскравою і виразною. Either:
 • ~ way - як би то/там не було;
 • from ~ direction - з будь-якої сторони;
 • in ~ case/event - будь/у тому чи іншому випадку;
 • on ~ hand/side - по обидві сторони;
 • give a month or so ~ way - з можливим відхиленням в місяць в ту або іншу сторону.
 • Either, neither: вживання, правила, приклади і вправи

  Neither:
 • I am ~ off nor on - я не можу визначитися, вагаюся;
 • ~ fish nor flesh - ні риба ні м'ясо;
 • ~ here nor there - недоречно, особливої ролі не грає, не суть важливо;
 • ~ more nor less than - лише, тільки, не що інше;
 • ~ way - ні так ні сяк, ні те ні се;
 • on ~ side - ні з якого боку.
 • Постарайтеся збагачувати свій активний словниковий запас додатковими виразами, поступово вивчаючи нові фрази.

  Вправи з відповідями

  Для успішного оволодіння будь-якою темою, будь то граматичні правила або набір лексики, слід застосовувати новий матеріал на практиці. Крім складання пропозицій, корисно також виконувати завдання. Якщо ви пропрацюєте достатню кількість вправ на підстановку слів either/neither, пропозиції будуть складатися набагато легше. Ви зможете вільно використовувати їх у своїй повсякденній промові з носіями англійської мови. Будь-які знання слід відразу ж застосовувати, інакше вони забуваються. Вставте пропущені слова either/neither . Вправа:
 • She can't ride a horse. - I can't ride them (Вона не може їздити верхи на коні. - Я теж не можу їздити на них.)
 • I've never been to China. - Me (Я ніколи не був у Китаї. - Я теж.)
 • I can't understand that language. - I can't understand it (Я не можу зрозуміти цю мову. - Я також.)
 • I speak French nor Spanish. (Я не кажу ні по-французьки, по-іспанськи.)
 • You can go to Japan or to Vietnam. (Ти можеш поїхати або в Японію, або у В'єтнам.)
 • Ann won't go to school tomorrow. - Her brother won't go there (Ана не йде завтра в школу. Її брат теж не йде.)
 • Which pencil can I take? - of them. (Який олівець мені можна взяти? - Жоден з них.)
 • Відповіді: 135 6 - either;
  247 - neither.
  Either, neither: вживання, правила, приклади і вправи
  Важливо уважно розглядати контекст, використовуючи при перекладі ту чи іншу лексику, у тому числі і either/neither . Вживання деяких слів в англійській мові має свої особливості, властиві російській.