Львів
C
» » Характеристика діяльності: загальна, професійна, економічна. Види діяльності, процес і загальна оцінка

Характеристика діяльності: загальна, професійна, економічна. Види діяльності, процес і загальна оцінка

Всі люди разом, різні їх групи, а також кожна людина окремо щодня взаємодіють з навколишнім світом. В результаті якісь образи втілюються в матеріальні об'єкти, а певні людські потреби задовольняються. Діяльністю називають таку взаємодію із середовищем, яке спрямоване на досягнення цілей, поставлених свідомо. Крім того, в результаті неї повинні створюватися цінності, значущі для суспільства, або освоюватися соціальний досвід.
Характеристика діяльності: загальна, професійна, економічна. Види діяльності, процес і загальна оцінка

Загальна характеристика діяльності

Кожна людина, як і група людей, проявляють протягом життя різного роду активність. Однак не всякі її прояви називаються «діяльність». Характеристики та оцінка її повинна бути:


 • соціально зумовленої, так як вона є продуктом історичного розвитку суспільства в цілому;
 • цілеспрямованою, оскільки мета діяльності обирається індивідом усвідомлено;
 • суб'єктній, тобто зумовленою характеристиками особистості;
 • предметної, так як суспільство виробляє способи і норми дій, які люди направляють на предмети духовної та матеріальної культури;
 • планової, адже всі її елементи підпорядковані чіткій системі і продуманому порядку.
 • Діяльність реально існує в різноманітних формах, втілюється в культурі і відбивається в мистецтві.
  Характеристика діяльності: загальна, професійна, економічна. Види діяльності, процес і загальна оцінка

  Елементи, прояви та способи здійснення

  Характеристика діяльності включає також поняття «вчинок», «поведінка», «операція». Елементом діяльності є вчинок. Це деяка дія, що має виражений соціальний сенс. Психічна діяльність зовні проявляється в поведінку. Це певна міміка і пози індивіда, або серія здійснюваних вчинків. Тут далеко не завжди спостерігається наявність певного плану або цілі.


  Операція - особливий спосіб здійснення якоїсь дії у певних умовах. З допомогою них вирішуються основні завдання. У більшості випадків операції носять автоматизований, часто не усвідомлюваний характер.
  Характеристика діяльності: загальна, професійна, економічна. Види діяльності, процес і загальна оцінка

  Характеристика видів діяльності

  Диференціюючи діяльність за видами, виділяють три основних.

  Вид діяльності  Сутність процесу та характеристика діяльності  Результат діяльності  Праця  Предмети природи, духовної та матеріальної культури помітно змінюються.  Потреби задовольняються, створюється продукт, визнаний суспільно значущим.  Вчення  Придбання знань. Навички і вміння можуть бути отримані в спеціально організованих установах, попутно як побічний результат іншої діяльності, у процесі самоосвіти.  Психологічний розвиток індивіда, освоєння знань і досвіду, виробленого соціумом.  Гра  Вид з закріпленими в ході історії типовими способами людських дій і взаємодій.  Соціалізація особистості, оволодіння усім досвідом людства, особистісний, когнітивне і моральний розвиток дітей.

  Характеристика діяльності: загальна, професійна, економічна. Види діяльності, процес і загальна оцінка
  Різні етапи розвитку особистості припускають різну провідну діяльність. Ведучим називається не той вид діяльності, яким суб'єкт присвячує найбільшу кількість часу, а визначає найважливіші психічні характеристики людини.
  Характеристика діяльності: загальна, професійна, економічна. Види діяльності, процес і загальна оцінка

  Трудова діяльність – доля дорослих

  Відомі на сьогодні форми поділу праці такі:
 • загальна (все суспільне виробництво складається з різних сфер: промисловість, транспорт, зв'язок, аграрний сектор та інші);
 • приватна (поява відносно самостійних галузей всередині сфер загального поділу праці);
 • одинична (те, як розподіляється праця на кожному конкретному підприємстві).
 • Всі три форми з'єднані міцними зв'язками. Як загальна, так і одинична форми поділу праці можуть впливати на приватну. На всі три впливає технічний прогрес, який ставить нові технологічні і організаційні завдання змінює характеристики діяльності учасників виробничого процесу. Це відбувається, наприклад, за рахунок автоматизації виробництва. Вона вивільняє трудящих, веде до іншого, ніж раніше, поділу праці і змінює загальну структуру працівників.

  Соціальна діяльність

  Людина виробляє і відтворює як істота суспільна. Він цілеспрямовано і постійно змінює як природний, так і соціальний світ шляхом соціальної діяльності. Вона має два вихідних елементи: діяльність актуальна і накопичена. Характеристика соціальної діяльності виділяє дві її сторони, які є основними. Це суспільну свідомість і безпосередньо практика. Крім того, розрізняють два чинники цього виду діяльності: соціальну інформацію та організацію. Двома регуляторами тут виступають соціальне управління і на противагу йому - соціальне дезуправление.
  Характеристика діяльності: загальна, професійна, економічна. Види діяльності, процес і загальна оцінка

  Відображення соціальної діяльності в науковій літературі

  Наука вивчає діяльність, вважаючи її однією з фундаментальних завдань. Великі уми в галузі філософії та соціології, глибоко проникшиеся природознавством і обществознанием, б'ються над цією проблемою.
  Прагнучи класифікувати соціальну діяльність за її характеристиками, вчені пропонують різні варіанти. Наприклад, М. С. Квєтної описує розподіл по чотирьом елементам:
 • інтереси і потреби;
 • цілі та мотиви;
 • засоби і дії;
 • продукти.
 • М. С. Каган ґрунтується на трьох основних елементах соціальної діяльності, але в іншому розрізі:
 • суб'єкт;
 • об'єкт;
 • активність.
 • На думку Б. А. Грушина, класифікаційних рядів потрібно виділяти теж цілих три.
 • за характером затрачуваної енергії (м'язові, розумові, психічні сили);
 • за складом (предметна діяльність, інформаційна і «гра фізичних або психічних сил»);
 • за загальним характером (виробництво, споживання, спілкування).
 • Професійна діяльність

  Психологія праці головним своїм об'єктом вважає професійну діяльність. Вона характеризується зовні і внутрішньо.
 • Зовні (через об'єкт і суб'єкт, предмет праці, засоби для ведення діяльності і її умови).
 • Внутрішньо (описуються механізми і процеси психічного регулювання, сама структура, зміст та операції, необхідні для реалізації професійної діяльності).
 • Варто уточнити значення деяких понять, пов'язаних з внутрішніми характеристиками професійної діяльності.

  Предметом праці називають ті речі, а також явища і процеси, з якими вступає у взаємодію трудящий (як в думках, так і практично). Ті знаряддя, що посилюють здатність суб'єкта з розпізнавання специфіки предмета праці і зміни його називають засобами праці. Умови ж праці складаються з чотирьох характеристик професійної діяльності:
 • соціальна;
 • психологічна;
 • санітарно-гігієнічна;
 • фізична.
 • Економічна оцінка діяльності

  Грамотно складена економічна характеристика діяльності підприємства включає кілька розділів.

  Назва розділу  Зміст розділу  Загальні відомості  Згідно з яким законом створено, організаційно-правова форма, повне фірмове найменування, місце знаходження, поштову адресу. Оцінюється статутний капітал, описуються засновники, терміни і цілі діяльності, форма власності, розглядається статут.  Структура управління підприємством  Дається на основі трьох основних систем управління виробництвом: лінійної, функціональної та змішаної. Вказується, чи є підприємство юридичною особою, описується ієрархія керівництва.  Характеристика трудових ресурсів та оплати праці  Загальна кількість співробітників, виробничо-технічна база. Огляд кадрової політики, якісний і кількісний аналіз персоналу.  Основні економічні показники роботи  Темпи зростання обсягів виробництва і реалізації. Огляд виробничих фондів, засобів і предметів праці, вивчення раціональності та економності. Загальний опис фінансових результатів діяльності підприємства.

  Звертаючи увагу на усі зазначені пункти, можна скласти цілком докладний портрет будь-якого підприємства, дізнатися його відмінні особливості та характеристику процесу діяльності.
  Характеристика діяльності: загальна, професійна, економічна. Види діяльності, процес і загальна оцінка

  Багата їжа для науки

  Як зміст, так і будова діяльності досить складні. Вона має велику кількість різновидів і безліч конкретних проявів. Описувати їх можна нескінченно.
  З вісімдесятих років минулого століття і донині діяльність не перестає глибоко вивчатися представниками різних наук. Діяльність вивчають різними методами. Наприклад, К. Левін запропонував соціопсихологічне дослідження. Воно передбачає проникнення в саму суть проблеми, спочатку зробивши необхідні зміни, а після спостерігаючи його наслідки. Даний метод вважається ефективним у програмах роботи з ув'язненими або дискусіях між жертвами расизму та людьми з расовими забобонами. Діяльність вивчають багато які науки, наприклад, географія. Адже людина не пристосовується, немов тварина до якої-небудь середовищі. Він сам пристосовує її під свої потреби. Трудиться на цій ниві тривалий час, щоб поліпшити умови і не допустити катаклізмів. Психологія вивчає діяльність людини з точки зору психічного відображення в ній дійсності. У статті описані лише основні характеристики діяльності і розглянуті деякі її види.