» » Рівень використання основних виробничих фондів характеризують Фондовіддача і фондомісткість

Рівень використання основних виробничих фондів характеризують Фондовіддача і фондомісткість

Будь-яке, навіть невелике виробництво вимагає наявності певного обладнання, інструменту, інвентарю і т. д. Все, що використовується підприємством для здійснення своєї діяльності, прийнято називати основними фондами. Вартісне вираження цього показника ще називають основними засобами. Щоб оцінити загальну ефективність роботи підприємства, необхідно, крім іншого, проаналізувати рівень використання основних виробничих фондів. Характеризують цей показник декілька коефіцієнтів – фондомісткість і фондовіддача.
Рівень використання основних виробничих фондів характеризують Фондовіддача і фондомісткістьПідрахунок витрат

Вартість виробничих фондів, яка припадає на одиницю продукції в грошовому вираженні (наприклад, на 1 рубль готової продукції) називається фондомісткістю. Простіше кажучи, цей показник характеризує, скільки необхідно обладнання, інструменту, спеціального інвентарю і т. д. для того, щоб виготовити товарів на 1 рубль. Цей коефіцієнт допомагає визначити, яку кількість основних засобів потрібно для випуску потрібного обсягу продукції. Особливо це актуально при намірі підприємства розширити виробництво.
Рівень використання основних виробничих фондів характеризують Фондовіддача і фондомісткість

Визначення прибутку

Фондовіддача основних засобів є коефіцієнтом, протилежним фондомісткості і який відображає розмір прибутку підприємство отримує з вартісної одиниці основних коштів. Іншими словами, цей показник кількісно характеризує, скільки грошей приносить, наприклад, 1 рубль, вкладений в обладнання, інвентар, інструменти і т. п. Такий коефіцієнт є одним з найважливіших при аналізі ефективності роботи підприємства.
Рівень використання основних виробничих фондів характеризують Фондовіддача і фондомісткістьФактори впливу

Фондовіддача і фондомісткість не є абсолютними показниками. Існує кілька факторів, що впливають на їх величину і спотворюють реальні значення:
 • Час роботи підприємства: при цілодобовому використанні обладнання в постійному кількості і режимі фондомісткість відображає реальну картину, але в разі простою або тимчасового додавання допоміжних фондів, показник істотно зміниться, і його результат не можна вважати абсолютно вірним.
 • При визначенні коефіцієнтів передбачається, що всі основні фонди використовуються за прямим призначенням і на максимально ефективної потужності.
 • Обсяги реалізації: при розрахунку фондовіддачі враховується показник реалізованої продукції, який, у свою чергу, істотно залежить від роботи менеджменту компанії, відділу продажів і т. д.
 • Розглянуті коефіцієнти рівень використання основних виробничих фондів характеризують без врахування суттєвих змін у вартості продукції, що не залежать від обсягів виробництва. Наприклад, різка непрогнозована інфляція (зростання цін на сировину, зниження попиту на готовий товар у зв'язку з його подорожчанням тощо) або законодавчі зміни (обмеження і квоти на виробництво, заборона імпорту або експорту тощо). Тому в нестандартних умовах ці показники не застосовуються.
  Рівень використання основних виробничих фондів характеризують Фондовіддача і фондомісткість

  Розрахунок

  Показники основних виробничих фондів розраховуються зазвичай з використанням даних фінансової звітності підприємства, складеної згідно з вимогами державної (національної) або міжнародної звітності. Показники внутрішніх документів компанії також застосовуються, але набагато рідше. Розрахунок досить простий і прямо випливає з визначень цих коефіцієнтів.
  Фондовіддача – це співвідношення виручки до середньої вартості основних фондів. Результат отримують шляхом простого поділу. Фондомісткість розраховують як співвідношення середньорічної вартості основних засобів до розміру виручки. Також цей показник є оберненим до показника фондовіддачі. Щоб отримати середньорічну вартість основних фондів, необхідно додати дані на початок року і на кінець, а потім розділити на 2. При цьому найчастіше в розрахунок беруть первинну вартість (вартість придбання), але іноді роблять поправки (наприклад, якщо обладнання купувалося в іноземній валюті, курс якої істотно змінився).

  Аналіз коефіцієнтів

  Рівень використання основних виробничих фондів характеризують показниками з метою подальшого вивчення і прийняття рішень, які сприятимуть розвитку підприємства і збільшення прибутку. Звичайно ж, при аналізі варто враховувати особливості продукції, режиму роботи виробництва, ситуації в галузі і т. д. Але є і деякі загальні для всіх тенденції. Наприклад, якщо фондовіддача і фондомісткість з часом збільшуються, то це є ознакою зниження ефективності роботи підприємства. Можливо, є необхідність оновлення основних засобів у зв'язку з їх зносом або старінням (фізичним або моральним). Або ж причина криється в неефективності використання обладнання. У будь-якому випадку зростання цих коефіцієнтів має насторожити. Крім того, варто розглянути значення показник в порівнянні з середньогалузевим значенням (його можна взяти на сайтах державної статистики). Наприклад, якщо величина фондомісткості по наростанню перевищує середнє значення по галузі, то ефективність виробництва падає, якщо навпаки – зростає.
  Рівень використання основних виробничих фондів характеризують Фондовіддача і фондомісткість

  Особливості показників

  Розглянуті показники рівень використання основних виробничих фондів характеризують досить добре, але при аналізі варто враховувати кілька важливих моментів. По-перше, при розрахунку і аналізі фондомісткості покладається, що все обладнання, інвентар, інструмент і т. д. використовується раціонально і грамотно, а обсяг випуску не має значної залежності від інтелектуальної праці працівників. В іншому випадку, перш ніж підраховувати цей коефіцієнт, необхідно провести аудит використання основних засобів, виявити приховані резерви і враховувати ці дані при аналізі. Крім того, не варто забувати враховувати в розрахунках ті основні засоби, які орендуються підприємством, а ось ті, що здані в оренду і не беруть участь у виробничому процесі, навпаки, слід вираховувати з загальної вартості фондів.