Львів
C
» » Логістичний процес на складі

Логістичний процес на складі

Оцінку ефективності будь-якого виробничого підприємства можна дати за рівнем витратності всіх здійснюваних на ньому операцій. А цей показник значною мірою залежить від організації логістичних процесів руху матеріальних потоків, в які входять комплектуючі та матеріали, напівфабрикати і т. д.
Логістичний процес на складі
Ще порівняно недавно керівники підприємств концентрували свою увагу на раціональне використання обладнання, машин і робочої сили. При цьому значно менші зусилля докладалися для вдосконалення логістичних процесів просування матеріальних ресурсів. Зовсім іншу картину можна було спостерігати у високорозвинених країнах. Тут вже протягом багатьох років усі предмети праці знаходяться в центрі уваги менеджерів слідкують за ефективністю логістичних процесів виробництва. Все це дозволяє досягнути мінімізації витрат і максимізації доходів, що є найважливішим напрямком діяльності будь-якої комерційної структури.


Значення складу на підприємстві

Якщо розглядати логістичний ланцюг будь-якої комерційної структури, то стає зрозуміло, що рух матеріальних потоків неможливе без концентрації і зберігання у спеціально відведених для цього місцях запасів, необхідних для виробництва продукції. Для цього і існують відповідні склади. Вони являють собою об'ємні приміщення, призначені для розміщення матеріальних цінностей. Будь-який рух через склад неможливо без витрат уречевленої і живої вантажу. А це, в свою чергу, відноситься до вкладень, збільшує вартість товарів. Саме тому питання, пов'язані з функціонуванням складів, роблять значний вплив на загальний логістичний процес підприємства. І це простежується в питаннях просування матеріальних потоків, витрат обігу та використання транспорту.


На великих сучасних виробництвах склад є складним технічним спорудою, яка складається з численних пов'язаних між собою елементів. При цьому він не тільки володіє певною структурою, але і виконує ряд функцій, що сприяють перетворенню проходять через нього матеріальних потоків. Крім того, на складі відбувається накопичення, переробка і розподіл наявних товарів між споживачами. Це складне технічне спорудження часом має різноманіття параметрів, об'ємно-планувальних і технічних рішень, а також різних конструкцій обладнання. Склади виділяються великою різноманітністю номенклатури вступників і перероблюваних вантажів. Але в той же час ця споруда є тільки одним із численних елементів логістичного бізнес-процесу, який і диктує необхідні умови руху матеріальних потоків. Саме тому розгляд складу повинно відбуватися неизолированно від всього виробництва. Адже цей елемент є інтегрованою складовою частиною загальної логістичної ланцюга. Тільки при такому підході можливо успішне забезпечення виконання основних функцій, покладених на склад, а також досягнення необхідного рівня рентабельності.

Правила створення складської системи

Варто мати на увазі, що на різних підприємствах логістичний процес руху матеріальних потоків може мати суттєві відмінності. Це пояснюється різницею в параметрах місць зберігання комплектуючих і сировини, а також всіх їх елементів і самої структури, заснованої на взаємозв'язку даних складових.
Логістичний процес на складі
При організації логістичного процесу на складі необхідно керуватися принципом прийняття індивідуального рішення. Тільки такий підхід здатний зробити роботу цього підрозділу максимально рентабельної. А для цього необхідний попередній аналіз логістичних процесів у питаннях переробки вантажів не тільки всередині, але і за межами складських приміщень. При цьому розкид можливостей важливо обмежити практично вигідними і розсудливими показниками. Тобто логістичний процес повинен передбачати тільки економічно виправдані витрати у вигляді впровадження якого-небудь технічного і технологічного рішення, пов'язаного з фінансовими вкладеннями. При визначенні необхідного інвестування важливо виходити з доцільності і раціональності прийнятого рішення, без оглядки на модні тенденції і пропоновані на ринку технічні можливості. Адже основним призначенням складу були і залишаються концентрація запасів, подальше їх зберігання, а також забезпечення ритмічного та безперебійного постачання споживачів.

Організація руху матеріалів

Логістичний процес на складі дуже складний. Він вимагає цілковитої узгодженості виконання функцій постачання запасами, переробки вантажів, а також розподілу наявних цінностей. По суті, складський логістичний процес – це діяльність, яка охоплює практично всі основні сфери роботи підприємства. Особливо це стає зрозуміло, якщо розглядати дане питання на мікрорівні. Саме тому складський логістичний процес – це діяльність, яка за своїм функціоналом значно ширше технологічного процесу. При цьому вона включає у себе: - первинне постачання необхідними запасами;
- здійснення контролю над поставками вантажів;
- розвантаження і подальшу прийомку запасів;
- внутрискладское переміщення і перевалку вантажів;
- необхідне складування і подальше зберігання отриманих запасів;
- комісіонування (комплектацію) отриманих від замовлень від клієнтів, а також подальше відвантаження товарів, їх транспортування і експедирування;
- здійснення збору і доставки порожньої тари;
- контроль за доставкою замовлень;
- підтримання системи інформаційного обслуговування складу;
- надання послуг у формі забезпечення заявок замовників.
Логістичний процес на складі
Будь логістичний процес, в тому числі і на складі, повинен розглядатися у взаємозалежності і взаємозв'язку складових його елементів. При такому підході стає можливим координація діяльності всіх служб. Що стосується складу, то тут управління логістичними процесами повинно стати основою планування переміщення вантажів, а також здійснення контролю за їх рухом. Умовно весь процес створення матеріальних запасів можна розділити на три складові: 1. Операції за координацію служби закупівлі.
2. Операції, необхідні для переробки вантажів та їх документування.
3. Операції, які координують роботу служби продажів. Якщо розглядати першу частину даного логістичного процесу, то вона має місце в процесі постачальницької діяльності. Основні шляхи її здійснення – контроль над поставками запасів. В основну задачу постачання матеріальними цінностями складу входить забезпечення матеріалами або товарами з урахуванням можливостей їх переробки в даний період часу і для повного задоволення отриманих від споживачів замовлень. У зв'язку з цим при визначенні потреби в обсягах закупівлі необхідно орієнтуватися на роботу служби продажів і потужність складських приміщень. Проведення обліку і контролю за надходженням і відправкою замовлень дозволить найбільш ритмічно проводити переробку вантажопотоків. Крім того, це забезпечить максимальне використання можливостей складу, скоротить терміни зберігання матеріалів та збільшить оборот товарів.

Розвантаження і подальша приймання вантажів

Без проведення даних операцій неможливі всі логістичні процеси на підприємстві. При їх здійсненні слід орієнтуватися на ті умови поставки, які є в укладеному договорі. Під вказане в документі транспортний засіб (контейнер, фура або трейлер) готуються і відповідні місця розвантаження, а також все необхідне обладнання. Сучасні склади, як правило, мають автомобільні або залізничні рампи, а також контейнерні майданчики. Саме на них і проводяться розвантажувальні роботи. Для максимальної ефективності цього процесу важливо правильне оснащення таких місць, а також правильний підбір відповідного обладнання. Це дозволить розвантажити в найкоротші терміни і з самими мінімальними втратами. Це також скоротить простій транспортного засобу, а, отже, знизить витрати обігу. Проведені на даному етапі логістичного процесу операції включають в себе: - розвантаження матеріалів із транспортних засобів;
- здійснення контролю за відповідністю фізичного обсягу замовлення його документального опису;
- оформлення отриманого вантажу допомогою наявної на підприємстві інформаційної системи;
- визначення складської вантажної одиниці.

Внутрішнє переміщення

У плануванні логістичних процесів повинно бути передбачено розподіл отриманих товарно-матеріальних цінностей за різними зонами складу. Наприклад, з розвантажувальної рампи вантаж може бути доставлений до місця її приймання. Далі його переміщують туди, де він залишиться на зберіганні чи буде підлягати комплектації. Після цього матеріал або товари можуть бути знов подані на навантажувальну рампу. Подібні операції виконуються із застосуванням підйомно-транспортних механізмів або машин. />Внутрискладское переміщення вантажів проходить при мінімальній протяжності в часі і в просторі. При цьому використовуються наскрізні «прямоточні» маршрути. Така логістична схема дозволить усунути повторне повернення вантажу в будь-яку з зон складу, а також підвищить ефективність виконання всіх операцій. При плануванні подібних перевезень варто врахувати, що кількість перевалок з одного виду механізмів на інші повинно бути якомога меншим.

Складування

Даний процес також повинен бути врахований при плануванні логістичного процесу. Складування являє собою укладання та розміщення отриманого вантажу з метою його подальшого зберігання. При цьому такі дії повинні бути максимально раціональними. Для цього важливо найбільш ефективно використовувати весь об'єм зони зберігання. А це можливо при оптимальному виборі складського обладнання, яке повинно враховувати специфіку вантажу і максимально заповнювати площу і висоту приміщення. При цьому не варто забувати про робочих проходах, які необхідно влаштувати для нормального переміщення підйомно-транспортних механізмів і машин.

Зберігання

Для того щоб упорядкувати на складі вантаж, застосовується система адресного його розміщення. Причому вона може бути фіксованою або вільною. У першому випадку вантаж розміщують в строго відведених для неї місцях. У другому – в будь-яких доступних для цього зонах. Після закладання вантажу на зберігання необхідно забезпечити відповідні для цього умови, а також постійно контролювати наявність запасів із застосуванням наявної на підприємстві інформаційної системи.

Комплектація замовлень та відвантаження

Процеси логістичного ланцюжка призводять роботу складу до підготовки наявного на ньому товару згідно з заявками споживачів і подальшої його відправлення. Всі ці дії включають в себе: - отримання відбіркового аркуша (замовлення клієнта);
- перегляд і відбір товару згідно з отриманою заявкою;
- комплектацію замовлення;
- укладання товару в тару;
- оформлення документів для супроводу підготовленого замовлення;
- контроль оформлення і комплектації заявки;
- підготовку партії замовлень з оформленням товарно-транспортних накладних;
- приміщення вантажів у транспортний засіб.
Логістичний процес на складі
Комісіонування всіх замовлень проводиться на складі в зоні комплектації. При цьому підготовка і подальше оформлення необхідної документації здійснюються за допомогою інформаційної системи. Що в цьому випадку допомагає максимально спростити процес комплектації замовлення? Використовувана адресна система зберігання матеріалів. При її застосуванні у відбірковому листі відразу ж вказується місце, де знаходяться складують товари, що знижує час формування замовлення і дозволяє відстежувати його відпуск зі складу. Якщо комплектація відправлення здійснюється з використанням інформаційної системи, то це багато в чому полегшує процес об'єднання всіх вантажів в максимально економічну партію, що дозволяє ефективно використовувати наявний транспортний засіб. При цьому важливо для доставки замовлень розробити оптимальний логістичний маршрут.

Транспортування й експедиція

Подібні дії можуть бути здійснені як складом, так і безпосередньо замовником. Використання останнього варіанту зможе виправдати себе тільки в тому випадку, коли придбана партія рівна по своїй місткості транспортного засобу. Однак найбільш поширений той варіант доставки, коли вона централізовано здійснюється складом. У такому разі логістичні ланцюжки розробляються з урахуванням оптимальних маршрутів і унитизации вантажів. Це дозволяє максимально скоротити транспортні витрати і доставляти вантаж дрібними і частішими партіями.

Збір і доставка тари

Подібні операції відіграють велику роль у статті витрат. Тара або товароносители у вигляді контейнерів, піддонів і т. д., як правило, є многооборотними.
Логістичний процес на складі
Саме тому їх потрібно повернути відправнику. Максимально ефективним даний процес може з'явитися тільки в тому випадку, коли достовірно відомо оптимальна кількість тари і виконується графік перевезення між складом і споживачами.

Інформаційне обслуговування

Сполучною стрижнем роботи всіх служб, зайнятих в складському господарстві, є управління інформаційними потоками. При цьому дана система може бути самостійною або складової. Перший варіант має місце на механізованих складах. В автоматизованих службах інформаційна система являє собою частину загальної програми, яка існує на підприємстві. Другий варіант дозволяє максимально ефективно управляти усіма матеріальними потоками.
Логістичний процес на складі
В систему інформаційного обслуговування входять: - обробка всієї вхідної документації;
- видача пропозицій на замовлення постачальникам;
- управління процесами прийому і відправлення вантажу;
- контроль над готівкою запасів, наявних на складі;
- отримання замовлень від споживачів;
- документування відправлення;
- диспетчерську допомогу, в яку входить оптимальний підбір партій відвантаження, а також маршрутів доставки;
- обробка рахунків замовників;
- обмін отриманою інформацією з керівництвом підприємства, а також з операційним персоналом;
- отримання та оформлення статистичної інформації.

Висновок

Раціонально проведений логістичний складський процес є запорукою рентабельності роботи даної служби. Саме тому, при організації такого просування запасів, як правило, домагаються: - раціонального виділення робочих зон для ефективного процесу переробки вантажів;
- збільшення потужності складу шляхом раціонального використання простору;
- скорочення парку використовуються підйомно-транспортних механізмів шляхом придбання універсального обладнання;
- зниження експлуатаційних витрат при мінімізації внутрішньоскладський маршрутів;
- скорочення транспортних витрат шляхом здійснення централізованих поставок;
- максимального використання всіх можливостей, наявних у інформаційної системи.