Львів
C
» » Статистичне зведення - це що таке? Процес і види

Статистичне зведення - це що таке? Процес і види

Статистичне зведення - це відомості про окремі одиниці досліджуваної сукупності, які характеризують її з різних сторін. Отримують її після завершення початкової стадії обстеження. Результати статистичного зведення одержують шляхом узагальнення та систематизації показників, виявлених у процесі спостереження.
Статистичне зведення - це що таке? Процес і види

Значення

Зведення (групування) статистичного матеріалу дозволяє знаходити риси та особливості сукупності в цілому, а також виявляти її окремі складові, знаходити закономірності аналізованих економічних, соціальних процесів і явищ. Подібна систематизація - це процес зведення статистичного матеріалу.


Етапи роботи

Зведення і групування статистичних даних включає в себе кілька окремих етапів. Після проведення первинного аналізу здійснюється обробка отриманих результатів, метою якої є отримання узагальнених відомостей про досліджуваному процесі або явищі за певними ознаками. Статистичне зведення - це результат, отриманий після закінчення обробки первинної інформації. Вона передбачає перехід від конкретних до інформації про закономірності і типових рисах, які притаманні процесу або явища в цілому. Як проводиться статистична зведення? Етапи її здійснення наступні:
 • попередній контроль; тут проводиться перевірка наявних про явище (процес) даних;
 • розподіл за певними ознаками всіх показників;
 • створення на основі наявних показників статистичної таблиці.
 • Подібні дії потрібні для того, щоб інформація, оформлена у вигляді статистичних таблиць, була зрозумілою і зручною для сприйняття.


  Статистичне зведення - це що таке? Процес і види

  Класифікація

  Розглянемо основні види статистичного зведення. Виділяють просту і складну форму. Інформацію про індивідуальних одиницях підсумовують в цілому, не подразделяя її на однорідні види. Кінцевим результатом простої статистичної зведення буде наступна обробка наявного матеріалу. Крім того, вона має і певне пізнавальне значення.

  Особливості простої статистики

  Проста статистична зведення - це операція, яка пов'язана з підрахунком групових та підсумкових даних по сумі одиниць проведеного спостереження, а також оформлення наявного матеріалу в таблицях. З її допомогою можна виявити число одиниць аналізованої сукупності, зрозуміти обсяг розглянутих ознак, але не мати уявлення про суммарности аналізованої сукупності.
  Статистичне зведення - це що таке? Процес і види

  Складна статистика

  Така статистична зведення - це розбивання сукупної інформації на окремі однорідні групи. Здійснюється окремий підрахунок підсумків в кожній з них. Далі аналізується в цілому вся сукупність. За допомогою такого аналізу можна провести детальне вивчення предмета або об'єкта, виявити ті ознаки, які надають дію на нього, визначити особливості та закономірності аналізованої сукупності. Подібна статистичне зведення і групування являють собою комплекс операцій, що стосуються розподілу одиниць розгляду аналізованого економічного або соціального процесу (явища) на окремі групи. Крім того, передбачається створення системи певних показників, з допомогою яких буде проводитися характеристика груп, підгруп розглянутої суми явищ, виявлення числа одиниць у кожній з них, а також створення за підсумками роботи статистичних таблиць. Завдяки всебічному теоретичному аналізу змісту і сутності досліджуваних процесів і результатів і здійснюється повноцінна статистичне зведення і групування.
  Статистичне зведення - це що таке? Процес і види

  Загальні характеристики зведень

  Зведення статистичного спостереження передбачає вірогідність та обґрунтованість результатів. В програму і план проведення такого дослідження є перелік тих груп, на які розбивають всю сукупність аналізованого спостереження. Залежно від завдання статистичного зведення, підбирається певна програма. Вона передбачає наступні етапи:
 • вибір группированного ознаки для створення однорідних систем;
 • визначення кількості груп і порядку їх формування;
 • розробка системи статистичних показників для розгляду об'єкта і груп у сукупності;
 • створення макету статистичних таблиць для отримання кінцевої інформації.
 • Особливості різних видів зведень

  Зведення статистичних даних супроводжується складанням її плану проведення. У ньому передбачається інформація про терміни, алгоритм, методику проведення зведення, а також про виконавців. Обов'язково вказуються ті правила і порядок, за допомогою яких буде оформлено статистичне спостереження. Зведення, групування поділяються на централізований і децентралізований варіанти. Другий варіант передбачає узагальнення інформації, коли дослідження проводиться знизу доверху за управлінської сходах, причому на усіх етапах здійснюється детальна обробка. Її виконують на місцях, то є на підприємствах. Далі відомості надходять у відділи статистики, що функціонують в кожному суб'єкті країни. Тут вони обробляються і передаються в Держкомстат РФ. Тільки після цього виводять сумарні показники соціально-економічної ситуації в країні. Централізована статистична зведення являє собою спосіб, що передбачає зосередження всіх первинних даних, отриманих у процесі статистичного дослідження, з самого початку і до кінця в єдиній організації.
  В залежності від техніки виконання, зведення може бути ручною і механізованою, що припускає застосування електронно-обчислювальних машин.
  Статистичне зведення - це що таке? Процес і види

  Класифікація і суть угруповань

  Завдяки науково обгрунтованого поділу на групи, можна робити повноцінні і правильні висновки про досліджуваної сукупності, а також про процеси, які відбуваються. Суть наукової угруповання була детально розглянута в працях в. І. Леніна. Він вказував, що статистична угруповання потребу у всебічному соціально-економічному аналізі розглянутих явищ. Групувальні ознаки повинні відповідати завданням проведеного статистичного дослідження. В залежності від правильності їх вибору можна виявляти соціально-економічні типи аналізованих явищ. В якості яскравого прикладу подібних угруповань можна розглядати його роботу, яка пов'язана з розвитком капіталізму в Росії. Саме з допомогою статистичної угруповання можна проводити повноцінне дослідження. Для утворення однорідних груп на базі підрозділу на окремі частини статистичної сукупності або об'єднання вивчаються у сукупності одиниць потрібні певні ознаки.
  Статистичне зведення - це що таке? Процес і види

  Види статистичної угруповання

  При її застосуванні можна вирішувати такі завдання:
 • виділяти соціально-економічні типи явищ;
 • вивчати структури явищ, а також тих зрушень, які в них відбуваються;
 • виділення взаємозалежностей і взаємозв'язків між ознаками і об'єктами, які ними характеризуються.
 • Які існують види статистичних групувань? Типологічні припускають однорідні сукупності, близькі за группировочним ознаками. В якості прикладів можна відзначити групування земель за видом форми власності. У типологічної угруповання особливу увагу приділяють вибору та ідентифікації типів. Щоб побудувати типологічні угруповання, потрібно використовувати кількісні і якісні ознаки. Сукупність атрибутивному ознакою пов'язана з виокремленням числа груп, які відповідають фактичній кількості градацій даної ознаки. Проблему визначення проміжків типологічної угруповання вирішують шляхом виділення таких кількісних меж, в яких аналізоване явище буде змінювати наявні якості, набувати нові властивості. У типологічної угруповання число груп визначається кількістю наявних соціально-економічних типів. Вони пов'язані зі структурою, складом, варіативністю ознак, тому виділяють структурну угруповання. Наприклад, проводиться за кваліфікацією угруповання всіх співробітників складу.

  Значення статистичної угруповання

  Основним призначенням статистичних групувань є проведення досліджень і виявлення взаємозв'язків між окремими ознаками статистичної сукупності. Для вирішення такого завдання шикуються анатомічні угруповання. Вони дозволяють виявляти взаємозалежності і взаємозв'язку між аналізованими соціально-економічними ознаками і явищами. Всі ознаки в статистиці підрозділяють на результативні і факторні види. До перших відносять ті, що змінюються під впливом факторних ознак. А вони передбачають вплив на зміну результативних ознак. Важливим завданням у процесі побудови аналітичної угруповання є підбір кількості груп, розбити на які можна досліджувану сукупність одиниць спостереження, а також розгляд їх допустимих меж. Вивчення складних економічних і соціальних явищ передбачає застосування комбінаційних угруповань. Вони потребують виявленні достатньої кількості спостережень, тільки в такому випадку можлива побудова достовірного результату. Для знаходження об'єктів в аналізованому просторі застосовують багатовимірну угруповання. Залежно від застосовуваної інформації, виділяють наступні статистичні групування:
 • первинні, які створюються на базі первинних відомостей, отриманих у статистичному спостереженні;
 • вторинні, які являють собою результат синтезу або розчленування угруповання.
 • Варіанти побудови

  Для того щоб побудувати статистичні групування, підбирають певна ознака. Потім вибирають кількість груп, розвивають всю сукупність на них, далі фіксують її межі. Кожна угруповання передбачає виявлення конкретних показників або їх підсумовування, щоб вони могли повною мірою охарактеризувати досліджувані групи. Вибір такої ознаки є досить складним і важливим питанням у статистичному дослідженні. Саме він впливає на розподіл одиниць на конкретні групи. Висновки, які будуть зроблені після завершення аналізу, прямо залежать саме від группировочного ознаки.
  Статистичне зведення - це що таке? Процес і види

  Висновок

  Статистичні дослідження припускають серйозні та систематичні експерименти, узагальнення, висновки. Необхідно проводити первинний детальний аналіз економічної суті організації, і тільки на базі отриманих висновків і результатів шукати способи усунення виявленої проблеми. Враховуючи складність ситуації, яка нині склалася на вітчизняному ринку, статистичні дослідження і аналізи придбали особливу значимість і актуальність. Для проведення детальних і системних розрахунків сучасні статисти використовують спеціальні методики. Наприклад, завдяки виділенню груп досліджуваної сукупності за конкретною ознакою, застосування, можна робити висновок про доцільність діяльності компанії, її результативності та ефективності. Шляхом статистичних спостережень можна отримувати відомості про всіх параметрах досліджуваного об'єкта. Факторні ознаки впливають на властивості об'єкта, завдяки їм можна отримувати на першому етапі певні висновки. Важливим етапом статистичного дослідження є проведення систематизації вихідних даних, які були отримані по мірі спостереження. Фахівці займаються обробкою отриманих з результатів підприємств, проводять узагальнення, надають готові відомості вищестоящих інстанціях, а також представникам влади. Зведення, яку виконує статист, що являє собою сукупність процедур, за допомогою яких можна провести узагальнення окремих характеристик явища, визначити характерні риси аналізованого предмета або явища, вплинути на закономірності розвитку шляхом використання статистичних показників. До того, як створити кінцеві зведення, статисти перевіряють достовірність поданих ним відомостей. Наприклад, на основі інформації, що подається керівниками освітніх установ, вибудовується рейтинг престижності шкіл. Для того щоб результат був максимально вірним, статисти не тільки використовують для побудови таблиць відомості від директорів шкіл, але і підбивають підсумки опитувань, пропонованих батькам, випускникам, школярам. Аналогічні дослідження проводяться і в сфері медицини, щоб показати результативність і якість обслуговування населення, виявити рівень надання громадянам медичних послуг. Останнім часом статистичні зведення застосовують у різних сферах діяльності. Крім аналізу ефективності роботи великих підприємств, аналогічні дослідження виконують і в соціальній сфері, визначаючи кращі підприємства та організації.