Львів
C
» » Педагогічна мета - це що таке? Характеристика та аналіз педагогічних цілей

Педагогічна мета - це що таке? Характеристика та аналіз педагогічних цілей

Будь-яка дія, що здійснюється людиною, робиться для досягнення певної мети. Які ж вони в педагогіці? Давайте розглянемо основні педагогічні цілі і завдання, а також коротко охарактеризуємо їх.

Що таке мета і як вона формується

Мета – це поняття, яким оперує не лише педагогіка, але й філософія, психологія і безліч інших наук. У всіх них даним терміном іменується передбачуваний результат діяльності, випереджаюче сама подія в людській свідомості. Простіше кажучи, мета є мотивом, що спонукає будь-якого індивідуума до діяльності. При досягненні її вона втрачає властивості стимулу. Наприклад, дівчинка мріє про ляльку. Батьки обіцяють купити її, якщо у дочки в кінці року будуть тільки гарні оцінки по всіх предметах. Натхнена школярка, для якої лялька стає метою, старанно займається і виконує умову батьків. Ті, в свою чергу, купують бажану іграшку.


Заволодівши лялькою, дитина втрачає стимул, так як мета досягнута, і можна розслабитися і не налягати на навчання. Проте батьки, переконавшись у тому, що їх дочка здатна на більше, при наявності відповідного стимулу, вирішують мотивувати її на гарне навчання, запропонувавши купити в наступному році гірський велосипед або відправити в престижний табір, куди дівчинка давно мріяла поїхати. Оскільки кількість людських потреб велике, то грамотно вибираючи стимули, батьки всі шкільні роки зможуть добиватися від дочки старанності у навчанні. Надалі або дівчинка усвідомлює, що знання їй потрібні для життя і буде намагатися сама, або навчиться самостійно ставити собі цілі і досягати їх.
Педагогічна мета - це що таке? Характеристика та аналіз педагогічних цілейХоча наведений вище приклад досить прозаїчний, насправді система цілей будь-якого індивідуума формується таким чином. Зрозуміло, що не у всіх вони матеріальні і досяжні, але принцип той же. Варто зазначити, що вибір цілей багато в чому характеризує саму особистість і її систему цінностей.

Педагогічна мета – це

У педагогіці цим терміном іменується передбачення вчителем і учнем результатів їх спільної роботи, спрямованої на придбання нових знань і умінь.
Педагогічна мета - це що таке? Характеристика та аналіз педагогічних цілей
Незважаючи на те, що будь-яка педагогічна мета - це результат взаємодії між які навчаються і його педагогом, для кожного учасника процесу вона буде відмінною. Так учительська мета - викладання. Тому саме на педагога лежить відповідальність за постановці освітніх і виховних завдань перед учнями: їх формування, оптимізація і оцінка досягнутих результатів. Учнівська мета – навчання загалом. Однак зокрема цілі учнів не завжди відповідає цілям наставника, а можуть і розходитися з ними. Так, якщо розглянути наведений вище приклад з дівчинкою і лялькою, можна помітити, що педагоги цієї школярки прагнуть дати їй знання, проте сама учениця має іншу мету - отримати заповітну іграшку.

Завдання педагогіки

В освітній сфері, крім поняття «мети», виділяються ще і педагогічні завдання. За своїм значенням цей термін близький до першого, проте не настільки глобальний. Завдання реалізуються через пошук способів досягнення поставлених цілей. Фактично такими завданнями можна умовно вважати короткострокові педагогічні цілі. На відміну від останніх, завдань педагогіки набагато більше.
Педагогічна мета - це що таке? Характеристика та аналіз педагогічних цілей
 • Різнобічне вивчення науки про освіту, дослідження її проблем і розробка різних методів досягнення її цілей. Використання отриманих знань і вмінь для суспільної користі.
 • Створення повноцінної наукової картини педагогічної реальності, яка буде відповідати потребам суспільства в цілому і кожного її представника зокрема.
 • Розробка детальної багаторівневої системи навчальної роботи в суспільстві для успішної передачі накопичених знань новому поколінню.
 • Створення системи освітніх установ, які будуть відповідати сучасним реаліям.
 • Спроби передбачити педагогічні наслідки подій, що відбуваються на державному рівні.
 • Створення навчальних програм, адаптованих до потреб учнів різного віку.
 • Розробка систем підготовки науково-педагогічних і педагогічних працівників, просвітництво керівників і відповідальних посадових осіб, практичних працівників, підприємств, чия діяльність пов'язана з системою навчання.
 • Досягнення вищезазначених педагогічних цілей і завдань – це те, до чого прагне загальноосвітня система будь-якої держави. Варто відзначити, що далеко не завжди вдається досягти всіх їх. Справа в тому, що як би добре вони не були продумані, завжди існує людський фактор, який не можна повноцінно передбачити.

  Структура педагогічних цілей

  Розглянувши, що таке мети в педагогіці, варто більш докладно розглянути їх структуру. Вона є трикомпонентною.
 • Цільовий об'єкт - особистість у різних рольових позиціях навчання.
 • Цільовий предмет - сторона особистості учня індивідуума (його досвід, мотиви, індивідуальні якості), яка має зазнати коригування та розвитку в ході педагогічного процесу.
 • Цільове дію - безпосередні вчинки педагога, правил для розвитку цільового предмета.
 • Класи цілей

  Як і звичайні цілі, їх педагогічний вид ділиться на різні класи. Критерій виділення – це та особа чи організація, які їх встановлюють.
  Педагогічна мета - це що таке? Характеристика та аналіз педагогічних цілей

 • Будучи одночасно головним споживачем і спонсором системи освіти, держава визначає власні нормативні цілі. Вони вказані в державних документах і стандартах освіти.

  Зазвичай це сукупність вимог, обов'язкових для реалізації в процесі навчання. Головна спрямованість класу державних педагогічних цілей і завдань - це формування повноцінних, утворених працездатних громадян, які в подальшому будуть працювати для процвітання своєї рідної країни.

 • Суспільні цілі співіснують з державними. Вони спрямовані на те, щоб освіта максимально відповідала потребам різних верств суспільства.

 • Індивідуальні педагогічні цілі, іноді іменуються ініціативними. Вони встановлюються окремими вчителями (іноді самими учнями) і адаптуються до потреб певного типу учнів, застосовуючись в окремих освітніх закладах.

  Установами, до яких крім державних і громадських педагогічних цілей відносяться ще й індивідуальні, є спеціалізовані школи для дітей з обмеженими можливостями, виправні трудові навчальні заклади, школи (ліцеї, гімназії) з поглибленим вивченням певного предмета і т. п.
 • Предмети цілей педагогіки

  Знаючи відповідь на питання «Педагогічна мета – це що таке?», варто сконцентрувати свою увагу на її предмет. У кожної мети він свій, все залежить від того, що планується розвинути в учня після завершення процесу навчання і виховання. Проводячи характеристику педагогічних цілей з точки зору їх предметів, можна виділити 3 види.
 • Цілі, спрямовані на формування свідомості і поведінки учнів осіб. То є предметом їх є набуття певних знань та вмінь.
 • Педагогічна мета - це що таке? Характеристика та аналіз педагогічних цілей
 • Цілі, формують правильне ставлення індивідуума до найважливіших сторін життя: суспільству, праці, різним соціальним інститутам (сім'я), мистецтва, релігії і подібним явищам. Іншими словами, предметом даних цілей є система цінностей і моральних орієнтирів, яка прийнята в певному суспільстві.
 • Цілі, спрямовані на розвиток талантів особистості. Тобто предметом їх є здібності та інтереси окремо взятого індивідуума.
 • Функції

  Характеристику та аналіз педагогічних цілей також можна провести через розгляд їх функцій.
  Педагогічна мета - це що таке? Характеристика та аналіз педагогічних цілей
 • Цілі служать еталоном бажаного результату всього педагогічного процесу в цілому. В такому разі, здійснюючи будь-які дії, педагог і учень постійно оцінюють їх доцільність з точки зору кінцевої мети. Фактично вона є мірилом для всієї навчальної діяльності і її ефективності.
 • Будь-яка педагогічна мета – це стимул. Намагаючись досягти її, всі учасники навчально-виховного процесу долають труднощі і перешкоди.
 • Цілі є нормою при виборі засобів для здійснення педагогічного процесу.
 • Розглянувши всі функції, які виконують педагогічні цілі, можна зробити висновок, що вони одночасно виступають у ролі своєрідних способів досягнення, регулюючи обираються педагогом і учнем методи взаємодії.

  Висновок

  Проводячи аналіз педагогічних цілей з точки зору їх структури, класів, предметів і функцій, можна зробити висновок, що всі вони спрямовані на максимально швидку і ефективну соціалізацію особистості, прийняття нею системи державних та загальнолюдських цінностей і орієнтирів. На жаль, навіть самий досвідчений педагог не здатен на 100 % спрогнозувати, чи вдасться досягти бажаного при роботі з учнем, оскільки будь-яка педагогічна мета – це результат взаємодії ідеального вчителя і ідеального учня в не менш ідеальних умовах. При цьому в дійсності всі ці 3 компонента рідко відповідають очікуванням.
  Педагогічна мета - це що таке? Характеристика та аналіз педагогічних цілей
  Тому, встановлюючи загальноосвітні цілі, державі, суспільству або конкретному педагогу важливо завжди пам'ятати, що люди не ідеальні і навряд чи зможуть стати такими. А значить, потрібно адаптувати цілі та завдання з урахуванням реальних, а не бажаних особливостей усіх учасників освітнього процесу.