Львів
C
» » Діагностика навченості - це контроль і оцінка знань і умінь учнів

Діагностика навченості - це контроль і оцінка знань і умінь учнів

Навченість з предмету – це факт оволодіння учнем деякою програмою, передбаченою курсом навчання. Знання розцінюються як систематизований об'єкт для засвоєння. Нерідко моніторинг навченості учнів передбачає перевірку специфічних умінь, пов'язаних з отриманої нової інформації. У класичному випадку увага приділяється даних, отриманих у процесі навчання. При цьому під обученностью прийнято розуміти підсумки навчання, одночасно термін позначає і умова, що робить успішним навчання в майбутньому. Є навіть загальноприйнята формула навченості, показник якої обчислюється як співвідношення кількості оцінок з «відмінно» до «задовільно» до числа учнів. Цей показник важливий для розуміння якості процесу викладання.


Діагностика навченості - це контроль і оцінка знань і умінь учнів

Важливі особливості

У рамках методології викладацького процесу виявлено, що навченість безпосередньо визначається об'єктивними чинниками. Це залежить від рівня програми, використовуваної для навчання, від технологій робочого процесу та майстерності викладача. Діагностичні тести, що дозволяють оцінити якість навчання, також показують залежність від суб'єктивних показників – це здатність учнів до навчання та їх мотивація. Свою роль відіграє працездатність аудиторії, стан здоров'я.

Поняття та характеристики

Розуміти, що це – діагностика навченості, повинні всі сучасні викладачі, зацікавлені в якісному викладанні матеріалу учням. Для цього потрібно знати, що навченість являє собою параметр, що характеризує рівень освіченості кожного присутнього в аудиторії. Диференційований процес викладання знань завжди супроводжується певними показниками навченості. Зазвичай в якості таких обирають рівні, що відображають ефективність засвоєння нової інформації, умінь аудиторією. Різні фахівці, які розробляли методологію викладання, пропонують застосовувати різні параметри для виявлення рівня навченості.


Діагностика навченості - це контроль і оцінка знань і умінь учнів

Систематизовано і послідовно

Оптимальний підхід передбачає вибір однієї системи параметрів, методики вимірювання показників. Це дозволяє при контролі рівня навченості отримувати порівнянними, зіставні дані, а також інформацію, достовірну з точки зору статистики. Дані допоможуть сформувати стандарти освіти на рівні школи, району, регіону, удосконалити програми, предмети, які потребують в цьому. Стандартом прийнято позначати такий рівень засвоєння, який вважається достатнім. Необхідно не тільки кількісне опис, але і параметри, що дозволяють охарактеризувати якість процесу навчання.

Контроль учнів

Найпростіша діагностика навченості та научуваності – це регулярне проведення контрольних робіт. Одним із сучасних підходів вважається поуровневий, в рамках якого можна відносно кожного члена аудиторії оцінити не тільки ефективність засвоєння програми, але і його інтелектуальні вміння. З одного боку, це дозволяє продіагностувати всю аудиторію, одночасно з цим допомагає зрозуміти, як точно засвоєна інформація, наскільки висока відтворюваність.
Контрольні поуровневие роботи – це метод діагностики навченості молодших школярів, учнів середньої школи, старших класів і слухачів освітніх програм у вищих навчальних закладах. Такий метод можна використовувати при роботі з найрізноманітнішими предметами.
Діагностика навченості - це контроль і оцінка знань і умінь учнів

Можна випустити з уваги?

Деякі сучасні викладачі, переважно початківці, цікавляться, чи є шляхи поводження обов'язкової діагностики навченості. Це, як відзначають імениті фахівці методології, вкрай небажано і нерозумно. Відомо, що більша частина засобів контролю викликає неприязнь, відторгнення учнів і ускладнює їх відносини з викладачем, тим не менше неможливо обійти цей елемент системи викладання. Звичайно, тест з англійської може викликати страх у учнів, але тільки він покаже дійсно точно, наскільки добре засвоєна програма, чи можуть учні застосовувати навички, передані їм вчителем. Діагностика – слово, прийшла до нас із давньогрецької мови, і в оригіналі означає здатність розпізнавати. Педагогіка передбачає, що діагностика навченості – це прояснення обставин дидактичного процесу і виявлення результативності з високим рівнем точності.

Результати та процес

Фактично діагностика навченості – це метод контролю, фіксування результативності процесу передачі інформації на момент виявлення показників. А ось діагностування навчання передбачає визначення кожного представника аудиторії як здібного (або ні) засвоїти інформацію, яку планується передати.
Діагностика навченості - це контроль і оцінка знань і умінь учнів
При роботі у вищій школі для викладачів на перше місце виходить діагностика навченості, а ось спряжена з нею захід по виявленню рівня навченості реалізується досить рідко. Зазвичай вона необхідна лише на момент визначення, наскільки придатні представники аудиторії до отримання спеціальності.

Комплексне поняття

Діагностика в педагогіці навченості, научуваності являє собою складне поняття, сформований декількома складовими елементами. Найбільш значущими є контроль, перевірка, оцінка, облік умінь, знань. Якщо звернутися до словника, тоді діагностика навченості розтлумачується як накопичення статистичної інформації або прагнення виявити факт наявності деякого об'єкта, для чого проводиться опис та підрахунок. Контроль розуміють як перевірку і спостереження з метою її проведення.
Перевірка в сучасному розумінні, у тому числі в дидактичних матеріали для викладача, розглядається як процес, що має два суттєво відмінних значення. З одного боку, в більш широкому сенсі її можна вважати синонімічно контролю, але більш вузьке трактування терміна передбачає визначення результативності контрольних заходів.

Процес і результат

При виявленні рівня навченості мало просто провести тест з англійської, російської, математики або будь-якого іншого предмету, потрібно ще й зафіксувати отримані при цьому результати. Одночасно оцінюються якісні показники не тільки отриманої учнями інформації, але і набутих ними навичок, умінь. Загальноприйняте відображення якісного показника – кількісний, тобто оцінка, яка для школярів початкової, середньої ланки фактично дорівнює позначці. Якщо звернутися до історії вдосконалення методології викладання, можна помітити, що деякі теоретики пропонували ввести відмінність цих двох термінів. Особливо багато інформації можна отримати, вивчаючи роботи психолога, педагога Амонашвілі. Саме він вказав, що позначка – це лише кількісний параметр оцінки, в той час як оцінка – більш складний і ємний термін, який включає в себе ще й словесну передачу думки про виконану роботу, описову форму. Як зазначав цей видатний автор, оцінка – обов'язковий елемент процесу діагностики навченості, а ось відмітка при ряді умов факультативна.
Діагностика навченості - це контроль і оцінка знань і умінь учнів

Контроль: нікуди не дітися

Систематизований контроль дає можливість оцінити результативність передачі даних аудиторії, визначити ступінь навченості і зрозуміти, з якої причини навички, знання засвоєні з пробілами. Вважається, що діагностика навченості – це ефективна методика виявлення рівня навчальної роботи, що пов'язане з підвищенням якості викладацької роботи. Вчитель, адекватно аналізує отриману за результатами контролю інформацію, може зрозуміти, які засоби, методи впливу на аудиторію допоможуть йому поліпшити результати роботи. Контроль навченості важливий для обох сторін процесу. Викладач, проводячи контрольну роботу, дозволяє аудиторії усвідомити, наскільки великі знання, який рівень навичок вже отримано. На підставі цього школярі, студенти можуть зробити коректні висновки щодо підготовленості до освоєння більшого обсягу даних по предмету. Втім, важливо враховувати, який вік учнів: для студентів, наприклад, усвідомлення результатів контролю вагоміший, ніж для тих, що проходять курс шкільної програми.

Вік і навчання

Проходять навчання в стінах університету молоді люди, як кажуть психологи, поступово переходять від юного віку до зрілого. При цьому дитячий період, отроцтво, юність у первинному етапі – часові проміжки, коли немає психологічного минулого, що вимагає оцінки, планування поточного моменту і майбутнього. Немов у своїх роботах зазначав, що люди, не переступили кордон юності, просто не усвідомлюють майбутнього і не мають його, а не пов'язане з минулим або тим, що прийде пізніше.
Діагностика навченості - це контроль і оцінка знань і умінь учнів
Студенти – аудиторія, яка усвідомлює свою дорослість поступово. Для цього процесу характерне встановлення психологічних зв'язків між накопиченим досвідом, що відбуваються і запланованими подіями. Тому контроль знань для будь-якого студента набагато важливіше, ніж для школяра, так як допомагає сформувати тактику стосовно до дисципліни. Багато на підставі проміжного і підсумкового контролю формулюють для себе, наскільки вони придатні до професії або ж необхідно зміна обраного життєвого курсу. Це накладає особливу відповідальність на працюючих з ними викладачів – необхідно вміти адекватно, неупереджено оцінювати аудиторію, в той же час підтримуючи кожного окремо взятого індивідуума, змушеного боротися з непростою ситуацією усвідомлення зв'язків минулого, поточного, наближається.

Рубати з плеча?

Відомо досить багато випадків, коли перші перевірочні роботи на практикумах з обраної спеціальності були приводом для студентів кинути обраний напрям і перевестися на інший факультет або взагалі залишити навчання у вищому навчальному закладі. Багато розуміли, що в даний момент вони ще не підготовлені до потрібної міри, щоб отримувати кваліфікацію. Завдання викладача – розгледіти потенціал у кожному присутньому на заняттях, особливо на практикумах, надати посильну підтримку, якщо це необхідно і може дати позитивний результат. Одночасно з цим важливо враховувати, що деякі студенти набагато вище оцінюють факт отримання хорошої оцінки, ніж реальне накопичення інформації. При роботі з такою аудиторією контроль не завжди може показати реальний рівень освоєння які навчаються навичок і інформації, в той же час саме оцінка – основний стимул для учня зрозуміти, запам'ятати дані, передбачувані прохідним ним курсом.

Діагностика і контроль: чи є різниця?

В деяких теоретичних роботах ці два терміна прийнято об'єднувати в одне поняття, але певна група методистів наполягає, що необхідна диференціація. Справа в тому, що діагностика в загальному випадку – це не тільки контроль, але й формулювання оцінки, перевірка та накопичення інформації щодо успішності навчання. Дані, які викладач отримує щодо своєї групи, аналізуються для виявлення тенденцій, динаміки процесу, на підставі чого можна зробити висновки, яким чином будуть розвиватися події, як можна підвищити рівень навченості. Як звертають увагу деякі методисти, діагностика – це набагато більш глибоке поняття, ніж проста перевірка.
Діагностика навченості - це контроль і оцінка знань і умінь учнів
Діагностика включає в себе контроль умінь, інформації, засвоєної аудиторією, і виставлення оцінок для кожного учасника. У той же час шкільна оцінка – це досить суперечливе явище, на що не раз звертали увагу фахівці, що займаються методичними питаннями викладання. Право на оцінку, яка є у кожного вчителя, не повинно застосовуватися безоглядно: треба думати, зважувати наслідки. Важливо об'єктивно контролювати процес освоєння учнями інформації, гуманно ставитися до аудиторії. Фактично саме ідеї гуманізму – фундамент дидактичної системи, якими б особливостями вона не володіла в кожному конкретному випадку.

Оцінка: особливості в теперішньому часі

Сучасний підхід до педагогічного процесу передбачає розглядати оцінку як засіб стимуляції. Результати, одержувані в процесі діагностування навченості, можна застосовувати для формулювання оцінного судження, на підставі якого особу простіше самовизначитися. Ми вимушені існувати в умовах дуже високої конкуренції, та отримання найвищого бала – бажання, яке спонукає людину на певний додаток зусиль. Навчання в добровільному порядку, а також аналогічний характер контролю – ще одна значуща частина сучасної системи навчання. Якщо раніше оцінка була для багатьох учнів найбільш неприємним моментом отримання освіти, то зміна її на добровільну стає раціональною методикою формулювання рейтингу особистості. На підставі даних, одержуваних у ході освітнього процесу, можна зрозуміти, наскільки вагою людина в суспільстві.

Контроль і взаємодія

Ефективний тільки такий процес навчання, який передбачає приділяти увагу зворотного зв'язку. Це означає, що потрібно особливо ретельно аналізувати інформацію, яку вчитель може отримати від учня. Зворотний зв'язок допомагає укласти, наскільки ефективно просувається процес навчання, які якості особистості при цьому розвиваються, наскільки удосконалюються здібності, у тому числі пізнавальні.
Діагностика навченості - це контроль і оцінка знань і умінь учнів
Зворотній зв'язок важлива для вчителя, зацікавленого в якісному процесі навчання. Це допомагає оцінити результат і скоригувати методику взаємодії з аудиторією. На підставі коректного аналізу можна змінити підхід до процесу передачі інформації, щоб поліпшити показники засвоюваності даних. Кожен новий етап необхідно будувати в індивідуальному порядку, враховуючи особливості досягнутого учнями раніше. Це змушує диференціювати завдання, методики навчання, щоб домагатися гідних результатів. Зворотній зв'язок для учня – це теж важливий аспект, так як дозволяє зрозуміти, які досягнення кожної конкретної людини, які йому притаманні недоліки. Одержуючи оцінку своєї активності, учень член аудиторії більш уважно прислухається до порад, які допомагають скоректувати лінію поведінки.