Львів
C
» » Дієслово could в англійській мові: приклади вживання і вправи

Дієслово could в англійській мові: приклади вживання і вправи

Модальні дієслова can, could в англійській мові - це справжнє та минув час одного і того ж модального дієслова (по-англійськи переводитися як "могти, вміти" чи "міг, умів" в минулому часі).

Особливість дієслова

Модальне дієслово can має тільки дві форми: перша форма (can) для всіх займенників та іменників усіх осіб, для однини і множини для вираження теперішнього часу, а друга (його похідна) - дієслово could вживається з усіма займенниками та іменниками, що позначають підмет, всіх осіб у множині і однині тільки в минулому часі. Іншої форми дієслова could не існує.


I could close the window. - Я міг (могла) закрити вікно. Kate could read this dull journal. - Кейт могла читати цей нудних журнал. They could speak japanese. - Вони могли говорити японською мовою.
Дієслово could в англійській мові: приклади вживання і вправи

Відмінність can і could

Крім того, що ці два дієслова є по суті своїй двома різними формами одного й того ж слова в різних часових рамках, між ними є ще одна відмінність. Форми дієслова could у питальних пропозиціях висловлюють більш ввічливу форму звертання. Тобто дієслово could в англійській мові це ще і форма умовного способу - Could you? - Ви не могли б? - Могли б ви? Could you close the window? - Ви не могли б закрити вікно? Can you open the door? - Ви можете відкрити двері? У другому реченні ставиться питання про здатність виконати дію. У той час як у першому реченні про потенційну можливість вчинення дії. Різниця є і вона цілком відчутна. Приклади з дієсловом could: Could you complete the task? - Ви не могли б виконати це завдання? She Could cook the dinner? - Вона не могла б приготувати вечерю?

Примітка:

 • англійське слово dinner, яке в школі перекладають як "обід", в розмовній англійській мові означає "вечерю", але не в домашньому сімейному колі;
 • частка "не" в російському перекладі пропозицій прикладів не означає заперечення, а вказує на більш ввічливу форму запиту.
 • Дієслово could в англійській мові: приклади вживання і вправи

  Правила вживання

  1) Модальні дієслова can, could в першу чергу використовуються для вираження здібності та можливості вчинення дії фізичної активності.


  Could paint the girls like that before they started to study at an art school? - Чи Могли дівчинки малювати так перед тим, як стали вчитися в художній школі? My cat could not climb a tree when it hurt the paw. - Моя кішка (кіт) не могла (міг) лазити на дерево, коли пошкодив (а) свою лапу. 2) Дієслово could - минулий час, але може вживати в теперішньому часі, як вже було сказано вище, в якості умовного способу. Could you bring this notebook from the shelf? - Могли б ви принести цю записну книжку (зошит) з полиці? We Could stay here for the night? - Ми Могли б залишитися тут на нічліг? 3) Коли у реченні дієслово could передує простому скоєного часу, то мова йде про подію або дію, яке повинно було статися або статися, але не сталося і не сталося. We could have asked him but we were late. - Ми могли запитати його, але ми запізнилися.
  Дієслово could в англійській мові: приклади вживання і вправи
  4) Негативні варіанти пропозицій з could в англійській мові. Такі пропозиції будуються на основі додавання до форми модального дієслова в минулому часі частинки заперечення not. They could not study at this university. - Вони не могли навчатися в цьому університеті. She could not know the truth of this incident. - Вона не могла знати правду про цю подію. My father couldn't come to this parental meeting. - Мій батько не міг прийти на це батьківські збори. 5) Could використовується також для додання пропозицією додаткового емоційного забарвлення. У такому забарвленню дієслово вживається тільки в спеціальних запитаннях і з відповідною пропозицією формою інфінітива і смислового дієслова, що також залежить від часових рамок.
  What we could be doing this room? - І що ми можемо робити в цій кімнаті? (І що ми робимо в цій кімнаті?) У цьому разі емоційний тон пом'якшує строго питальний тон пропозиції.

  Примітка:

 • в розмовній англійській мові найчастіше використовуються короткі негативні форми дієслова could not - couldn't.
 • Дієслово could в англійській мові: приклади вживання і вправи

  Вправи

  Дієслово can, could: вправи на повторення і закріплення пройденого матеріалу. 1) В першій вправі потрібно вставити слова за змістом, слідуючи всім перерахованим вище прикладам і правилами. Підказка - враховуйте переклад конкретної пропозиції для обчислення правильної відповіді на завдання. Потрібно вибрати між варіантами: could - couldn't - can - can't.
 • In my second year as a teacher, I almost lost my self-confidence because I () teach anything. - На моєму другому році роботи вчителем я майже втратив упевненість в собі, тому що не міг вчити чого-небудь.
 • Nick tried hard to persuade him friend but he () change her mind. - Нік намагався з усіх сил намагався переконати свого друга, що він не може змінити свою думку.
 • Mary she says () speak six languages but she () talk to customers yesterday as she was a bit nervous. - Мері говорить, що вона може розмовляти на шести мовах, але вона не могла розмовляти з клієнтами вчора, так як трохи нервувала.
 • Ted and her father () open the door because it was locked. - Тед і його батько не могли відчинити двері, тому що вона була зламана.
 • I () finally talk to Lisa after I tried to reach her on the phone for hours. - Я, зрештою, не міг поговорити з Лізою, після того як намагався подзвонити їй по телефону годинами.
 • You () memorize all of the rules in the past, you () do it now either. - Ви могли запам'ятати всі ці правила в минулому, і ви не можете зробити це зараз.
 • My brother was the only one who () understand me, but now he () either. - Мій брат був єдиним, хто міг розуміти мене, але зараз він теж не може.
 • Before the nuclear disaster in the 1943's, people () grow everything in their gardens. - До ядерної катастрофи в 1943 році люди могли вирощувати все в своїх садах.
 • No matter how hard we try, we () see the difference in the two pictures our mother she says () easily see. - Не має значення, як сильно ми намагаємося, ми не можемо побачити різницю у цих двох картинах, в яких наша мама відразу може її побачити.
 • They () choose their opponents. The teams will be matched randomly. - Вони не можуть вибрати їх супротивників (конкурентів). Ці команди вибираються випадкових чином.
 • Дієслово could в англійській мові: приклади вживання і вправи

  2) Уважно прочитайте вправи і спробуйте визначити, яка форма досліджуваних у цій статті модальних дієслів може підійти в пропуски (). Зауважте, потенційний відповідь вже стоїть в дужках. Потрібно тільки зрозуміти правильний він чи ні. Якщо ні, то яку відповідь, на вашу думку є правильним для кожного конкретного пропозиції?
 • It was really scary walking through the forest at night! (I can't) see a thing, it was so dark!
 • We (could) see from an early age that our daughter loved the water! She's a professional swimmer now.
 • I would love to be brave enough to skydive, but I (can). I'm so afraid of heights.
 • Of course you (can) bring your boyfriend to the party! He is very welcome.
 • I (could) speak Japanese very well now as I learned the language when I was living there.
 • (Couldn't) I finish work early today, please? I have a doctor's s appointment I need to go to.
 • Take your jacket with you. It (could) get cold later on.
 • Відповіді на перше вправу:
 • couldn't.
 • couldn't.
 • can - couldn't.
 • couldn't.
 • could.
 • could - can't.
 • could - can't.
 • could.
 • can't - can.
 • can't.
 • Відповіді на друге вправу з перекладом:
 • Couldn't - Було дуже страшно йти вквозь ліс вночі. Я не міг бачити, бо було темно.
 • Ми з самого раннього віку могли бачити, що наша дочка любить воду. Зараз вона професійна спортсменка.
 • Can't - Я хотів бути достатньо хоробрим, щоб стрибати з парашутом, але я не можу. Я так боюся висоти!
 • Звичайно ти можеш взяти свого хлопця на вечірку. Йому будуть раді.
 • C - Я можу розмовляти на японській мові дуже добре, так як вивчив цю мову, коли жив там.
 • Could - Я можу закінчити роботу раніше сьогодні, будь ласка? У мене є призначення лікаря, мені потрібно йти. (Тут доречно вжити і форму can, але could в такій ситуації підходить як не можна краще, так як висловлює більш ввічливу форму питання.)
 • Візьми з собою жакет. Пізніше буде холодніше.