Львів
C
» » Німецький дієслово lesen: відмінювання

Німецький дієслово lesen: відмінювання

На німецький «читати» перекладається як «lesen». Відмінювання даного дієслова викликає утруднення у багатьох вивчають мову Шиллера і Гете. Справа в тому, що "lesen" є нерегулярним (інакше це називається неправильним). Саме тому він змінюється не за правилами.
Німецький дієслово lesen: відмінювання

«Lesen»: відмінювання в теперішньому часі

Розглянутий дієслово є неправильним, слабким. «Lesen» спрягается не за правилами. Він змінює кореневу голосну. Так, якщо в другому обличчі зазвичай до основи дієслова додається позначка «st», то це правило зовсім не відноситься до випадку з «lesen».
Німецький дієслово lesen: відмінювання
Відмінювання буде представлено наступним чином:


1 особа: Ich lese (перекладається як "я читаю"). Однак: 2 особа вже du liest! (а не du lesest, як було б, якби "lesen" був правильним дієсловом). Збігається і форма другої особи в однині з третім. Маємо: es/sie/es (також man) liest. Це відбувається тому, що в 3-м особі до основи дієслова додається суфікс «t». Тут же даний суфікс додається до основі lies, яка вже закінчується на «s». Тому і виходить, що форми тут збігаються. У множині наступна картина: 1 особа: wir lesen - ми читаємо. 2 особа: Ihr lest - ви (при зверненні до групи людей, до яких мовець на "ти") читаєте. 3-e особа: Sie і lesen sie. Відмінювання тут відбувається за правилами німецької мови. Треба звертати увагу тільки на друге і третя особа од. числа, якщо спрягаете дієслово в теперішньому часі.

Перехідність «lesen» та інші характеристики

В німецькій мові дієслова поділяються на перехідні і неперехідні. Перші позначають дію, яка здійснює конкретну особу, і вимагають доповнення в аккузативе – знахідному відмінку. Приклад: Ich sehe meinen Freund («Я бачу свого друга». Кого? Одного). Друга група не має доповнення в аккузативе. Бувають і дієслова двох видів, наприклад, zeigen – «показувати», або ж geben – «давати». Візьмемо приклад: «Ich zeige das Buch meinem Freund». Вона перекладається як «Я показую книгу моєму другові». Тобто, тут ми бачимо як додаток у знахідному відмінку (що? книгу), так і в давальному (кому? моєму другові).


До перехідним дієсловам відноситься і дієслово lesen. Після нього вимагається додаток в аккузативе: я читаю (що?) – Книгу, газету, журнал, періодику, нічого і т.п. Таким чином, тут все збігається з російською мовою, де дієслово «читати» також є перехідним. Також слід звернути увагу на форму кон'юнктива c «lesen». Відмінювання німецьких дієслів в умовному способі будується з допомогою допоміжного дієслова w?rden. Однак розглянутий нами lesen є неправильним, тому може спрягаться і з допомогою зміни кореневої голосної. Так, для побудови такої форми умовного способу береться дієслово в минулому часі. У ньому коренева голосна змінюється на умляут. Замість «ich las» маємо в даному випадку «ich l?s», і так далі. Наприклад, фразу «я б зробив» переведемо як «ich w?rde machen». Речення «я б прочитав цю книгу» ми можемо перевести двома способами. Перший: «ich w?rde gerne dieses Buch lesen». Другий: «Ich l?s dieses Buch».

Відмінювання «lesen» в інших часах

Дієслово haben використовується як допоміжний для побудови форми перфекта і плюсквамперфекта з «lesen». Відмінювання буде виглядати наступним чином, відповідно для форм Perfekt і Plusquamperfekt: Ich hab(e) /hatte + причастя gelesen; du hast /hattest + також причастя gelesen; er (sie, es, man) hat /hatte + gelesen; wir, Sie, sie haben /hatten + gelesen; habt ihr /hattet + gelesen.
Німецький дієслово lesen: відмінювання
Відмінювання дієслова «lesen» у формі минулого часу також часто викликає утруднення, а все тому, що спрягается він не за правилами. «Я читав» буде говоритися як «ich las», і далі: du lasest (або du last, іноді форма скорочується), er/sie/es/man las. У множині спрягается наступним чином: wir lasen, ihr laset (іноді «е» опускається і маємо: last, форма збігається з другою особою однини); Sie/sie lasen.