Львів
C
» » Що таке індивідуалізація. Диференціація та індивідуалізація навчання

Що таке індивідуалізація. Диференціація та індивідуалізація навчання

Спробуємо розібратися в тому, що таке індивідуалізація. Класична система виховання і освіти, яка використовується в Радянському Союзі, не передбачала виявлення і розвитку творчих здібностей кожної дитини. В даний час у вітчизняній педагогіці відбуваються суттєві зміни. Для того щоб йти в ногу з часом, шкільної та дошкільної практиці використовуються сучасні, інноваційні методики, які повною мірою відповідають потребам сучасного покоління.

Сутність методичних прийомів

Індивідуалізація навчання має такі особливості:
 • дозволяє враховувати розумові можливості школярів;
 • підбирати індивідуальні освітні траєкторії для кожної дитини;
 • прискорювати процес інформування підростаючого покоління.
 • Що таке індивідуалізація. Диференціація та індивідуалізація навчання

  Специфіка підходу

  Індивідуалізація передбачає врахування особистісних характеристик дітей у всіх методах і формах навчання. Диференціація – це варіант організації навчального і виховного процесу з обов'язковим урахуванням можливостей та інтересів школярів.


  Диференціація та індивідуалізація діяльності – це взаємопов'язані між собою методи. При їх грамотному застосуванні можна розкривати сильні сторони школярів, розвивати в них унікальні особистісні якості. Педагог отримує можливість стежити за динамікою своїх підопічних, розуміти їх пріоритети, надавати супровід на різних етапах навчального процесу.
  Що таке індивідуалізація. Диференціація та індивідуалізація навчання

  Суть індивідуалізації

  Процес передбачає створення комплектів завдань різного обсягу і рівня складності. Індивідуалізація навчання пов'язана з розробкою організаційно-навчальних заходів у різних навчальних класах з обов'язковим урахуванням індивідуальних здібностей і можливостей кожного учня.


  Основною метою такого виду підходу є розкриття індивідуальних здібностей та особливостей дітей, сприяння формуванню в підростаючому поколінні самостійності і відповідальності. Індивідуалізація освіти передбачає:
 • конкретну підтримку школярів в усвідомленні індивідуальних пріоритетів, потреб, цілей навчання;
 • створення умов для розкриття природних задатків;
 • здійснення допомоги і підтримки для самореалізації школярів.
 • Суть такого підходу полягає у коригуванні процесу розвитку дитини з урахуванням умов життя, специфічних параметрів його особистості.
  Що таке індивідуалізація. Диференціація та індивідуалізація навчання

  Специфіка диференційованого навчання

  Індивідуалізація освіти передбачає вибір певної розвиваючої траєкторії для кожного школяра. У завдання педагога входить допомога і супровід дитини, добір теоретичного та практичного матеріалу з урахуванням його індивідуальних та вікових особливостей. Диференціація освітнього і виховного процесу обумовлює створення можливостей для повноцінного розвитку особистості, здатної до соціалізації в сучасних умовах. Серед відмінних параметрів диференційованого навчання зазначимо підрозділ на дві групи:
 • зовнішню диференціацію, спрямовану на створення профільних класів, гімназій, корекційних освітніх установ;
 • внутрішній варіант, спрямований на роботу всередині класного колективу.
 • Етапи внутрішньої диференціації

  Розмірковуючи над тим, що таке індивідуалізація і диференціація, зазначимо, що для внутрішньої форми виділяють кілька основних етапів:
 • спочатку проводиться первинна діагностика, спрямована на виявлення індивідуальних особливостей школярів;
 • за результатами анкетування учнів ділять на групи: за швидкості засвоєння матеріалу, концентрації уваги;
 • підбираються певні завдання для кожної групи.
 • Що таке індивідуалізація. Диференціація та індивідуалізація навчання

  Переваги і недоліки аналізованого підходу

  Розмірковуючи над тим, що таке індивідуалізація, виділимо позитивні та негативні установки індивідуального підходу в освітньому процесі. До основних переваг можна віднести:
 • відхід від усереднення школярів у процесі набуття ними теоретичних знань і практичних навичок;
 • можливість здійснювати коригування при відставанні дітей за якимись показниками;
 • виділення сильних сторін дитини, розвиток пізнавального інтересу у дітей;
 • збільшення частки самостійності.
 • Продовжимо розмову про те, що таке індивідуалізація. Зазначимо, що не можна залишити без належної уваги і основні недоліки цього педагогічного підходу:
 • посилення нерівності між дітьми;
 • негативні психологічні результати самосприйняття тих школярів, які потрапили в слабкі групи;
 • неможливість конкуренції між відсталими дітьми та лідерами;
 • недосконалість діагностичного процесу, що приводить до потрапляння в групи «слабких» дітей, які не змогли продемонструвати свої приховані здібності і таланти.
 • Диференціація навчання здійснюється завдяки зміні змісту, регулюванню тривалості виконання деяких завдань, підбору спеціальних засобів методичної підтримки школярів із урахуванням рівня їхньої підготовленості, навченості.
  Що таке індивідуалізація. Диференціація та індивідуалізація навчання
  Індивідуалізація особи можлива в тих випадках, коли у педагога є чітке уявлення про мету, завдання уроку, його місце в освітній програмі. Педагог повинен володіти інформацією про ті труднощі, які можуть виникнути в учнів у процесі засвоєння нового матеріалу, в ході виконання диференційованих завдань. У своїй роботі педагог повинен використовувати диференційоване навчання в системі, а не епізодично. Здійснюється подібне навчання з допомогою індивідуальних та групових завдань. Подібний підхід виправданий в наступних ситуаціях:
 • якщо зміст вправи однаково для класу, але сильним хлопцям на його виконання дають меншу кількість часу;
 • загальне завдання пропонується всій групі, але слабким учням педагог пропонує додатковий допоміжний матеріал, суттєво облягаючий їм роботу. Наприклад, хлопці отримують опорні схеми, таблиці, зразки відповіді, алгоритми;
 • на одному етапі заняття застосовуються завдання різного змісту та рівня складності, призначені для слабких, середніх, сильних школярів.
 • Диференціація та індивідуалізація – це методи виховання і навчання, які в повній мірі відповідають федеральним стандартам другого покоління.
  Що таке індивідуалізація. Диференціація та індивідуалізація навчання

  Висновок

  Індивідуалізація права на отримання якісної безкоштовної освіти – основне завдання шкіл, ліцеїв, гімназій. Для виконання соціального завдання державні освітні установи вибирають інноваційні методики, сучасні педагогічні прийоми. Індивідуалізація і диференціація освітнього і виховного процесу в повній мірі відповідає вимогам ФГОС другого покоління.