» » Операційний аналіз, як елемент керування витратами. CVP-аналіз. Точка беззбитковості

Операційний аналіз, як елемент керування витратами. CVP-аналіз. Точка беззбитковості

Що являє собою операційний аналіз підприємства? Для чого він використовується? Що дозволяє дізнатися?

Загальна інформація

Операційний аналіз, як елемент керування витратами. CVP-аналіз. Точка беззбитковості
Операційний аналіз спрямований на виявлення залежності фінансових результатів підприємств від обсягів реалізації і витрат. Для нього використовується співвідношення витрати/обсяг/прибуток. Завдяки цьому можна визначити взаємозв'язки між існуючими витратами і доходами при різних обсягах виробництва. Операційний аналіз спрямований на те, щоб виявити найбільш вигідне сполучення змінних. Такий підхід вважається одним з найбільш ефективних засобів планування й прогнозу діяльності компанії. В якості альтернативи для його позначення часто також вживається словосполучення «CVP-аналіз». Подібне найчастіше можна зустріти в зарубіжній літературі. Аналіз операційної діяльності має такі категорії:


 • Виробничий важіль.
 • Точка беззбитковості.
 • Запас фінансової міцності.
 • Маржинальний дохід.
 • Виробничий важіль

  Операційний аналіз, як елемент керування витратами. CVP-аналіз. Точка беззбитковості
  Цей показник дає уявлення про те, як зміниться прибуток, якщо виручка від реалізації зміниться на один відсоток. Виробничий важіль визначається як співвідношення валової маржі з прибутком. Чим більший питому вагу мають постійні витрати, тим більше у нього сила. Слід зазначити, що операційний аналіз і управління витратами передбачають не тільки розрахунок коефіцієнтів, але і їх правильне тлумачення. Тобто слід зробити висновки, які дозволять поліпшити ситуацію в майбутньому. На підставі отриманих коефіцієнтів слід розробити ймовірні сценарії розвитку підприємства, де будуть прораховані кінцеві результати на певному часовому проміжку. Для цього слід шукати саме вигідне співвідношення між перемінними і постійними витратами, обсягом виробництва і ціною продукції. Також на підставі коефіцієнтів можна зробити висновок про те, який напрямок діяльності підприємства слід розширювати, а яке згортати. Також CVP-аналіз дає уявлення про стан справ, із-за чого його результати часто відносять до комерційної таємниці підприємств.


  Точка беззбитковості

  Операційний аналіз, як елемент керування витратами. CVP-аналіз. Точка беззбитковості
  Це виручка або кількість продукції, що дозволяють забезпечувати повне покриття всіх існуючих витрат і коли спостерігається нульова прибуток. Може бути знайдена як аналітичним, так і графічним способом. Будь-яка зміна призведе до того, що виникне збиток або прибуток. Це особливо добре видно при використанні графічного способу. Аналітичний підхід є більш зручним у питанні знаходження значення і щодо витраченої трудомісткості. Точку беззбитковості можна розраховувати не тільки для всього підприємства, але і для окремих видів послуг і продукції. Як тільки фактична виручка починає перевищувати порогову, підприємство отримує прибуток. Чим більше цей показник, тим прибутковіше компанія. І це все нам дозволяє визначити операційний аналіз.

  Запас фінансової міцності

  Цей параметр говорить про те, наскільки фактична виручка вище порогу рентабельності. Також може проводитися пошук різниці між фактичним і пороговим обсягами продажів. Це дозволяє говорити про те, скільки необхідно підприємству реалізовувати продукції, щоб підтримувати свою роботу на нинішньому рівні, а також дізнатися, наскільки можна зменшити її вартість у разі необхідності конкурувати. Щоб визначити цей коефіцієнт використовується така формула:
  запас фінансової міцності = виручка – поріг рентабельності (обов'язково у грошовому вираженні). При ринковій економіці відповідь на питання про те, наскільки буде процвітати підприємство, залежить від величини одержуваної ним прибутку. Тому необхідно обґрунтовано і виважено приймати стратегічні і тактичні рішення. Запас фінансової міцності ж дозволить дізнатися яка страхова подушка є у підприємства на випадок помилки.

  Маржинальний дохід

  Операційний аналіз, як елемент керування витратами. CVP-аналіз. Точка беззбитковості
  А тепер давайте розглянемо останню категорію. В даному випадку для нас інтерес представляє коефіцієнт валової маржі. Він визначається як різниця виручки та змінних витрат. Необхідний даний коефіцієнт для характеристики зміни обсягу валових продажів, здійснених у поточному періоді по відношенню до минулого. По ньому можна судити про те, наскільки ефективно працює команда управлінців і аналітиків. Додатково на основі маржинального доходу можуть бути розраховані коефіцієнти виробничої собівартості для реалізованої продукції та загальних і адміністративних витрат.

  Додаткова корисна інформація

  Операційний аналіз дозволяє отримати широкий спектр показників, на підставі яких можна ефективно впливати на кінцеву результативність діяльності компанії. Серед них слід відзначити:
 • Найбільш вигідний в плані реалізації асортимент при обмеженій кількості ресурсів.
 • Беззбитковий обсяг продажів.
 • Мінімальну ціну реалізації.
 • Можливість зниження ціни при збільшенні обсягу збуту продукції.
 • Можливість простежити, як структурні зрушення в асортименті впливають на прибуток підприємства.
 • Рішення задач по типу покупки/виробництва деталей і/або напівфабрикатів.
 • Також використання операційного аналізу дозволяє судити про мінімальних величинах замовлень, за які слід братися за наявності певних обставин.

  На що можна звернути увагу?

  Операційний аналіз, як елемент керування витратами. CVP-аналіз. Точка беззбитковості
  Для початку можна порадити книгу авторства В. Єремєєва «Операційний аналіз як базовий елемент процесу управління поточними витратами: модель CVP». Тут дуже добре розглядається, яким чином цей підхід дозволяє оцінювати ефективність роботи організації, а також виробляти рекомендації для покращення показників. Це не єдина робота, з якої можна порекомендувати ознайомитися. Також слід згадати і книгу А. Брауна «Операційний аналіз як підхід до ціноутворення». Ознайомлення з літературою дозволить розібратися якщо і не в усіх, то як мінімум в переважній більшості аспектів і нюансів використання операційного аналізу. Найбільш важливу роль автори приділяють показника маржинального доходу. Потім проводиться розрахунок точки беззбитковості, шукається поріг рентабельності, проводиться формування запасу міцності і розраховується операційний важіль. Чим правильніше буде прийняте керівництвом рішення, тим більший економічний ефект отримає підприємство. За допомогою оперативного аналізу можна визначити резерви, забезпечити їх об'єктивну оцінку та ступінь використання, ознайомитися з потенційним або реальним дефіцитом або достатком ресурсів на складах і так далі. Цей підхід носить оперативний і внутрішній характер, завдяки чому можна оцінювати реальний стан справ.

  Висновок

  Операційний аналіз, як елемент керування витратами. CVP-аналіз. Точка беззбитковості
  Невід'ємною частиною операційного аналізу є ретельний розгляд та вивчення структури витрат підприємства. Дати тут конкретні рекомендації не представляється можливим (навіть якщо розглядати не всю економіку, а тільки одну галузь). Для оптимізації співвідношення необхідно враховувати наявні умови роботи, впливові фактори, довгострокову тенденцію і безліч інших змінних. Для найкращого результату аналіз розбивається на окремі етапи, на кожному з яких фахівець займається вивченням певних питань та надання на них відповідей. При цьому слід дотримуватися межі розумного і не опрацьовувати їх надзвичайно скрупульозно, бо це не дасть в кінцевому підсумку необхідного результату, але потребує багато ресурсів.