Львів
C
» » Модальні дієслова "can", "could", "must", "may"

Модальні дієслова "can", "could", "must", "may"

Модальні дієслова в англійській мові не підпорядковуються загальним правилам, за якими діють інші дієслова. Вони не вживаються окремо і не мають самостійного значення. Модальні дієслова "can", "could", "must", "may" виражають ставлення мовця до основного дії. Що це означає? Деякі дієслова виражають ступінь можливості, інші - повинності. Після модальних дієслів не вживається частка "to", за винятком дієслів "to be able to" і "to manage". Приклади: I can swim. (Я вмію плавати). She must obey her parents. (Вона повинна слухатися батьків). Who could see my cat? (Хто міг бачити мою кішку?). Workers are not able to finish this building. (Робітники не в змозі закінчити будівництво цього будинку). She managed to find her mobile phone immidiately when we went away. (Вона змогла знайти свій мобільний телефон, відразу після того, як ми пішли).
Модальні дієслова "can", "could", "must", "may"

Правила вживання модальних дієслів

Як вже було сказано вище, модальні дієслова існують своїми власними правилами. Але їх неважко запам'ятати, так як список таких дієслів невеликий: - to be able to - можу; - manage to - можу; - can/could - можу, міг; - must - повинен; - may - може. Як можна помітити, що деякі з них мають синонимичное значення. Існує поширена помилка про те, що модальні дієслова "can", "could", "must" та "may" змінюються за особами і числами, часу. Насправді, це не так. Тобто, ми не додаємо до цих дієслів ніяких закінчень і не змінюємо їх. Виняток становить дієслово "manage" - ми можемо поставити його в минулий час шляхом додавання закінчення-ed" - "managed". А так само, дієслово "to be able to" - тут змінюється допоміжний дієслово "to be" за загальними правилами.


Модальні дієслова "can", "could", "must", "may"

Дієслова "to be able to" і "to manage"

Дієслово "to be able to" перекладається як "бути в стані, здатним, могти". Наприклад: These people are able to do the work in time. (Ці люди в змозі виконати роботу в строк). Дієслово змінюється наступним чином:

Даний часМинулий часМайбутнє часI am able to (Я здатний)I was able to (Я був здатний)I will be able to (Я буду спроможний)He is able to (Він здатний)He was able to (Він був здатний)He will be able to (Він буде здатний)She is able to (Вона здатна)She was able to (Вона була здатна)She will be able to (Вона буде здатна)They are able to (Вони здатні)They were able to (Вони були здатні)They will be able to (Вони будуть здатні)We are able to (Ми здатні)We were able to (Ми були здатні)We will be able to (Ми будемо здатні)You are able to (Ти здатний/Ви здатні)You were able to (Ти був здатний/Ви були здатні)You will be able to (Ти будеш здатний/Ви будете здатні)

Значення дієслова "to manage" - "можу". Він змінюється відповідно наступною схемою:

Даний часМинулий часМайбутнє часI manage to (Я здатний)I managed to (Я був здатний)I will to manage (Я буду спроможний)He manage to (Він здатний)He managed to (Він був здатний)He will to manage (Він буде здатний)She manage to (Вона здатна)She managed to (Вона була здатна)She will to manage (Вона буде здатна)They manage to (Вони здатні)They managed to (Вони були здатні)They will to manage (Вони будуть здатні)We manage to (Ми здатні)We managed to (Ми були здатні)We will to manage (Ми будемо здатні)You manage to (Ти здатний/Ви здатні)You managed to (Ти був здатний/Ви були здатні)You will to manage (Ти будеш здатний/Ви будете здатні)

Одним словом, нічого складного. Головне, розібратися в цих простих правилах.

Модальні дієслова "can", "could", "must", "may"

Дієслова "can" і "could"

Наступне правило - складніше, але не набагато. Модальні дієслова "can" і "could" переводяться як "можу, вмію", мають загальне значення. У той час як "to manage" і "to be able to" вживаються, в основному, у приватних випадках. Хоча, тільки в основному. В принципі, дієслова "can", "could", "managed", "be able to" діють за схожими правилами.
Даний часМинулий часМайбутнє час*I can (Я можу)I could (Я міг)I will be able to (Я зможу)He can (Він може)He could (Він міг)He will be able to (Він зможе)She can (Вона може)She could (Вона могла)She will be able to (Вона)можеThey can (Вони можуть)They could (Вони могли)They will be able to (Вони зможуть)We can (Ми можемо)We could (Ми могли)We will be able to (Ми зможемо)You can (Ти можеш/Ви можете)You could (Ти міг /Ви могли)You will be able to (Ти зможеш/Ви зможете)

* Варто звернути увагу. У модального дієслова "can" немає форми майбутнього часу. Тому доречно використовувати аналог - "to manage" або "to be able to".
Модальні дієслова "can", "could", "must", "may"

Дієслова "must" і "may"

Наступний момент. Дієслова "can", "could", "must", "may" мають окремі форми в різних часах. Це спрощує їх використання. Дієслово "must" має саму різку ступінь повинності. Наприклад:
You must go home now, it won't be discussed! (Ти повинен йти додому і це не обговорюється!). Якщо ж Ви хочете вжити більш м'яку ступінь повинності, дати пораду чи рекомендацію, то слід використовувати дієслово "should". Наприклад: You shouldn't eat so much sweet, if you wont to be fit. (Тобі не слід їсти так багато солодкого, якщо ти хочеш бути стрункою). Дієслово "may" перекладається як "можу" і, звичайно. вживається у таких проханнях. Наприклад: I'm sorry, may I take your pen for a minute? (Вибачте, можу я взяти Вашу ручку на хвилину?). У дієслова "must" немає форм в інших часах, крім цього. Тому ми підставляємо аналогічні за значенням. У даному випадку доречно використання модального дієслова "have to" - "повинен, змушений".

Даний часМинулий часМайбутнє часI must (Я повинен)I have to (Я мав)I will have to (Я повинен буду)He must (Він має)He has to (Він мав)He will have to (Він повинен буде)She must (Вона повинна)She has to ( Вона мала)She will have to (Вона повинна буде)They must (Вони повинні)They have to (Вони повинні були)They will have to (Вони повинні будуть)We must (Ми повинні)We have to (Ми повинні були)We will have to (ми повинні будемо)You must (Ти/Ви повинні)You have to (Ти повинен був/Ви повинні були)You will have to (Ти повинен будеш/Ви повинні будете)

Головне, у всьому розібратися. Насправді, нічого складного.

Модальні дієслова "can", "could", "must", "may"

Вживання модальних дієслів в негативних і питальних реченнях

Порядок слів в англійських пропозиціях строго фіксований. Це означає, що, незалежно від контексту, в позитивному реченні на першому місці буде стояти підмет, далі - присудок, далі - додаткові члени речення. У заперечному реченні - все так само. Тільки після присудка з'являється негативна частка "not". Такий порядок слів називається прямим. Порядок слів у питальному реченні називається зворотним. Тут, в початку пропозиції стоїть присудок, далі - підмет, далі - додаткові члени речення. У випадку з модальними дієсловами "can", "could", "may" та іншими, все йде згідно з правилами. Вони функціонують як допоміжні. Наприклад:
I can not (can't) swim. (Я не вмію плавати). She must not (mustn't) do it, if she doesn't wont. (Вона не повинна цього робити, якщо не хоче). They will not (won't) be able to cook the dinner without the light.(Вона не зможе приготувати вечерю без світла). Can you help me with the dinner? (Можеш допомогти мені з вечерею?). Shall I go with her? (Мені слід піти з нею?). May I go for a walk, i'm tired. (Можна я піду прогуляюся, я втомилася.). У спеціальних питальних пропозиціях питальні слова стоять на початку речення: Who can speak English? (Хто вміє говорити по-англійськи?).

Приклади вживання модальних дієслів

Розглянемо кілька коротких діалогів: 1). - I want to be a dentist in a future. - So, you should study hard in the school. - Я хочу в майбутньому стати дантистом. - Тоді ти повинен старанно вчитися у школі. 2). - You must be gentle with your younger sister. - I will try, but she is too noisy. - Ти повинен бути ніжним зі своєю молодшою сестрою. - Я спробую, але вона дуже гучна. 3). - What abilities do have? - I can play guitar and piano. - Що Ви вмієте? - Я вмію грати на гітарі та піаніно.

Практична частина

Спробуйте перевести на англійську мову наступні пропозиції. Використовуйте при цьому модальні дієслова: 1). Чи можу я відкрити вікно? 2). Моїм батькам варто більше уваги приділяти одне одному. 3). Вона не могла б оформити цю кімнату краще. 4). Я була щаслива і здатна зробити абсолютно все! 5). Ти зміг знайти ключі? Ключі: 1) May I open the window? 2) My paretnts should put more attention to each other. 3) She wasn't able to decorate this room better. 4) I was happy and able to do absolutely everything! 5) Did you manage to find the keys?