» » Непрямі питання в англійській мові: правила вживання і освіти

Непрямі питання в англійській мові: правила вживання і освіти

Рубрика: Мови
Непрямі питання в англійській лише формально можна назвати такими. Вони граматично відповідають нормам прямої мови, і лише передають в ній початковий зміст запиту. Склад питань відповідає утвердительному пропозиції. Такі конструкції вживаються в непрямої мови. Питальний знак при цьому не ставиться. Форми дієслів, займенників, прикметників та інших частин мови змінюються за тими ж правилами, що і для непрямих тверджень. Розглянемо загальні правила освіти, а також приклади вживання.


Непрямі питання в англійській мові: правила вживання і освіти

Приклади вступних фраз для побудови непрямого питання

Дана граматична конструкція використовується, в основному, для переказу, або для додання питання ввічливості. У зв'язку з цим існує цілий перелік вступних фраз, утворюють непрямі запитання.
 • Can I ask you? - Можу я вас запитати?
 • I wonder/I was wondering? - Мені цікаво/Цікаво
 • Would you mind telling me? - Ви не проти підказати мені?
 • Do you know/Do you happen to know? - Ви знаєте?
 • Can/could you tell me? - Ви не могли б мені сказати?
 • Приклади: Where are you going? Could you tell me where you are going? Куди ти йдеш? - Ти можеш мені сказати, куди ти йдеш? Why is the girl crying? Do you happen to know why the girl is crying? Чому дівчина плаче? - Ти, бува, не знаєш, чому дівчина плаче? When does he start working? Can I ask you when he starts working? Коли він почне працювати? - Можу я тебе запитати, коли він почне працювати?
  Непрямі питання в англійській мові: правила вживання і освіти

  Загальні правила перетворення прямих питань непрямі

  Пряме запитання передбачає наявність допоміжного дієслова do, does, did, або одного з питальних слів who, whose, which, why, when, how many, how long, how much. Непрямий ж будується по-іншому. У ньому не вживаються допоміжні дієслова. Після питальних слів також слід прямий порядок пропозиції. Якщо такі відсутні, то замість них вводиться союз whether або if. Прямі і непрямі питання припускають дотримання правил узгодження часів при перетворенні. Для побудови останніх вводиться перша частина речення з дієсловами типу ask, wonder, inquire, want to know та їм подібними.


  Приклади: She Can type? He asked if she can type. Вона вміє друкувати? - Він запитав, чи вміє вона друкувати. Is it raining? She enquired if it was raining. Йде дощ. - Вона поцікавилася, чи йде дощ. Where is the bus station? The boy asked where the bus station was. Де автобусна зупинка? - Хлопець запитав, де автобусна зупинка. Резюмуючи вищесказане, можна виділити наступні три особливості побудови непрямого питання:
 • Наявність вступної фрази на початку.
 • Прямий порядок слів за типом ствердної пропозиції.
 • Відсутність допоміжних дієслів do, did, does.
 • Розглянемо приклади перетворення загальних і спеціальних питань непрямі окремо. Перші вводяться в речення сполучниками if або whether, а другі вимагають питального слова (why, where, how, when та ін).
  Непрямі питання в англійській мові: правила вживання і освіти

  Перетворення загальних і альтернативних запитань непрямі

  Дані питання утворюються шляхом використання допоміжного дієслова, який ставиться на початку речення. Вони передбачають відповідь «Так» або «Ні». Щоб перетворити їх на непрямі запитання, використовується вступна фраза, союз if/whether, прямий порядок слів і відсутність допоміжного дієслова.
  Приклади: Have you got a smartphone? He asked if I had a smartphone. У тебе є смартфон? - Він запитав, чи є у мене смартфон. Did you come by bus? She asked whether I had come by bus. Ти приїхав на автобусі? - Вона запитала, приїхав я на автобусі. Have you been to Paris before? He asked if I had been to Paris before. Ти вже був у Парижі? - Він запитав, чи я раніше в Парижі.

  Перетворення спеціальних питань непрямі

  Даний тип питань перетворюється шляхом використання вступної фрази, питального слова і дотримання прямого порядку слів у реченні. Приклади: «How old is your brother?», she asked. She asked how old his brother was. « Скільки років твоєму брату? » запитала вона. - Вона запитала, скільки років його братові. «When we can have breakfast?», he asked. He asked when they could have breakfast. Він запитав: « Коли ми зможемо поснідати? » - Він запитав, коли вони зможуть поснідати. Joanne said to Mary, «Why are you so tired?» Joanne asked Mary why she was so tired. Джоанна сказала Марі: «Чому ти така втомлена?» - Джоан запитала Марі, чому вона така втомлена.

  Узгодження часів в непрямих питаннях

  Так як непрямі запитання носять характер розповіді чи переказу, то при необхідності дотримуються правила узгодження часів, як при переході в непряму мову. Слід дотримуватися встановлених для цього формул перетворення. Вони полягає в тому, що непрямі запитання будуються з відступом на один час назад у минуле в другий частині структури. Наприклад, у реченнях з Present Simple/Continuous/Perfect (Справжнє просте/тривалий/закінчений час) використовується Past Simple/Continuous/Perfect (Минулий просте/тривалий/закінчений час). А у випадку з вихідним минулим, в непрямому реченні використовується Past Perfect (минулий завершений час). У випадках з майбутнім ми використовуємо правила вживання Future in the Past.
  Приклади: He asked, «What are watching you?» He asked what I was watching. Він запитав: «Що ти дивишся?» - Він запитав, що я дивлюся. She asked, «Where have you been last night?» She asked where I had been last night. Вона запитала: «Де ти був учора ввечері?» - Вона запитала, де я був учора ввечері.
  Непрямі питання в англійській мові: правила вживання і освіти
  Непрямі питання в англійській мові значно розширюють можливості комунікації, вираження думок і використання граматичних структур. Вони роблять мова ввічливіше, і дають можливість більш повно описати або переказати події від свого імені або від третьої особи.