Львів
C
» » Види наукового дослідження та їх характеристики

Види наукового дослідження та їх характеристики

Інформація про види наукових методів досліджень в даний час актуальна не тільки для тих, хто працює в галузі теоретичної науки. Найчастіше методики, розроблені для проведення досліджень, використовуються викладачами, тренерами, фахівцями різних установ, змушених часто стикатися з іншими людьми і передавати їм накопичені знання. Не секрет, що творче ставлення до будь-якої поставленої задачі завжди підвищує ймовірність успішного вирішення проблеми, та все ж знання видів, результатів наукового дослідження дозволяє не просто покладатися на свої природні таланти, але і на накопичений іншими людьми досвід.


Види наукового дослідження та їх характеристики

Дослідження: які бувають?

Аргументуючи точність вирішення певного питання, людина тим більше додасть ваги своїм словам, чим краще він зможе пояснити, яким чином прийшов до відповідальності. Це означає, що правильне маніпулювання відомими видами діяльності наукового дослідження дозволяє домогтися свого, разом з тим створити в очах оточуючих образ не просто людини, здатного вирішити проблему, але і вміє працювати над нею з застосуванням найбільш ефективних підходів. Говорячи про різновидах дослідження, виділяють наступні типи:
 • методичні;
 • наукові методичні;
 • наукові дослідницькі.
 • Наука – це непросто

  Науковість – це параметр, на відповідність яким потрібно перевіряти не дослідження як таке, а роботу. Висувають ряд вимог; якщо процес роботи над дослідженням їм відповідає, можна говорити про науковості зробленого. Так, розглядаючи поняття науки та види наукових досліджень, не можна не визнати, що педагогічний досвід і його узагальнення – це теж наукова детальність. При цьому враховують, що методична робота і наукова методична – це в першу чергу специфіка зробленого, дозволяє говорити про те, що дослідження мало своєю метою в першу чергу знайти відповіді на питання, пов'язані з методикою (наприклад, виховання, навчання).


  У той же час важливо враховувати, що методична робота передбачає новизну і застосування методологій, характерних для цієї роботи. А ось для наукової методичної ця умова вже не буде обов'язковим. На прикладі класифікація видів наукових досліджень може бути проілюстрована так: припустимо, проводиться дослідження педагогічної роботи. Якщо при цьому дослідник просто знайомиться з досвідом фахівців, узагальнює його і аналізує, то це методична робота. А ось узагальнення, пов'язане з пошуком закономірностей, що дозволяє встановити щось нове, а потім підтвердити це в ході коректно поставленого експерименту, вже класифікується як науково-методичний вид науково-практичних досліджень.

  Термінологія – це важливо!

  Розглядаючи види наукового дослідження, важливо сформулювати, що таким дослідженням назвати можна. Як видно з теоретичної бази, термін застосовують до процесу дослідження, що супроводжується експериментуванням. При цьому теорія концептуалізу ється і перевіряється, що призводить до нарощування обсягів наукових знань суспільства.
  Види наукового дослідження та їх характеристики
  Наукові дослідження можуть бути фундаментальними, тобто спрямованими на отримання інформації, реальних областей застосування якої поки (цілком можливо), а також прикладними, тобто такими, які мають своєю метою виробництво інформації, що дозволяє досягти деякої заздалегідь сформульованої мети. Подібне дослідження спрямоване на рішення конкретної задачі. Також основні види наукових досліджень включають в себе пошукові розслідування і розробки. Перше передбачає оцінку рівня перспективності обраної теми, пов'язану з пошуком варіантів вирішення поставленої задачі, а другий термін застосовується до такого дослідження, яке дозволяє на практиці застосувати ту чи іншу роботу описаних раніше категорії прикладних, фундаментальних.

  А якщо детальніше?

  Якщо розглядати основні види наукових досліджень більш уважно, доведеться звернути увагу, зокрема, на такий факт: пізнання реальності можливо в першу чергу через фундаментальні дослідження, у той же час цей метод передбачає не брати до уваги можливість застосування отриманого знання на практиці. А ось прикладної – це такий варіант, який, навпаки, має бути застосований у рамках вирішення поставленого перед дослідниками завдання, щоб домогтися її позитивного вирішення. Монодисциплинарние види наукових досліджень, етапи наукового дослідження відрізняються строго окресленими кордонами: можна вдаватися лише до того, що доступно в рамках конкретної науки. А ось міждисциплінарні – це такі, які дозволяють фахівцям з різних сфер об'єднати свої зусилля для пошуку оптимального варіанту відповіді. Як показує практика, найбільш складні види об'єктів наукових досліджень вимагають спільної роботи представників різних дисциплін, тільки в цьому випадку можна розраховувати на успіх. Хороший приклад – генетика, так як властиві їй види цілей наукового дослідження можуть бути досягнуті тільки об'єднанням зусиль різних фахівців. Інший хороший приклад – психофізіологія, етнопсихологія, соціологія.

  Це все?

  Розглядаючи наукові дослідження, види наукових досліджень, їх характеристику, також увагу потрібно приділити ще двом важливим категоріям: комплексним і однофакторним. Перший термін передбачає такий варіант вивчення обраної області, коли дослідник застосовує заздалегідь обрану систему способів пізнання. Це дозволяє по можливості широко охопити досліджувану зону, задіявши настільки велика кількість параметрів, скільки це, в принципі, можливо і розумно. При цьому важливо зберігати баланс між максимально допустимим і оптимальним, в іншому випадку створена система виявиться надто складною навіть для групи фахівців, і просто не вийде добитися дійсно корисних результатів.
  Види наукового дослідження та їх характеристики
  Однофакторні наукові дослідження, види наукових досліджень, їх характеристика обумовлені особливістю властивого цим способом аналітичного підходу. Передбачається, що дослідник ставить собі завданням визначити один аспект реальності і прикладає всі сили на досягнення задуманого. При цьому дослідник сам має право вибрати, який саме аспект для нього найбільш суттєвий, і в прагненні до нього опановувати обрану область. Втім, потрібно визнати, що всі зазначені вище групи оспорюються тими чи іншими представниками наукового співтовариства. Незважаючи на досить велику базу по теоретизації науки і відповідної термінології, досить суттєві розбіжності як між представниками різних дисциплін, так і в межах одного напряму.

  Суб'єкти наукової діяльності

  Розглядаючи види науково-педагогічних досліджень (а також інші категорії), завжди важливо звертати увагу не тільки сам процес, але і на суб'єкт, що знаходиться в його центрі. При цьому в філософії науки термін «суб'єкт» може застосовуватися до однієї з кількох категорій осіб:
 • вчений, який здійснює відкриття;
 • спільнота вчених, що виробляють знання;
 • людство, сформований численними народами, кожна з яких продукує інформацію, ідеї, культуру.
 • Суб'єкт: важливі особливості

  Розглядаючи суб'єкти різних видів науково-педагогічних досліджень (і не тільки), слід зазначити, що їм властива наявність підготовки в обраній області діяльності. Як правило, це особи, що володіють запасом інформації, застосовним у ході проведеного дослідження. Суб'єкт може успішно засвоювати генерується в ході дослідження інформацію і успішно застосовувати методику видобування нових знань максимально продуктивно. При цьому методика отримання та результат процесу стають його надбанням. Суб'єкт наукової діяльності спирається на цінності, світогляд, етику, властиві йому, а також орієнтується на цільові установки, поставлені на початку роботи і характерні для обраній ним галузі. Крім того, суб'єкт завжди належить своєї епохи, що дає йому низку специфічних атрибутів.
  Види наукового дослідження та їх характеристики
  Об'єкт пізнання не тільки гносеологічний, але живий – це особистість, яка володіє характером, має унікальні особливості темпераменту, волі і характеру. У неї є інтереси, їй властиві пристрасті. У той же час багато хто намагаються застосовувати термін «суб'єкт свідомості» до якогось логічного об'єкту, активному з точки зору інтелектуальності. Суб'єкт та наукова діяльність, їм практикується, адекватно сприймаються при обліку особливостей епохи і місцевості, в яких людина (співтовариство) існує. Наукове пізнання – це не тільки свідоме сприйняття суб'єктом обраного об'єкта, це ще і особливості сприйняття своєї роботи, себе самого. Суб'єкт наукового дослідження обов'язково думає над вживаними прийомами, методами, традиціями.

  Суб'єкти та види наукового дослідження

  Так склалося, що на різних етапах наукового розвитку суб'єкти досить сильно відрізнялися один від одного, на підставі чого було виділено три групи – класика, некласичні, постнеклассика. Класична наука пов'язана з типажем «гносеологічного Робінзона», який не має соціальних, культурних зв'язків, специфічних характеристик і особливостей. Такий суб'єкт самостійно пізнає об'єкт у чистому його вигляді, обмежуючи можливості стороннього впливу. Для класичної науки характерно об'єктивне пізнання, зведену форму абсолютизму. Некласична наука як вид наукового дослідження припускає, що абсолютного знання не існує. Будь-яка інформація відносна, оскільки суб'єктивно сприймається дослідником, а крім того, застосовується для розв'язання конкретної задачі, а значить, инструментальна. При цьому суб'єкт пізнання є активною істотою, зацікавленим у знанні, здатним вивчати різні сторони обраного об'єкта. Більш того, суб'єкт деякою мірою створює об'єкт. В якості суб'єкта в некласичному вигляді наукового дослідження зазвичай виступає колектив дослідників.

  Постнеклассическая наука

  У рамках цього типу підходу до наукового дослідження як суб'єкта виступає таке ж обличчя, як і в рамках некласичної науки, хоча є деякі специфічні особливості. В останні роки спостерігаються активні процеси глобалізації наукової активності, що накладає істотний відбиток і на суб'єкт діяльності. При цьому суб'єкт припиняє належати до конкретної нації, її прийнято відносити до міжнародного наукового етносу – такий термін запропонував ввести дослідник Мертон. Основне завдання суб'єкта – питання, що стоять перед сучасним суспільством.

  Пізнання – це важливо!

  Дійсність навколо людини – це складна система з численними елементами, взаєминами між ними. Пізнання такої системи, в тому числі присутніх у ній зв'язків, відносин, коригувань, прогресу, – це проблема, що стоїть перед наукою. Чоловік спершу формує цілісну картину досліджуваного об'єкта, володіючи невеликим обсягом інформації про внутрішнє пристрої, і з часом розкриває сутність. Таким чином, наукове пізнання передбачає конкретизацію розглянутого об'єкта для формування коректного подання.
  Види наукового дослідження та їх характеристики
  Пізнання дозволяє крок за кроком відкривати важливі внутрішні особливості досліджуваного об'єкта, специфіку взаємодії елементів досліджуваної системи між собою. При цьому наукове пізнання можливе тільки в тому випадку, коли завдання ділять на частини – на практиці або образно, вивчають кожну з частин окремо, формулюючи властивості, ознаки, відносини, зв'язки. Це дозволяє визначити, яку роль той чи інший елемент грає в цілісній системі. Після рішення первинної пізнавальної задачі приступають до об'єднання отриманої інформації в єдине ціле. За підсумками формується конкретне уявлення, засноване на точних даних про внутрішній устрій досліджуваного об'єкта. Аналіз, синтез – два досить активно використовуються методу наукового пізнання, дозволяють впоратися з подібним завданням.

  Аналіз, синтез

  Це універсальні методики з протилежним напрямком, за допомогою яких реалізується пізнання. Аналізом прийнято називати таку форму освоєння інформації, в ході якої об'єкт з єдиного цілого розділяться на складові частини, відносини, особливо для подальшого уважного, детального дослідження. Синтез являє собою такий розумовий процес, у ході якого раніше виділені елементи збираються назад в єдине ціле, що дозволяє сформувати загальне уявлення про аналізованому об'єкті. Аналіз, синтез прийнято поділяти на чотири групи: природний, практичний, уявний, метааналіз (метасинтез). Природний аналіз передбачає, що предмет ділиться на елементи, а синтез – поєднання в процесі формування нового об'єкта. При цьому враховуються тільки ті варіанти, які відображають реально можливі природні процеси. Практичний аналіз – це відокремлення компонентів, синтез – зведення у ціле. При цьому враховуються можливості, відомі з практики, незважаючи на неможливість реалізації таких у природі. Уявний аналіз передбачає виділення такої сутності, яку на практиці і природним способом від об'єкта вичленувати не представляється можливим. Синтез, навпаки, з'єднує розділене в цілісне, незважаючи на протиріччя з природними законами. Нарешті, метааналіз, синтез – це така обробка інформації, яка передбачає дослідження світу в цілому, а не об'єктивного предмета.

  Це можливо?

  Описані операції реальні в першу чергу за рахунок того, що матеріальні об'єкти володіють структурою, а отже, їх елементи потенційно можуть групуватися по-різному. Це дає можливості до об'єднання, роз'єднання елементів так, як це зручно і вигідно для дослідника. Аналіз, синтез – найбільш прості, легкі, зрозумілі наукові прийоми, що дозволяють пізнати досліджувану область. Фактично саме на них заснована здатність людини до мислення.
  Види наукового дослідження та їх характеристики
  Синтез, аналіз – це ще й найбільш універсальні методики, властиві всім формам, рівнями пізнання. Ряд учених вважає, що саме ці два методи – автономні пізнавальні процеси, властиві людському мисленню. Домінуюча точка зору свідчить, що синтез, аналіз – активність здатного мислити людини, не протилежні один одному, але єдина, виражена через два шляхи.

  Деякі особливості

  Розумовий аналіз – це спеціалізований механізм, в рамках якого об'єкт ставиться в нові зв'язки з іншими об'єктами, вступає у взаємовідносини, що приводить до пізнання якостей, властивостей, властивих досліджуваному об'єкту. Аналіз являє собою не просто роз'єднання цілісного явища на елементи, але трансформацію об'єкта. При цьому синтез стає не просто з'єднанням окремих елементів в певний структурний об'єкт, а відтворенням властивостей, для чого аналізуються конкретні прояви досліджуваного об'єкта. Аналітичність і синтетичність припускають поділ, засноване як на ізоляції процесів синтезу, аналізу, так і на особливості розумових процесів, форм. Наукове дослідження припускає емпіричний підхід, в рамках якого досліджуються зовнішні особливості, а також теоретичний, дозволяє виявити сутність досліджуваного явища. Синтез, аналіз в даний час – це методики, що знаходяться в тісному зв'язку з поруч поширених операцій, що дозволяють пізнати об'єкт. Найбільш часто вдаються до абстрагування, дедуктивним, індуктивним методам пізнання, до узагальнення.

  Реальність, геть!

  Звичайно, реальний науковий підхід не пропонує відмовлятись від реальності зовсім, але в деякій мірі абстрагування має перед собою саме цю мету: терміном описується розумовий процес, в ході якого деякі особливості явища відкидаються, а увага акцентується лише на тих відносинах, якостях, які залучають дослідника, що вирішує поставлене перед ним завдання. Абстрагирующая діяльність дозволяє сформувати абстракції, які включають в себе категорії, поняття, складні системи. Абстрагування – двоступенева операція, в ході якої набувають властивості (з точки зору дослідника) самостійність, а відносини, які привернули увагу суб'єкта наукового дослідження, виділяються від інших.

  Все взаємопов'язано

  Як вже давно було науково встановлено, присутні в нашій дійсності предмети характеризуються нескінченною кількістю відносин, зв'язків, особливостей. Деякі параметри між собою мають певну схожість або зв'язок, інші самостійні і не схожі одне на інше. Пізнання, практична діяльність наукового суб'єкта дозволяють виявити самостійність певної якості та визначення дійсно важливих зв'язків з точки зору поставленої перед дослідником задачі. В першу чергу звертають увагу на ті взаємини, які дозволяють усвідомити сутність об'єкта і розкрити її для спостерігача.
  Види наукового дослідження та їх характеристики
  Виділення – це процес позначення відносин, елементів спеціалізованими знаками, що дозволяють закріпити їх у свідомості спостерігача. Тобто фактично абстрагування являє собою пізнавальний науковий метод, основоположний для наукового пізнання, буденного на будь-якому рівні: теоретичному, емпіричному.