Львів
C
» » Вживання дієслова sein в німецькій мові і дієслова haben

Вживання дієслова sein в німецькій мові і дієслова haben

Німецька мова входить у романо-германську групу мов нарівні з англійською і французькою. Багато принципів побудови речень у них схожі. Але на будь-яке правило має виняток. Німецька мова має свої особливості і відмінності. Це стосується дієслів haben і sein в німецькій мові. Вони найбільш поширені і часто вживані.

База для вивчення мови - інший мова!

Якщо людина, який вирішив опанувати німецьку, вже володіє будь-яким іншим європейським щось вивчити його буде набагато простіше. Особливо якщо основа - це англійська, яке дуже схожий з ним. В іншому випадку будь-який наступний мову після німецького буде більш простий у вивченні. Це пов'язано з історичними процесами, які відбувалися на територіях Німеччини та сучасної Великобританії. З-за численних завоювань в Середні віки мови змішувалися і особливості одного діалекту потрапляли в інший. Тому їх і відносять до однієї великої групи.
Вживання дієслова sein в німецькій мові і дієслова haben

Різниця між смисловим і допоміжним дієсловом

У німецькому існує особливість: допоміжні і смислові дієслова. Смисловий дієслово - це слово, що означає конкретну дію, а допоміжний не несе лексичної навантаження. Але показує час або стан.

Смислові дієслова, які вказують на дію, можуть вживатися з допоміжними. Такі слова називаються перехідними і непереходными. Дізнатися про якості дієслова можна в списку, який знаходиться в кожному тлумачному словнику в кінці або на початку книги. Поруч із перекладом в дужках вказано, який смисловий дієслово повинен використовуватися в тому чи іншому випадку - haben або sein. Якщо пропозиція потребує кількох дієслів, то на другому місці знаходиться саме смисловий, а допоміжний йде в кінець пропозиції.

Значення основних допоміжних дієслів

Дієслово sein в німецькій мові перекладається як "бути", "існувати". Крім основних значень існують і інші:
 • вказівка властивості (частіше вживається з прикметниками);
 • місцезнаходження у приміщенні, на вулиці або вказівка на територіальний адреса: місто, країну;
 • час року;
 • використовується для вказівки часу;
 • вираз ставлення до кого-небудь або власного стану фізичного або ментального здоров'я.
 • Даний дієслово є еквівалентом дієслова "to be" в англійській. Слово haben перекладається як "мати", "мати". Тобто sein та haben - це допоміжні дієслова, які не несуть лексичного значення в реченні.
  Вживання дієслова sein в німецькій мові і дієслова haben

  Схема спряження

  Залежно від займенника слова можуть спрягаться, тобто змінювати свою форму завдяки іменника, який стоїть поруч.

  У німецькому 8 займенників. При відмінюванні дієслова sein в німецькій мові слово повністю змінює свою основу. Як правило, до кожного местоимению прикріплено певне закінчення, яке додається до дієслова. Але існують спеціальні слова, до яких дане правило не застосовується. Дієслова sein та haben відносяться саме до такого випадку. До местоимению "я" застосовне закінчення-e, "ти" - st, "він" - t, "вона" - t, "воно" - t, "ми" - en, "ви" - t, "вони" - en. Дієслово спрягается наступним чином:
 • ich - bin;
 • du - bist;
 • er/sie/es - ist;
 • wir - sind;
 • ihr - seid;
 • sie - sind.
 • У такій формі дієслово sein в німецькій мові вживається в теперішньому часі. Слово haben змінюється по особам також в особливому порядку, та схема побудови пропозиції не відрізняється від прикладу з дієсловом sein.
  Вживання дієслова sein в німецькій мові і дієслова haben

  Вживання в різних часах

  За кількістю часів німецька мова схожий на англійський. Якщо пропозиція будується за шаблоном простого часу, то дієслово необхідно поставити на друге місце після займенника або підлягає. Дієслово sein в німецькій мові змінюється на waren і перекладається як "був". В даному випадку відмінювання йде за основним правилам зі зміною закінчень. Крім теперішнього і минулого часу, дієслово sein в німецькій мові допомагає утворювати інші форми, такі як предпрошедшее час. Воно використовується, коли є кілька дій в минулому і необхідно показати, яке з них сталося раніше. У такому разі допоміжний дієслово стоїть на другому місці, а смисловий - на останньому у третій формі, яку можна дізнатися зі спеціальної таблиці неправильних дієслів. Тоді пропозиція виглядає наступним чином: підмет, sein або haben, доповнення та основний дієслово.
  Вживання дієслова sein в німецькій мові і дієслова haben
  Таким чином, відмінювання дієслів haben і sein в німецькій мові має свої особливості. У вивченні більшу частину змін потрібно буде запам'ятати. Так як дані допоміжні дієслова вживаються досить часто, то з практикою всі тонкощі вживання і відмінювання перестануть викликати труднощі.