Львів
C
» » Що таке евристична бесіда

Що таке евристична бесіда

Метод бесіди у навчанні був розроблений ще давньогрецьким мислителем і філософом Сократом. Слово «евристика» в перекладі з давньогрецької означає буквально «знаходити», «відшукувати». Цей спосіб за допомогою спеціальних питань, майстерно сформульованих викладачем, дозволяє учневі прийти до правильної відповіді самостійно.
Що таке евристична бесіда

Визначення

Сьогодні евристична бесіда – це колективний метод мислення, або ж бесіда між учнями і вчителем на певну тему. В педагогіці такий метод носить назву проблемного навчання. Потрібно відзначити, що застосування цього методу повинно проводитися тільки з тими учнями, які вже володіють певною базою знань з предмету.


Переваги методу

Зміст евристичної бесіди полягає в тому, що викладач за допомогою спеціальних питань наштовхує свою аудиторію на отримання правильних відповідей. Вчитель спонукає учнів використовувати вже накопичений досвід, порівнювати між собою предмети і явища, робити правильні умовиводи. Так як цей тип навчання відноситься до колективних, він дозволяє створити атмосферу групової зацікавленості. А це дозволяє учням осмислити вже наявну інформацію, сприяє розвитку їхнього мислення як логічного, так і творчого.
Що таке евристична бесіда

Мінуси

Однак, незважаючи на всі переваги, метод евристичної бесіди має і свої недоліки. Перший, як уже було зазначено, складається в необхідності наявності в учнів певного багажу знань. Без досвіду вони не зможуть роздумувати над поставленими питаннями у вірному напрямку, це зможе лише ще більше ускладнити розуміння предмета. Наступний недолік полягає в тому, що цей тип навчання відноситься до групових – його складно застосовувати в індивідуальному навчанні. Також метод евристичної бесіди вимагає від учителя ретельної підготовки. Нерідко вона займає більше часу, ніж саме заняття. Вчитель повинен розділити плановану бесіду на логічні частини, сформулювати чимало питань, розташувати їх в правильно порядку, який буде відповідати логіці міркувань.


Один з основних інструментів евристичної бесіди – це постановка питань. Кожен питання має викликати уявний резонанс в учнів, спонукати їх до активного розумовому процесу, пошуку правильної відповіді на питання. Саме тому даний спосіб дуже добре розвиває кмітливість у будь-якому віці. Такі питання прийнято називати «продуктивними».

Якими повинні бути відповіді?

До відповідей учнів також пред'являється ряд вимог. В першу чергу, вони повинні відображати самостійність міркувань учня. Не можна ставити перед учнями відразу декілька питань – це тільки сприятиме розсіюванню фокусу їх уваги. Викладач повинен хвалити учнів за питання до себе й групі. Він повинен якомога частіше звертатися до учнів, пропонуючи поміркувати над цими питаннями, відкоригувати відповідь, даний товаришем. Не можна обмежуватися роботою тільки з активними учнями – потрібно залучати і мовчазних. Нерідко трапляється так, що безініціативний учень поводиться так тільки з сорому, хоча насправді він хотів би взяти участь у бесіді.
Також важливе значення для проведення евристичної бесіди несе та обстановка, в якій вона проводиться. Заняття повинно проводитися в доброзичливій і невимушеній атмосфері. Важливо не тільки те, що говорить викладач, але і яким чином він це робить – який його тон розмови, міміка. Завершити бесіду необхідно підбиттям загальних результатів.
Що таке евристична бесіда

Як підготуватися?

При підготовці до проведення евристичної бесіди викладач повинен слідувати плану:
 • Спочатку чітко поставити мету бесіди з учнями.
 • Заздалегідь скласти план-конспект заняття.
 • Підібрати відповідні наочні засоби для донесення інформації.
 • Правильно сформулювати основні й додаткові запитання, які потрібно поставити учням у процесі бесіди.
 • Найважливішою частиною при цьому є підготовка питань. Вони повинні бути логічними і чітко сформульованими. Також обов'язковою умовою є їх відповідність рівню знань учнів. Крім цього, питання не обов'язково повинен містити відповідь у прихованому вигляді. Питання задаються всій групі учнів. Після того, як їм було дано час на обдумування правильних відповідей, викликається один з учнів. Інших також необхідно залучати до процесу обговорення. Інші учні можуть коригувати, доповнювати і уточнювати відповідь. Бесіда є одним з найбільш складних методів, оскільки вимагає напруги сил як від викладача, так і від групи учнів. Учитель повинен володіти високим рівнем майстерності, уважно вислуховувати відповіді, схвалювати правильні, виправляти і коментувати помилкові думки, залучати в процес всю групу учнів.
  Що таке евристична бесіда

  Приклад евристичної бесіди

  Цінність цього методу полягає в тому, що з його допомогою викладач може зробити висновок про те, який актуальний рівень знань учнів з предмета. Він може оцінити рівень їх пізнавальної активності – питання учнів можуть послужити своєрідним зворотним зв'язком між ними і викладачем. Саме тому цей метод користується популярністю у викладачів шкіл і Вузів. Нерідко вчителям різних предметів необхідно відшукати приклад евристичної бесіди. Однак, навіть маючи приблизним планом заняття, учитель повинен пам'ятати: даний метод вимагає вміння імпровізувати. Також викладачеві необхідно досконало знати свій предмет, щоб вчасно зуміти направити розмову у потрібне русло. Наводимо приклад евристичної бесіди на тему географічних відкриттів:
 • Задати учням питання про те, у чому полягали причини Великих географічних відкриттів.
 • Запитати аудиторію, які схожі риси між відкриттям Америки і виявленням шляху в Індію.
 • Як учні ставляться до підкорення європейцями Америки? Попросити їх пояснити свою думку.
 • Також викладач може задати учням питання про те, яким чином християнські місіонери сприяли поширенню знань з різних територій. Можна наштовхнути групу учнів на думку, що саме завдяки великим географічним відкриттям почав відбуватися обмін різними рослинами і тваринами між континентами.
  Що таке евристична бесіда

  Евристична бесіда на уроці історії

  Цей метод за своєю ефективністю не поступається традиційному проведення занять у вигляді лекції. Рішення одного питання буде породжувати в учнів другий, третій і так далі. З допомогою даної методики школярам буде легше зрозуміти логіку історичних подій, зрозуміти і оцінити їх зміст. Евристична бесіда з історії готується на базі тієї теми, яку вчитель планує представити на уроці. В якості прикладу розглянемо такий тип бесіди на тему «Історія Китаю». Ці питання вчитель може взяти на озброєння, склавши план проблемної бесіди на тематику власного уроку.
 • Згадайте, ким у XVIII столітті був завойований Китай?
 • Що принесло панування чужинців його народу?
 • Скільки часу воно тривало? Як було повалено? Чому завойовники перейняли від переможених мову і культуру?
 • Що таке евристична бесіда

  Застосування методу з дошкільниками

  Проведення евристичних бесід з дошкільниками – не менш ефективно, ніж з більш старшими учнями. Дітям можна поставити ряд ситуаційних завдань. Наприклад, що робити, якщо в квартирі сталася пожежа? Як вчинити, якщо бачиш, що тоне людина? А які дії необхідно зробити, якщо прорвало кран, а дорослих немає вдома? Всі ці питання допоможуть дітям навчитися мислити в складній ситуації.