Львів
C
» » Перфект в німецькій мові: правила, приклади

Перфект в німецькій мові: правила, приклади

Перфект є одним з найбільш загальновживаних часів в німецькому. Як правило, він використовується в розмовній мові поряд з претеритом. Щоб користуватися перфектом грамотно, необхідно пам'ятати основні правила його застосування.
Перфект в німецькій мові: правила, приклади

Використання даного часу

Перфект в німецькій мові вживається незалежно від того, чи є дія завершеним або незавершеним, на відміну, приміром, від часу Past Perfect в англійській. Як правило, даний час застосовується в розмовної мови. Це ще одна суттєва деталь, про яку варто пам'ятати школярам і студентам. В оповіданні використовується не перфект, а претерит. Перфект в німецькою мовою завжди утворюється за допомогою одного з допоміжних дієслів: haben або sein. Також використовується форма Partizip II основного дієслова. Необхідно пам'ятати, що при відмінюванні змінюється лише допоміжне дієслово, в той час як основною залишається незмінним.


Як утворюється Partizip II

Неможливо освоїти перфект в німецькій мові без уміння утворювати Partizip II смислового дієслова. Дана форма у слабких дієслів утворюється за допомогою додавання характерною приставки ge - , а також закінчення –(е)t до основної частини. Наприклад: kaufen – gekauft, lieben – geliebt. Що стосується сильних дієслів, то Partizip II для даної групи необхідно запам'ятати. Проте в освіті форми Partizip II є і деякі особливості, про які слід пам'ятати. Якщо основа дієслова закінчується на наступні букви: t, d, m або n, між основною частиною слова і закінченням необхідно додати букву е . Наприклад: antworten – geantwortet. Якщо ж необхідна форма Partizip II тих дієслів, які не належать до групи сильних і які мають відокремлювані префікси, тоді потрібно дотримуватися певний порядок в словообразовании. Спочатку пишеться префікс, потім частка ge - потім основа дієслова і тільки після цього закінчення t . Наприклад: mitspielen – mitgespielt.


Якщо ж дієслово не відноситься до групи сильних і має неотделяемую приставку, то Partizip II утворюється без ge - . Наприклад: entdecken – entdeckt. Крім цього, без ge - будується і Partizip II у тих дієслів, які мають закінчення -ieren : studieren – studiert.
Перфект в німецькій мові: правила, приклади

Перфект в німецькій мові: правила вибору допоміжного дієслова

Вибір того чи іншого допоміжного дієслова завжди залежить від лексичного значення основного, який і вказується у формі Partizip II. У більшості випадків застосовується haben. По-перше, даний дієслово вживається з усіма перехідними формами. Вони, як відомо, потребують доповнення без прийменника в аккузативе навіть у тому випадку, якщо дане доповнення у висловлюванні відсутня. Наприклад: Sie hat mich fotografiert. – Вона мене сфотографувала. Виняток складають наступні дієслова:
 • loswerden (в значенні «звільнятися», «позбутися», а в розмовній мові – «втратити»);
 • eingehen (взяти на себе якесь зобов'язання, зв'язати себе обіцянкою);
 • durchgehen (в значенні «проходити матеріал, переглядати»).
 • Наприклад:
  Er hat sein Brief losgeworden. – Він втратив свій лист. По-друге, haben вживається з непереходными дієсловами, які позначають будь-яку дію, стан або процес. При цьому у даного процесу не передбачається чіткий момент закінчення, межі його протіканні немає. Дієслова такого типу називаються неграничними або ж дуративными:
 • arbeite h?ngen;
 • lachen;
 • leben;
 • liegen;
 • schlafen;
 • sitzen;
 • stehen;
 • wachen;
 • wohnen.
 • Наприклад: Er hat gestern gearbeitet. – Вчора він працював. Виняток становлять дієслова bleiben і sein. Наприклад: Sie ist den ganzen Tag hier geblieben. – Вона цілий день залишалася тут. Також haben використовується з перехідними дієсловами. Наприклад: Sie hat sich nicht ausgeruht. – Вона не відпочила. З безособовими дієсловами необхідно вживати haben. Es hat ged?mmert. – Світало.

  Коли потрібно вживати sein

  Даний допоміжний дієслово при утворенні перфекта в німецькій мові застосовується в наступних випадках:
 • Якщо використовуються неперехідні дієслова, що позначають рух у якомусь напрямі ( gehen, fahren, kommen та інші). Наприклад: Er hat gegangen. – Він прийшов.
 • Якщо в реченні смисловий дієслово є непереходным і позначає зміну стану ( aufwachen, einschlafen, sterben). Наприклад: Er ist eingeschlagen - Він заснув.
 • З дієсловами-винятками bleiben, sein, werden, geschehen . Наприклад: Was ist hier geschehen? – Що тут сталося?
 • Порядок слів

  Також при утворенні пропозиції необхідно пам'ятати і про порядок слів. В оповідному на другому місці використовується допоміжний дієслово haben або sein, а смисловий дієслово знаходиться в самому кінці. Розглянемо кілька пропозицій з прикладами перфекта в німецькій мові: Ich habe ihn nicht gefragt. – Я його не запитував. Sie hat das gemacht. – Вона це зробила. Die Studentin ist geblieben. – Студентка залишилася. Що стосується питальних речень, то тут питальне слово ставиться на перше місце. В даному випадку можна привести наступні приклади перфекта в німецькому: Wie hast du das gemacht? – Як ти це зробив? Wer ist auf ihn gewartet? – Хто його чекав? У пропозиціях негативного характеру перед смисловим дієсловом повинна стояти частка nicht. Ich habe sie nicht gesehen.- Я її не бачив.
  Перфект в німецькій мові: правила, приклади

  Територіальні особливості

  Необхідно також відзначити, що мова жителів південних і північних районів Німеччини володіє істотними відмінностями. Наприклад, в північних територіях країни в розмовній мові нерідко можна почути претерит в тих випадках, де, здавалося б, необхідно застосовувати перфект. А на півдні Німеччини предпочитается перфект. Вважається, що претерит завжди надає промови деякий відтінок піднесеності, тому ця форма є скоріше книжкової. Якщо вживати цей час в розмовній мові, то носія німецької мови така мова може здатися неприродною.