Львів
C
» » Вживання об'єктних займенників у англійській мові

Вживання об'єктних займенників у англійській мові

Використання займенників у мовленні дозволяє уникнути тавтологий і замінити власні іменники. Саме займенники – це невід'ємна частина будь-якого висловлювання, так як вони замінюють назви та одушевлених і неживих предметів (називний відмінок). Що стосується об'єктних займенників у англійській мові, то вони мають ряд функцій, які необхідно розглянути.

Відмінок особових займенників в англійській мові

В англійській мові існує всього два підтипи особових займенників – суб'єктні (називний відмінок) і об'єктні (об'єктний відмінок). Вони мають ряд відмінностей і функцій у мові. Перші відповідають на питання хто?, що? А об'єктний відмінок особових займенників в англійській мові буде відповідати на питання непрямих відмінків російської мови, а саме: кого? кому? ким? про кого? Це робить вивчення англійської граматики трохи легше, у порівнянні з російською.


Необхідно чітко розрізняти обидві форми займенників, щоб вміти правильно їх використовувати в пропозиціях. Тому потрібно розглянути їх у порівнянні.
Вживання об'єктних займенників у англійській мові

Об'єктний відмінок

Як видно з таблиці, кожне об'єктне займенник в англійській мові належить до відповідній формі суб'єктного. Займенник me[mi:]відноситься до першої особи однини і перекладається: мене, мені, мною, про мене. Наприклад, tell me – скажіть мені. У множині займенник we[wi:]змінюється на us[?s]– нас, нам, нами. Наприклад, у реченні: Let us come in – дозвольте нам увійти. Не піддається змінам займенник другої особи you[ju:]– ти, Ви, і набуває інші значення: Вас, тебе, тобі, Вами, тобою. Наприклад, I will call you later – я передзвоню тобі пізніше.


Говорячи про третіх осіб, потрібно вживати: him[him]– йому, його, ним; her[h?:]– їй, нею, її; it[it]– його, її, йому, їй, що ним, що нею. Наприклад, I am with him – я з ним; he loves her – він любить її; you have a paint, use it – в тебе є фарба, використай її. При цьому слід зазначити, що присвійний займенник her[h?:]– її, абсолютно сходиться з об'єктним, тому потрібно уважно ставитися до його використання в мовленні. Займенник them[Г°?m]не змінюється ні в вимові, ні в написанні: let's go with them – підемо з ними.

Місце об'єктних займенників у реченні

Тільки добре засвоївши особисті займенники в називному відмінку, можна переходити до ознайомлення з об'єктним падежем займенників. В англійській мові їх використання у пропозиції має дещо інший відтінок, і не завжди зрозуміло, як правильно перевести фразу з такими займенниками. Саме тому потрібно чітко знати їх місце в реченні. На відміну від першої групи, другі займенники не виступають підметом, а є доповненням присудка. Тому вони, як правило, стоять після дієслова: they don't want to know us – вони не хочуть знати нас. Але є випадки, коли об'єктні займенники виступають у ролі присудка, наприклад: it's me. Нерідко вони фігурують у питаннях: Can you help me? – Ви можете мені допомогти? У порівняннях також використовуються об'єктні займенники, наприклад: My brother is elder than me. Кілька об'єктних займенників в одному реченні – непоодинокий випадок в англійській мові. Це властиво більш складних конструкцій виразів: he asked me to take her with us – він попросив мене взяти її з нами.
Існують дієслова, після яких необхідно використовувати прийменник з доповненням. До таких дієслів належать: to agree, to look, to listen, to wait та ін. Наприклад, will you listen to me? – Ви мене послухаєте? В таких випадках перед займенниками використовуються прийменники: at, with, to, for, of та ін.
Вживання об'єктних займенників у англійській мові
Наступне відео допоможе краще розібратися з вживанням певних прийменників перед об'єктними займенниками. Тим, хто тільки починає вивчати англійську мову, варто акцентувати свою увагу на їх вимову.
Вживання об'єктних займенників у англійській мові

Вправи

Використання займенників повинно бути засвоєно на рівні автоматизму. Для цього потрібно відпрацьовувати свої навички за допомогою різних вправ. Починати слід з простих вправ на відпрацювання об'єктних займенників у англійській мові. Вправа 1. Замініть дані іменники займенниками в об'єктному відмінку. Mother, table, Sam, book, cat, boy, children, flower, snow, friend, I and my father. Вправа 2. Заповнити пропуски займенниками в об'єктному відмінку.
 • Why are you looking at that poster? Do you like ___?
 • The girl is singing. Please, listen to ___!
 • Dan asked you on date? Will you go with ___?
 • Neighbours are having a party. Go and tell ___ to the music down.
 • We are going to the picnic on Saturday. Will you go with ___?
 • I'm very angry! Listen to ___!
 • You are mad. I'm not going anywhere with ___!
 • Вправа 3. Заповнити пропуски об'єктними займенниками.
  Вживання об'єктних займенників у англійській мові
  Щоб чітко засвоїти правила вживання особових займенників в англійській мові, їх слід відпрацьовувати паралельно у вправах. Наприклад:
  Вживання об'єктних займенників у англійській мові
  Правильне і доречне використання особистих займенників у мовленні вказує на досить високий рівень, оскільки вони входять до складу таких складних граматичних конструкцій, як: complex object і complex subject. Починаючи вивчати займенники, слід відразу розкласти все про об'єктних займенниках в англійській мові "по поличках". В такому випадку подальше освоєння мови буде протікати без значних складнощів.