Львів
C
» » Як знаходити добуток матриць. Множення матриць. Скалярний добуток матриць. Твір трьох матриць

Як знаходити добуток матриць. Множення матриць. Скалярний добуток матриць. Твір трьох матриць

З матрицями (таблицями з числовими елементами) можуть проводитися різні обчислювальні дії. Одні з них – множення на число, вектор, іншу матрицю, кілька матриць. Твір іноді виходить невірним. Помилковий результат – підсумок незнання правил виконання обчислювальних дій. Давайте розберемося, як слід здійснювати множення.

Матриця і число

Почнемо з самого простого – з таблиці множення з числами на конкретну величину. Наприклад, ми маємо матрицю A з елементами a ij (i – це номер рядка, а j – це номери стовпців) і число e. Твором матриці на число e буде матриця B з елементами b ij , які знаходяться за формулою: b ij = e x a ij . Тобто для отримання елемента b 11 потрібно взяти елемент a 11 і помножити його на потрібне число, для отримання b 12 потрібно знайти добуток елемента a 12 і числа e і т. д.
Як знаходити добуток матриць. Множення матриць. Скалярний добуток матриць. Твір трьох матриць
Вирішимо завдання № 1 представлену на малюнку. Для отримання матриці B просто помножимо елементи з A на 3:
 • a 11 x 3 = 18. Це значення записуємо в матрицю B в те місце, де перетинаються стовпець № 1 і рядок № 1.
 • a 21 x 3 = 15. Ми отримали елемент b 21 .
 • a 12 x 3 = -6. Ми отримали елемент b 12 . Записуємо його в матрицю B в місце, де перетинаються стовпець № 2 та рядок № 1.
 • a 22 x 3 = 9. Даний результат – це елемент b 22 .
 • a 13 x 3 = 12. Дане число вносимо в матрицю на місце елемента b 13 .
 • a 23 x 3 = -3. Останнє отримане число – це елемент b 23 .
 • Таким чином, ми отримали прямокутний масив з числовими елементами.  18  -6  12  15  9  -3

  Вектори і умова існування твору матриць

  В математичних дисциплінах існує таке поняття, як «вектор». Під цим терміном розуміється упорядкований набір величин від a 1 до a n . Вони називаються координатами векторного простору і записуються у вигляді стовпця. Ще є термін «транспонований вектор». Його компоненти розташовуються у вигляді рядка. Вектори можна називати матрицями:
 • вектор-стовпець – це матриця, побудована з одного стовпця;
 • вектор-рядок – це матриця, яка включає в себе лише один рядок.
 • При виконанні операцій над матрицями множення важливо пам'ятати про те, що є умова існування твору. Обчислювальне дію A x B може бути виконано тільки тоді, коли число стовпців в таблиці A дорівнює числу рядків у таблиці B. Підсумкова матриця, отримана в результаті обчислення, завжди має число рядків таблиці A і число стовпців таблиці B. При множенні не рекомендується переставляти місцями матриці (множники). Їх твір зазвичай не відповідає коммутативному (переместительному) закону множення, тобто результат операції A x B не дорівнює результату операції B x A. Така особливість іменується некоммутативностью твори матриць. У деяких випадках результат множення A x B дорівнює результату множення B x A, тобто твір коммутативно. Матриці, при яких рівність A x B = B x A виконується, називаються перестановочными. З прикладами таких таблиць можна ознайомитися нижче.

  Як знаходити добуток матриць. Множення матриць. Скалярний добуток матриць. Твір трьох матриць

  Множення на вектор-стовпець

  При виконанні множення матриці на вектор-стовпець обов'язково враховуємо умова існування твору. Число стовпців (n) в таблиці має збігатися з кількістю координат, з яких складено вектор. Результат обчислення – перетворений вектор. Його кількість координат дорівнює числу рядків (m) з таблиці. Як обчислюються координати вектора y, якщо є матриця A і вектор x? Для розрахунків створені формули: y 1 = a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1 n x n , y 2 = a 21 x 1 + a 22 x 2 + + a 2n x n , , y m = a m1 x 1 + a m2 x 2 + + a mn x n , де x 1 , , x n – координати x-вектора, m – число рядків в матриці і кількість координат в новому y-вектор, n – число стовпців в матриці і кількість координат в x-вектор, a 11 , a 12 , , a mn – елементи матриці A. Таким чином, для отримання i-ї компоненти нового вектора виконується скалярний добуток. З матриці A береться i-вектор-рядок, і вона множиться на наявний вектор x.
  Як знаходити добуток матриць. Множення матриць. Скалярний добуток матриць. Твір трьох матриць
  Вирішимо завдання № 2. Добуток матриці на вектор знайти можна, адже A має 3 стовпця, і x складається з 3 координат. У результаті ми повинні отримати вектор-стовпець 4 координатами. Скористаємося вищевказаними формулами:
 • Обчислимо y 1 . 1 x 4 + (-1) x 2 + 0 x (-4). Підсумкове значення дорівнює 2.
 • Обчислимо y 2 . 0 x 4 + 2 x 2 + 1 x (-4). При розрахунку отримаємо 0.
 • Обчислимо y 3 . 1 x 4 + 1 x 2 + 0 x (-4). Сума добутків зазначених множників дорівнює 6.
 • Обчислимо y 4 . (-1) x 4 + 0 x 2 + 1 x (-4). Координата дорівнює -8.
 • Множення вектор-рядки матриці

  Не можна помножити матрицю, що складається з декількох стовпців, на вектор-рядок. В таких випадках не виконується умова існування твору. А ось множення вектор-рядки матриці можливо. Ця обчислювальна операція виконується при збігу кількості координат у векторі і кількості рядків у таблиці. Результат добутку вектора на матрицю – нова вектор-рядок. Її кількість координат повинно дорівнювати числу стовпців в матриці. Обчислення першої координати нового вектора передбачає множення вектор-рядка і першого вектор-стовпчика з таблиці. Аналогічним способом здійснюється розрахунок другої координати, але замість першого вектор-стовпця береться вже другий вектор-стовпець. Ось загальна формула для обчислення координат: y k = a 1 k x 1 + a 2 k x 2 + + a mk x m , де y k – координата з y-вектора, (k знаходиться в проміжку від 1 до n), m – число рядків в матриці і кількість координат в x-вектор, n – число стовпців в матриці і кількість координат в y-вектор, a з буквено-цифровими індексами – елементи матриці A.

  Твір прямокутних матриць

  Це обчислювальне дія може здатися складним. Однак множення легко виконується. Почнемо з визначення. Добуток матриці A з m рядків та n стовпців матриці B з n рядками і p стовпцями – це матриця C з m рядків та p стовпцями, в якій елемент c ij являє собою суму добутків елементів i-го рядка з таблиці A і j-го стовпчика з таблиці B. Якщо говорити простою мовою, то елемент c ij – це скалярний добуток i-й вектор-рядки з таблиці A і j-го вектор-стовпчика з таблиці B.
  Як знаходити добуток матриць. Множення матриць. Скалярний добуток матриць. Твір трьох матриць
  Тепер розберемося на практиці в тому, як знаходити добуток матриць прямокутного вигляду. Вирішимо для цього завдання № 3. Умова існування твору виконується. Приступимо до розрахунку елементів c ij :
 • Матриця C буде складатися з 2 рядків і 3 стовпців.
 • Розрахуємо елемент c 11 . Для цього виконаємо скалярний добуток рядка № 1 з матриці A і стовпця № 1 з матриці B. c 11 = 0 x 7 + 5 x 3 + 1 x 1 = 16. Далі поступаємо аналогічно, змінюючи тільки рядки, стовпці (в залежності від індексу елемента).
 • c 12 = 12.
 • c 1 3 = 9.
 • c 21 = 31.
 • c 22 = 18.
 • c 2 3 = 36.
 • Елементи розраховані. Тепер залишилося лише скласти прямокутний блок з отриманих чисел.

  16  12  9  31  18  36

  Множення трьох матриць: теоретична частина

  Можна знайти добуток трьох матриць? Ця обчислювальна операція здійсненна. Результат можна отримати декількома способами. Наприклад, є 3 квадратних таблиці (одного порядку) – A, B і C. Щоб обчислити твір, можна:
 • Помножити спочатку A і B. Результат помножити на C.
 • Знайти спочатку твір B і C. Далі матрицю A помножити на отриманий результат.
 • Якщо потрібно перемножити матриці прямокутного вигляду, то спочатку потрібно упевнитися в тому, що дана обчислювальна операція можлива. Повинні існувати твори A x B і B x C.

  Поетапне множення не є помилкою. Є таке поняття, як «асоціативність множення матриць». Під цим терміном розуміється рівність (A x B) x C = A x B x C).

  Множення трьох матриць: практика

  Квадратні матриці Почнемо з множення невеликих квадратних матриць. Нижче на малюнку представлена задача № 4 яку нам належить вирішити.
  Як знаходити добуток матриць. Множення матриць. Скалярний добуток матриць. Твір трьох матриць
  Будемо користуватися властивість асоціативності. Перемножимо спершу яких A і B, або B і C. Пам'ятаємо тільки одне: не можна переставляти місцями множники, тобто не можна множити B x A або C x B. При такому збільшенні ми отримаємо помилковий результат. Хід рішення. Крок перший. Для знаходження загального твори помножимо спочатку A B. При множенні двох матриць будемо керуватися тими правилами, які були викладені вище. Отже, результатом множення A і B буде матриця D з 2 рядками і 2 стовпцями, тобто прямокутний масив буде включати в себе 4 елементи. Знайдемо їх, виконавши розрахунок:
 • d 11 = 0 x 1 + 5 x 6 = 30;
 • d 12 = 0 x 4 + 5 x 2 = 10;
 • d 21 = 3 x 1 + 2 x 6 = 15;
 • d 22 = 3 x 4 + 2 x 2 = 16.
 • Проміжний результат готовий.


  30  10  15  16

  Крок другий. Тепер помножимо матрицю D на матрицю C. Результатом повинна бути квадратна матриця G з 2 рядками і 2 стовпцями. Розрахуємо елементи:
 • g 11 = 30 x 8 + 10 x 1 = 250;
 • g 12 = 30 x 5 + 10 x 3 = 180;
 • g 21 = 15 x 8 + 16 x 1 = 136;
 • g 22 = 15 x 5 + 16 x 3 = 123.
 • Таким чином, результатом добутку квадратних матриць є таблиця G з обчисленими елементами.

  250  180  136  123

  Прямокутні матриці Нижче на малюнку представлена завдання № 5. Потрібно перемножити прямокутні матриці та знайти рішення.
  Як знаходити добуток матриць. Множення матриць. Скалярний добуток матриць. Твір трьох матриць
  Перевіримо, чи виконується умова існування творів A x B і B x C. Порядки зазначених матриць дозволяють нам виконувати множення. Приступимо до вирішення завдання. Хід рішення. Крок перший. Помножимо B C для отримання D. Матриця B містить 3 рядки і 4 стовпців, а матриця C – 4 рядки і 2 стовпця. Це означає, що матриця D у нас вийде з 3 рядками і 2 стовпцями. Розрахуємо елементи. Ось 2 приклади обчислень:
 • d 11 = 3 x 0 + 0 x 0 + 1 x 0 + 0 x 1 = 0;
 • d 1 2 = 3 x 2 + 0 x 3 + 1 x 1 + 0 x 6 = 7.
 • Продовжуємо вирішувати завдання. В результаті подальших обчислень ми знаходимо значення d 2 1 , d 2 2 , d 31 і d 32 . Ці елементи дорівнюють 0191 і 11 відповідно. Запишемо знайдені значення в прямокутний масив.

  0  7  0  19  1  11

  Крок другий. Помножимо A D, щоб отримати підсумкову матрицю F. В ній буде 2 рядки та 2 стовпця. Розрахуємо елементи:
 • f 11 = 2 x 0 + 6 x 0 + 1 x 1 = 1;
 • f 12 = 2 x 7 + 6 x 19 + 1 x 11 = 139;
 • f 21 = 0 x 0 + 1 x 0 + 3 x 1 = 3;
 • f 22 = 0 x 7 + 1 x 19 + 3 x 11 = 52.
 • Складемо прямокутний масив, який є кінцевим результатом множення трьох матриць.

  1  139  3  52

  Знайомство з прямим твором

  Досить складним для розуміння матеріалом є кронекеровское добуток матриць. У нього є ще додаткову назву – пряме твір. Що ж розуміється під цим терміном? Припустимо, у нас є таблиця A порядку m x n і B таблиця порядку p x q. Прямим добутком матриці A на матрицю B є матриця порядку mp x nq.
  Як знаходити добуток матриць. Множення матриць. Скалярний добуток матриць. Твір трьох матриць
  У нас є 2 квадратні матриці A, B, які представлені на картинці. Перша з них складається з 2 колонок і 2 рядків, а друга – з 3 стовпців і 3 рядків. Ми бачимо, що матриця, отримана в результаті прямого твори, складається з 6 рядків і точно такої ж кількості стовпців. Як при прямому творі обчислюють елементи нової матриці? Знайти відповідь на це питання дуже легко, якщо проаналізувати малюнок. Спочатку заповнюють рядок. Беруть перший елемент з верхнього рядка таблиці A і послідовно множать на елементи першого рядка таблиці B. Далі беруть другий елемент першого рядка таблиці A і послідовно множать на елементи першого рядка таблиці B. Для заповнення другого рядка знову беруть перший елемент першого рядка таблиці A і множать його на елементи другого рядка таблиці B. Підсумкову матрицю, одержувану прямим твором, називають блоковою. Якщо знову проаналізувати малюнок, то можна помітити, що наш результат складається з 4 блоків. Всі вони включають елементи матриці B. Додатково елемент кожного блоку помножена на конкретний елемент матриці A. В першому блоці всі елементи помножені на a 11 , у другому – на a 12 , в третьому – на a 21 , у четвертому – на a 22 .

  Визначник твори

  При розгляді теми, що стосується множення матриць, варто розглянути ще такий термін, як «визначник добутку матриць». Що таке визначник? Це важлива характеристика квадратної матриці, певне значення, що ставиться у відповідність цій матриці. Літерне позначення визначника – det. Для матриці A, що складається з двох стовпців і двох рядків, визначник легко знайти. Існує невелика формула, яка представляє собою різницю творів конкретних елементів: det A = a 11 x a 22 – a 12 x a 21 . Розглянемо приклад обчислення визначника для таблиці другого порядку. Існує матриця A, в якій a 11 = 2 a 12 = 3 a 21 = 5 і a 22 = 1. Для обчислення визначника скористаємося формулою: det A = 2 x 1 – 3 x 5 = 2 – 15 = -13. У матриць 3 x 3 визначник обчислюється по більш складною формулою. Вона представлена нижче для матриці A: det A = a 11 a 22 a 33 + a 12 a 23 a 31 + a 13 a 21 a 32 – a 13 a 22 a 31 – a 11 a 23 a 32 – a 12 a 21 a 33 . Для запам'ятовування формули придумали правило трикутника, яке показано на картинці. Спочатку множаться елементи головної діагоналі. До отриманого значення додаються твори тих елементів, на які вказують кути трикутників з червоними сторонами. Далі віднімається добуток елементів побічної діагоналі і віднімаються твори тих елементів, на які вказують кути трикутників з синіми сторонами.
  Як знаходити добуток матриць. Множення матриць. Скалярний добуток матриць. Твір трьох матриць
  Тепер поговоримо про визначнику твори матриць. Існує теорема, яка свідчить, що даний показник дорівнює добутку визначників таблиць-співмножників. Переконаємося в цьому на прикладі. У нас є матриця A з елементами a 11 = 2 a 12 = 3 a 21 = 1 і a 22 = 1 і матриця B з елементами b 11 = 4 b 12 = 5 b 21 = 1 і b 22 = 2. Знайдемо визначники матриць A і B, твір A x B і визначник цього твору. Хід рішення. Крок перший. Обчислимо визначник для A: det A = 2 x 1 – 3 x 1 = -1. Далі обчислимо визначник для B: det B = 4 x 2 – 5 x 1 = 3. Крок другий. Знайдемо добуток A x B Нову матрицю позначимо літерою C. Обчислимо її елементи:
 • c 11 = 2 x 4 + 3 x 1 = 11;
 • c 1 2 = 2 x 5 + 3 x 2 = 16;
 • c 2 1 = 1 x 4 + 1 x 1 = 5;
 • c 22 = 1 x 5 + 1 x 2 = 7.
 • Крок третій. Обчислимо визначник для C: det C = 11 x 7 – 16 x 5 = -3. Порівняємо зі значенням, яке могло б вийти при множенні визначників вихідних матриць. Числа однакові. Дана теорема вірна.

  Ранг твору

  Ранг матриці – це характеристика, що відбиває максимальну кількість лінійно незалежних рядків або стовпців. Для обчислення рангу виконують елементарні перетворення матриці:
 • переставлення місцями двох паралельно лежачих рядів;
 • множення всіх елементів певного ряду з таблиці на число, не равняющееся нулю;
 • додаток до елементів одного ряду елементів з іншого ряду, помножених на конкретне число.
 • Після елементарних перетворень дивляться на кількість ненульових рядків. Їх число – це і є ранг матриці. Розглянемо попередній приклад. У ньому було представлено 2 матриці: A з елементами a 11 = 2 a 12 = 3 a 21 = 1 і a 22 = 1 і B з елементами b 11 = 4 b 12 = 5 b 21 = 1 і b 22 = 2. Також будемо використовувати матрицю C, отриману в результаті множення. Якщо ми виконаємо елементарні перетворення, то у спрощених матрицях нульових рядків не буде. Це означає, що і ранг таблиці A, і ранг таблиці B, і ранг таблиці C дорівнює 2. Тепер особливу увагу приділимо рангом твори матриць. Існує теорема, яка свідчить, що ранг твору таблиць, що містять числові елементи, що не перевищує рангу будь-якого з співмножників. Це можна довести. Нехай A – це матриця розміру k x s, а B – це матриця розміру s x m. Твір A і B дорівнює C.
  Як знаходити добуток матриць. Множення матриць. Скалярний добуток матриць. Твір трьох матриць
  Вивчимо малюнок, представлений вище. На ньому зображений перший стовпець матриці C та його спрощена запис. Цей стовпець – лінійна комбінація стовпців, що входять у матрицю A. Аналогічним чином можна сказати про будь-якому іншому стовпці з прямокутного масиву C. Таким чином, підпростір, утвореного векторами-стовпцями таблиці C, мається на подпространстве, утвореному векторами-стовпцями таблиці A. З цієї причини розмірність підпростору № 1 не перевершує розмірності підпростору № 2. Звідси випливає висновок, що ранг за стовпцями таблиці C не перевищує рангу за стовпцями таблиці A, тобто r(C) <= r(A). Якщо міркувати аналогічним чином, то можна переконатися в тому, що рядки матриці C – лінійні комбінації рядків матриці B. З цього випливає нерівність r(C) <= r(B). Як знаходити добуток матриць – досить складна тема. Її можна легко освоїти, але для досягнення такого результату доведеться приділити чимало часу вивченню всіх існуючих правил і теорем.