» » Нові стандарти освіти: АОП для дітей з ОВЗ

Нові стандарти освіти: АОП для дітей з ОВЗ

Світова статистика показує, що приблизно 500 мільйонів людей на нашій планеті - це люди з обмеженнями можливостей здоров'я (СОЗ). Цей термін передбачає наявність психічних, сенсорних або рухових дефектів. З загальної кількості виділяється 150 мільйонів дітей. Хоча сучасна медицина зробила крок далеко вперед, а фахівці докладають всі можливі зусилля, щорічно спостерігається повільне, але стабільне збільшення цього числа.
Нові стандарти освіти: АОП для дітей з ОВЗ
Якщо спиратися на характер порушень, то можна зрозуміти, що деякі з них виліковні в процесі розвитку дитини, інші ж лише компенсуються, а явні ознаки згладжуються. Від складності та характеру порушень залежить робота педагога з дитиною, розвиток його навичок і вмінь, а також подальший прогрес у навчанні. У зв'язку з цим розробляються АОП для дітей з ОВЗ. Що це таке, розглянемо далі.


Діти з ОВЗ

Якщо розглядати основну класифікацію обмежених можливостей, то слід виділити наступні порушення:
 • розлад поведінки або спілкування;
 • слухові порушення;
 • зорові розлади;
 • з мовними дисфункціями;
 • із змінами опорно-рухового апарату;
 • з відсталістю розумового розвитку;
 • з затримкою психічного розвитку;
 • комплексні порушення.
 • Нові стандарти освіти: АОП для дітей з ОВЗ
  Адаптовані освітні програми для дітей з ОВЗ необхідні як корекційних схем навчання і виховання таких дітей. Схеми допомагають зменшити ступінь порушення або взагалі позбутися від дефектів. Наприклад, у навчанні дітей з зоровими вадами застосовуються спеціальні ігри, поліпшують сприйняття цього аналізатора.


  Суть адаптованої освітньої програми

  Сучасна педагогічна галузь, а точніше, її теорія і практика, зазнають значних змін. Спостерігається зміна освітньої парадигми у сфері спеціальної і загальної освіти. Зараз акцентується увага на адаптування освітніх програм під індивідуальні особливості кожної дитини. Адаптовані освітні програми для дітей з ОВЗ - це унікальні програми, створені спеціально для хлопців, які мають обмеження за станом здоров'я. У розроблених документах враховуються особливості порушень психофізичного розвитку, індивідуальні можливості дитини.
  Нові стандарти освіти: АОП для дітей з ОВЗ
  АОП для дітей з ОВЗ забезпечує корекцію наявних у дитини порушень у розвитку, а також його адаптацію до суспільного життя.

  АОП для особливих дітей

  Створюється адаптована програма освіти, призначена для дітей з психічними і фізичними порушеннями, спеціально, щоб визначити цілі та зміст педагогічного процесу, особливості їх розкриття у предметах. Крім того, визначаються педагогічні техніки, необхідні для безпосереднього освітнього процесу. Згідно з предметними програмами, створюються та робочі документи. Зараз вони складаються у відповідності з федеральним державним освітнім стандартом. У програмі прописані завдання та мети вивчення того чи іншого предмета, а також критерії оцінки знань і здібностей учнів з ОВЗ. Також складається індивідуальний навчальний план, який допомагає встановити необхідну кількість годин, що виділяються певним педагогам.

  Цілі адаптованої освітньої програми

  АОП для дітей з ОВЗ у школі та дитячих садках гарантують здійснення повноцінного навчального процесу. Одночасно зберігаються корекційні напрямки педагогічного процесу, які можна змінювати, допрацьовуючи методи і прийоми навчання.
  Нові стандарти освіти: АОП для дітей з ОВЗ
  До цілям АОП для дітей з ОВЗ відносяться:
 • Корекція порушень та дефектів, подолання неуспішності та інших проблем.
 • Реабілітація дитини, тобто залучення її до суспільного життя.
 • Вироблення внутрішньої мотивації і стимулювання дитини з ОВЗ.
 • Завдання освіти для дітей з ОВЗ

  Для вирішення основних освітніх завдань АОП для дітей з ОВЗ необхідно:
 • Створити умови для виправлення або згладжування наявних порушень у процесі розвитку, навчання та адаптації дитини (використання різних педагогічних підходів).
 • Створити умови для того, щоб дитина з певними порушеннями отримував необхідні знання з усіх предметів, які мають практичну спрямованість.
 • Створити умови для комфортного розвитку особистості дитини у всіх освітніх напрямках, його адаптації в суспільстві.
 • Сформувати загальну культуру особистості учня за рахунок освоєння хоча б мінімуму програми освіти.
 • Створити умови для формування духовно-моральних якостей особистості.
 • Створити умови для формування задатків здорового способу життя, отримання знань про важливість здоров'я.
 • Користь адаптованої програми

  Зміст АОП для дітей з ОВЗ складається, виходячи з індивідуальних особливостей кожного учня. Навчання за цими програмами має розвиваючий і корекційний характер. Крім того, враховуються додаткові корекційні заняття, які доповнюють основну програму. Вони необхідні для подолання проблем і труднощів у процесі навчання дітей з обмеженими можливостями здоров'я.
  Нові стандарти освіти: АОП для дітей з ОВЗ
  Ці заняття передбачають АОП для дітей з ОВЗ. ДОУ впроваджують подібні програми в свої навчальні плани. Додаткові заняття допомагають успішно просувати загальний розвиток деяких дітей, коригувати їх недоліки, психофізичний розвиток, а також ліквідувати наявні прогалини в знаннях. Індивідуальні заняття може проводити психолог або вчитель-предметник, а також логопед, дефектолог та інші фахівці.