Львів
C
» » Модальне дієслово need в англійській мові. Вивчення теми модальних дієслів

Модальне дієслово need в англійській мові. Вивчення теми модальних дієслів

В англійській мові, як відомо, існує чотири типи дієслів: допоміжні, смислові, дієслова, що з'єднують підмет з доповненням, та модальні. Останні використовуються надзвичайно часто у величезній кількості мов. Їх роль дуже важлива в англійській, німецькій та інших мовах. Тому засвоєння даної теми є дуже важливим. Що стосується англійської мови, то основним правилом є те, що модальні дієслова не можна вживати самостійно. Вони завжди використовуються в комплексі з звичайним смисловим дієсловом.


Необхідно запам'ятати, що модальні дієслова відрізняються від інших тим, що вони не мають дієприкметників, герундія, інфінітива і неособистих форм.
Модальне дієслово need в англійській мові. Вивчення теми модальних дієслів

Які модальні дієслова існують в англійською мовою?

Існує п'ять основних модальних дієслів: need, can, must, may, ought. Вони можуть означати ймовірність, можливість, здатність, необхідність вчинення певного діяння, яке розкривається в смисловому дієслові. Важливо запам'ятати, що після модального дієслова ніколи не ставиться частинка to. Але є винятки, наприклад, вживання частки to необхідно з модальним дієсловом ought. Деякі модального дієслова типу можуть мати форму теперішнього і минулого часів, а інші - тільки форму теперішнього часу. Дану категорію дієслів часто називають Defective verbs, що перекладається як "недостатні дієслова". Їх так називають за відсутності інших форм, якими володіють інші дієслова в англійській мові. В англійській мові виділяють п'ять основних модальних дієслів, про особливості яких йтиметься в цій статті.
Модальне дієслово need в англійській мові. Вивчення теми модальних дієслів

Особливості

Модальні дієслова (need, can, must, may, ought) не можуть позначати конкретні дії або процеси. Їх завданням вважається вираження ставлення мовця до того, що відбувається, оцінки певної дії або процесу.


Але які ж саме дієслова мають минулу форму, а які ні? Отже, до модальним дієсловам, які мають дві форми минулого часу і сьогодення) відносяться can, may. У минулому часі дані дієслова будуть виглядати наступним чином: can - could, may - might. Модальні дієслова need, must, ought не мають форми минулого часу. А як же будувати негативні і питальні речення, в яких знаходяться модальні дієслова? Полягає правило побудови негативних і питальних речень в наступному: в питальних модальне дієслово виноситься на перше місце, а в негативних потрібно всього лише після нього поставити частку not, яка і несе в собі заперечення.
Модальне дієслово need в англійській мові. Вивчення теми модальних дієслів

Модальне дієслово need в англійській мові

Варто відзначити, що need може бути як смисловим дієсловом, так і модальним. Однак у вжитку існує відчутна різниця. Для початку необхідно дізнатися значення need, переклад якого буде звучати як "потребувати". Якщо даний дієслово використовується в якості смислового, то його спокійно можна ставити в минулий час, у випадку з модальним дієсловом need це буде вважатися грубою помилкою. We need your help /Нам потрібна ваша допомога (need - смислової дієслово). Do I need to explain it again? Чи треба пояснювати це знову? (need - модальний галгол). У ролі недостатнього дієслова need, як правило, використовується в негативних пропозиціях. У негативній формі дієслово need переклад має наступний: "не треба" або "необов'язково". Що стосується стверджувальних речень, то даний дієслово зустрічається, як правило, у формальному контексті в супроводі якогось негативного слова.
Модальне дієслово need в англійській мові. Вивчення теми модальних дієслів

Модальне дієслово need: вправи

Вправи допоможуть закріпити навички розрізняти вживання дієслова need від інших модальних дієслів. Можна використовувати для тренування тестові завдання чи вправи, у яких необхідно виконати переклад та визначити, яким дієсловом виступає need:
 • We have got plenty of time. We _____ hurry.
 • A) needn't
  B) didn't use to
  C) mustn't
  D) didn't need to
 • Need we go there? (Нам треба йти туди?) I'll need this magazine (Мені цей журнал буде потрібен). You need to work harder (Вам треба більше працювати).
 • Дієслово can і його особливості

  Як вже було сказано вище, даний дієслово має форму минулого часу. І важливо відзначити, що він використовується надзвичайно часто в англійській мові. Можна навіть сказати, що це самий використовуваний модальне дієслово з усіх інших.
  Але в чому ж його особливість? Що він означає? Can може вживатися в декількох ситуаціях. По-перше, якщо ви хочете висловити можливість або здатність певної дії. По-друге, використовуючи даний дієслово, ви зможете висловити сумнів чи здивування. Важливо відзначити, що в майбутньому часі can, що перекладається як "могти", замінюється на конструкцію to be able to, яка має аналогічний переклад.

  Дієслова may і might

  Дані дієслова викликають найбільші труднощі у іноземців при вивченні англійської мови, тому що в різних ситуаціях вони здатні взаимозаменять один одного або висловлювати минув або даний час. Важливо відзначити, що у дієслова may не існує скороченою негативної форми, а ось might легко скорочують до mightn't. Але така форма скорочення зустрічається вкрай рідко.
  Might - це минула форма may, однак важливо відзначити, що це дієслово може використовуватися і як окремий модальний. Вони виражають невпевненість, ймовірність якої-небудь дії. Але різниця в тому, що may укладає в собі більше впевненості, ніж дієслово might.
 • It may rain today /Можливо сьогодні буде дощ.
 • He might come /Він, може бути, прийде.
 • Модальне дієслово need в англійській мові. Вивчення теми модальних дієслів

  Модальне дієслово must

  Дане модальне дієслово найчастіше використовується для вираження впевненості, необхідності, обов'язковості чого-небудь. Застосування must у негативній формі виражає заборона чого-небудь, причому даний дієслово має досить строгий відтінок. В англійській мові, на якому говорять сучасні люди найчастіше застосовуються еквіваленти даного модального дієслова, щоб пропозиції звучали менш категорично.
 • I must make sure cargoes reach their destination /Я зобов'язаний стежити за тим, щоб вантажі досягали місця свого призначення.
 • We must build this house by autumn /Ми повинні побудувати цей будинок до осені.
 • Отже, дієслово must використовується для того, щоб виразити:
 • категорична заборона;
 • впевненість, безсумнівність;
 • сильну рекомендацію;
 • необхідність.
 • Важливо розуміти всю важливість освоєння теми модальних дієслів. Адже вони грають дуже важливу роль в англійській мові.