Львів
C
» » Лекції - що це за метод навчання?

Лекції - що це за метод навчання?

Найпопулярніший метод навчання в всіх університетах світу – лекційний. Лекція – усний виклад матеріалу. Цей метод навчання також використовують в старшій школі: вчителі часто витрачають більшу частину уроку, а то і весь урок, на викладу матеріалу. Отримані знання закріплюються на практичних заняттях. Ця система дає змогу учням краще засвоїти матеріал.
Лекції - що це за метод навчання?

Етимологія слова «лекція»

Слово «лекція» має латинські корені і означає «читання». Цей спосіб донесення інформації до слухачів використовувався ще в середньовічних навчальних закладах. У той час матеріал лекції готувався заздалегідь, а потім просто читався викладачем - звідси і назва.


В сучасних університетах метод читання лекцій трохи змінився, викладачі все рідше користуються підручними матеріалами і не читають лекцію, а викладають потрібну інформацію, базуючись на конкретних прикладах і пояснюючи саму суть. Не торкнулися нововведення тільки англійські університети, де професори зобов'язані користуватися текстом лекції і по можливості просто вичитувати матеріал студентам.

Що таке лекція в сучасних університетах?

У сучасному понятті лекція – це процес не тільки викладу, але і роз'яснення матеріалу викладачем протягом тривалого часу. Завдання вчителя - залучити учнів до роботи та активізувати пізнавальну діяльність студентів або учнів.
Лекції - що це за метод навчання?

Як залучити учнів в роботу?

Сучасний світ перенасичений інформацією, викладачам в університетах стає все складніше залучити студентів до матеріалу, який вони приносять на лекції. Саме тому важливо не просто доносити матеріал до учнів, а по ходу викладу звертатися до аудиторії з питаннями. Це необхідно для того, щоб залучити студентів у процес навчання і забезпечити активне сприйняття і осмислення отриманих знань. Наприклад, частий прийом, до якого вдаються вчителя – створення проблемної ситуації на основі викладеного матеріалу. Найпопулярніший спосіб – це виділення з теми лекції пари основних питань, в яких студентам належить розібратися в процесі вичитування матеріалу.


Лекції - що це за метод навчання?

Які бувають лекції?

Читання лекцій – процес, якому вже не одна сотня років. Саме тому можна виділити деякі різновиди викладу наукового матеріалу, кожна з яких переслідує свої цілі.

Типи лекцій

Наука виділяє наступні різновиди лекцій:
 • Інформаційна – це найбільш традиційний тип лекцій, яким користувалися ще в стародавніх університетах. Її мета - передати певну інформацію, яка призначена для запам'ятовування і подальшого самостійного осмислення. Інформаційна лекція не передбачає активної роботи лектора зі слухачами. Найпопулярніший метод у багатьох університетах і донині.
 • Оглядова ґрунтується на системному підході до надання інформації, без конкретики і деталізації інформації. Такий тип лекції допускає використання асоціацій в процесі засвоєння інформації, яка викладається при розкритті зв'язку не тільки внутрипредметной, але і межпредметной. Оглядова лекція - це лекція, яка ґрунтується на понятійному апараті курсу, його концептуальній основі та розборі великих розділів.
 • Проблемна більше схожа на дослідницьку діяльність, так як її суть полягає в тому, щоб донести до слухачів нову інформацію за допомогою постановки проблемних запитань, завдань або ситуацій. Під час проблемної лекції йде діалог між лектором і аудиторією, а тема розкривається завдяки вичлененню проблеми та пошуку методів її вирішення за допомогою аналізу різних точок зору.
 • Визуализационная передбачає донесення інформації за допомогою аудіо - або відеотехніки. Суть лекції полягає в короткому коментуванні лектором переглядаються або прослуховує матеріалів.
 • Бінарна передбачає наявність двох лекторів, це можуть бути не тільки два викладачі, які представляють різні наукові школи. Учасниками лекції можуть бути теоретик і практик, викладач і студент і так далі.
 • Публічна лекція або лекція-конференція, яка проводиться не тільки як наукове, але й практичне заняття, взяти участь в якому можуть усі бажаючі. Зазвичай тематика лекцій визначається заздалегідь, а учасники заняття готують невеликі доповіді, які повинні коротко і по справі відображати суть того чи іншого питання. Публічна лекція - це можливість якомога глибше поринути у суть проблеми та висвітлити різні її аспекти.
 • Консультативна лекція найчастіше проходить за принципом «питання-відповідь». Лектор відповідає на питання аудиторії за заданою тематикою заняття. Часто метод доповнюється дискусією. Після поставлених запитань та отриманих відповідей аудиторія і лектор обговорюють отриману інформацію. Це дозволяє швидше і легше засвоїти матеріал.
 • Інтерактивна лекція вважається кращим способом максимально повного оволодіння теоретичним матеріалом за відведений час. Інтерактивна лекція – це спосіб повного занурення в аудиторії подається лектором матеріал. Найважливіше завдання лектора – утримати увагу аудиторії і побудувати з учнями діалог. Такі лекції передбачають діалог аудиторії і лектора, активність обробки інформації. Вважається найефективнішою з усіх видів лекцій, так як відрізняється відмінним засвоєнням матеріалу з боку слухачів.
 • Лекції - що це за метод навчання?
  Наука рухається вперед, але лекційний метод навчання досі залишається найпопулярнішим.