Львів
C
» » Склад злочину і кваліфікація злочинів з оцінними ознаками

Склад злочину і кваліфікація злочинів з оцінними ознаками

Теорія кримінального права зовсім недавно встановила, що ж є поняттям складу злочину. На практиці це поняття застосовувалося вже давно, проте точного змісту і визначення не було.

Термін «злочин»

Щоб зрозуміти, в чому полягає склад, що є підставою і як кваліфікується злочин, необхідно розібратися з самим поняттям. Злочин - це дія або бездіяльність (діяння), яке є суспільно небезпечним. Простими словами - шкоди від цього події виражається в нанесенні шкоди інтересам, які потрапляють під юрисдикцію кримінального права.


Наприклад, крадіжка завдає шкоди правам власності, які прийняті в суспільстві. Те діяння, яке формально підпадає під склад правопорушення, але не містить ознак суспільної небезпеки, не буде злочином. Наприклад, нанесення тілесних ушкоджень маніякові з метою захистити від нього дітей. Якщо розглядати формально, дія підлягає покаранню, але суспільної небезпеки воно не має, значить, мови про злочин не йде.

Поняття

Система суб'єктивних і об'єктивних елементів (ознак) діянь (дій або бездіяльності), передбачених як у гіпотезі, так і в диспозиції норм, і охарактеризовивающих певний небезпечне діяння як злочинне, називається складом злочину. Складається складу з 4-х складових підсистем:
 • об'єкт правопорушення;
 • об'єктивна сторона правопорушення;
 • суб'єктивна сторона злочину;
 • суб'єкт злочину.
 • Значення складу полягає в тому, що він служить підставою для призначення кримінальної відповідальності. Коли відсутній який-небудь елемент складу, кримінальна відповідальність не настає. Наприклад, діяння скоєно людиною, визнаним неосудним. У такій ситуації відсутня, суб'єкт злочину. А значить, вирок не може бути винесено, так як така людина не притягується до кримінальної відповідальності.


  Склад злочину в КК

  Склад та кваліфікація злочинів у кримінальному законодавстві не розкриваються. Користуються цим терміном слідчо-судова практична діяльність і теорія кримінального права. Прийнято під складом розуміти об'єднання об'єктивних і суб'єктивних ознак, які згідно закону характеризують певне діяння суспільно небезпечне як злочин.
  Склад злочину і кваліфікація злочинів з оцінними ознаками
  Склад злочину являє собою законодавчий образ конкретного злочинного вчинку, який описано в конкретних статтях Особливої розділу КК.

  Кваліфікація злочинів

  У перекладі з латині «кваліфікація» - якість. Говорять про щодо кваліфікації злочинів у двох сенсах:
 • як про певному логічному процесі або діяльності;
 • як про результат, де діяльність отримала підсумкову оцінку небезпечного виду поведінки і за діянням закріплено поняття в певному документі.
 • Для того щоб правильно кваліфікувати злочин, а потім винести правильне рішення щодо покарання, необхідно розібратися, як поділити злочину. Виділяють логічну, філософську, правову, психологічну основи кваліфікації. У галузі кримінального права під кваліфікацією розуміють встановлення відповідності або рівності ознак, які є у вчиненого небезпечного діяння, прикметами, які передбачені законом. Висновок про те, чи є такі ознаки і відповідають вони описаним, робиться на підставі порівняння діяння з існуючими нормами. Зіставлення роблять тільки на одній підставі кримінально-правових загальновизнаних мірок, інші ознаки не враховуються.
  На саме поняття складу злочину впливає кваліфікація злочину. Наприклад, для складу злочину в незаконному полюванні ознака «місце злочину» вважається обов'язковим. Від нього й залежатиме рішення, винесене за питання. Кваліфікація - це оцінка кримінально-правового характеру тих фактичних обставин по справі, які мали місце. Правильно встановлена кваліфікація залежить від правильного встановлення обставин.
  Склад злочину і кваліфікація злочинів з оцінними ознаками
  Злочин кваліфікується в ході проведення попереднього розслідування (дізнання, попередньо проведеного слідства), а також судового розгляду, а потім - винесення вироку. Також присвоєння кваліфікації входить у завдання наглядового та касаційного розгляду у кримінальних справах. Висновки про те, що в діянні є склад злочину, який відповідає встановленим кримінально-правових норм, що відображаються в документації:
 • постанову для порушення справи або в незгоді на збудження;
 • постанові про те, що необхідно особа залучити в якості обвинуваченого;
 • застосування запобіжних заходів;
 • обвинувальному вироку;
 • обвинувальному висновку.
 • У цих документах докладно і точно фіксуються назви всіх статей, під які підпадає злочин.

  Значення кваліфікації

  Визначення складу злочину і кваліфікація злочинів - один з максимально відповідальних моментів у роботі правозастосовчих органів. Правоприменитель наділяється найбільш широкими повноваженнями в питаннях прийняття рішення з питання кваліфікації злочину. Цей же момент обумовлює повну відповідальність за прийняте правозастосувачем рішення по справі. Проблеми кваліфікації злочинів за складом існують досі, незважаючи на численні спроби провести чітку класифікацію. Встановлення в діянні ознак конкретного складу злочину може бути досягнуто тільки шляхом кваліфікації злочину. Тут вона виступає обґрунтуванням з точки зору права, згідно з яким особа притягується до кримінальної відповідальності, застосовуються заходи примусу, пред'являються обвинувачення, визначаються покарання або виповнюється покарання.
  Склад злочину і кваліфікація злочинів з оцінними ознаками
  Кваліфікація в результаті не тільки є віддзеркаленням охоронних кримінально-правових відносин, але і відображає суміжні кримінально-виконавчі та кримінально-процесуальні відносини. Правильна кваліфікація є запорукою винесення вірного вердикту.

  Види кваліфікації

  Склад злочину і кваліфікація злочинів під час його визначення передбачають поділ процесу кваліфікації на різні підвиди. Склад злочину - це підстава для кваліфікації злочину. Види кваліфікації:
 • Офіційна. Така кваліфікація дається слідчим, дізнавачем або судом на всіх стадіях кримінального провадження.
 • Неофіційна. Вона дається студентами, науковцями, іншими особами в приватному порядку.
 • Процес кваліфікації

  Під час кваліфікації злочинів виробляється кілька дій:
 • здійснюється з'ясування, дане злочинне діяння (відповідність статті КК РФ № 14);
 • з'ясовується, хто є об'єктом (а в ряді випадків - предметом) злочинного посягання;
 • здійснюється аналіз ознак, які входять в об'єктивну, а також суб'єктивну сторони;
 • визначаються правові вимоги, які пред'являються до суб'єкта злочину.
 • Правильна кваліфікація злочину дає змогу прояснити питання про наявність або відсутність кримінальної відповідальності, а також дозволяє суду визначити справедливе покарання за вчинене діяння.

  Оціночні ознаки в кваліфікації

  Кваліфікація складів злочинів з оцінними ознаками є важливим етапом в розборі діяння.
  Склад злочину і кваліфікація злочинів з оцінними ознаками
  Оціночні ознаки є змінними. Їх зміст значно залежить від того, яке правосвідомість спостерігається у юриста, який застосовує закон. Ці ознаки найбільш наближені до постійно мінливих обстановці, яку доводиться оцінювати органам слідства, прокуратури та суду. І з певною часткою умовності їх прийнято називати «оціночними» ознаками. Прикладом типового оціночного ознаки буде служити вказівка на «істотної шкоди», який наноситься при зловживанні владою, громадським чи державним інтересам, а також інтересам, які охороняються законом, суспільним інтересам і інтересам і правам громадян.

  Істотну шкоду

  Так як саме поняття «істотної шкоди» не розкривається в Кримінальному кодексі, то остаточне рішення про те, чи є сам злочин істотним чи ні, приймає лише суд. Склад злочину і кваліфікація злочинів - один з найбільш відповідальних етапів у всьому судовому провадженні. При цьому оціночні поняття є відображенням відносин між предметами чи явищами, а також характеризують результат порівняння якогось предмета з певним зразком (стандартом або еталоном). Варто зазначити, що поняття стандарту в застосуванні до злочинів розглядається вельми специфічно.

  Значення складу злочину для кваліфікації

  В першу чергу значення складу злочину полягає в тому, щоб бути підставою для несення кримінальної відповідальності. Це означає, що особа, в діянні якої є склад злочину, підлягає притягненню до несення кримінальної відповідальності з боку прокуратури, суду та органів слідства, а сама особа таку відповідальність нести не зобов'язана. Друга функція, яка є у складу злочину - допомагати кваліфікації. Значення складу злочину для кваліфікації злочинів полягає у встановленні необхідної відповідності, тотожності, ідентифікації вчиненого ознаками складу, які передбачені в правовій нормі.
  Склад злочину і кваліфікація злочинів з оцінними ознаками
  Цілком певний склад злочину має соціальну і кримінально-правову значимість. Значення складу злочину для кваліфікації злочинів загальносоціального характеру полягає у вираженні негативної оцінки суспільства сукупності ознак, які утворюють певний склад злочину. Також своє ставлення до даного питання може виражати держава. Кримінально-правове значення виражається рядом різних моментів.

  Кваліфікаційні помилки

  Кваліфікація діяння за складом злочинів, на жаль, може мати помилки. Кваліфікаційні помилки - це неправильно встановлені відсутності або наявності ознак складу злочину, а також відповідності його опису в частинах КК РФ (визначення за Кузнєцової Н. Ф.). Такі помилки мають кримінально-правовий характер, на відміну від кримінально-процесуальних. Основними джерелами таких помилок є недоліки правозастосування і недоліки законодавства.
  Склад злочину і кваліфікація злочинів з оцінними ознаками
  Кваліфікаційні помилки узагальнюються за трьома групами:
 • Не визнається наявність складу злочину там, де він є.
 • Зізнається, що склад злочину є там, де він відсутній.
 • Вибирається невірно норма Кримінального кодексу для здійснення кваліфікації.
 • Кваліфікація суміжних злочинів

  Кваліфікація суміжних складів злочинів має певні труднощі. Суміжні склади споріднені за характером небезпеки, яку вони представляють для суспільства, а також різні за одним або кількома спільними ознаками. У КК не менше 150 суміжних складів злочинів. Для кваліфікації таких злочинів важливо виділення елементів, які будуть розмежовувати їх. Наприклад, у випадку крадіжки чужого майна розмежувальними ознаками буде служити форма привласнення чужого. Якщо крадіжка - це таємне викрадення, грабіж - відкрите, а розбій - насильницьке. Суміжні злочини службового характеру різні об'єктом - інтереси служби в різних організаціях, проти інтересів державної служби, правосуддя, військової служби.
  Склад злочину і кваліфікація злочинів з оцінними ознаками
  Кваліфікація злочинів за ознаками складу злочину в суміжних випадках, а також визначення спорідненості дій дозволяють визначити таке поняття, як неодноразовість судимості і злочини. Це означає, що об'єктів може бути кілька. Криминологически таке рішення цілком обгрунтоване.

  Висновки

  Склад злочину, види складів, кваліфікація злочину у загальній сукупності утворюють єдину підставу для визначення кримінальної відповідальності. Вони служать правильної юридичної кваліфікації, якої зазнає злочинне діяння, а також є підставою для того, щоб суд визначив розмір покарання, його вид і строгість, а також зміг встановити інший запобіжний кримінально-правової відповідальності. Точне і правильне визначення складу злочину - одна з гарантій того, що права і свободи людини, громадянина будуть захищені, законність і правопорядок будуть дотримуватися і зміцнюватися, а держава і далі буде мати ознаки демократичної та правової.